• Raffinaderier i USA rustar för export

  18 februari, 2013 11:13 0 kommentarer

  Platts rapporterar i veckan om de amerikanska raffinaderiernas inriktning på en ökad export. Skälen till förändringen i inriktningen är de nu alltmer ökande råoljevolymerna från framför allt skifferoljeproduktionen men också att USA faktiskt minskar sin användning av olja. Den ökande produktionen och det faktum att råolja samlas i Cushing Oklahoma utan att ha tillräcklig möjlighet att komma därifrån driver dessutom ned priset i förhållande till exempelvis Brent. Sammantaget skapar det möjligheter för amerikanska raffinaderier att producera färdiga produkter för export ut från USA. I förstone verkar exporten att komma riktas västerut mot stilla havet men påverkan på världsmarknadspriset blir det under alla omständigheter. Utvecklingen i USA blir alltmer intressant nu när den nya tekniken slår igenom i ökad produktion.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Sjunkande råoljepris?

  14 februari, 2013 10:15 0 kommentarer

  I sin senaste månadsrapport för IEA (International Energy Agency) ett resonemang kring att den senaste tidens uppgång i det internationella bensinpriset har sitt ursprung i nedstängningen av det lilla raffinaderiet i Port Reading USA. Raffinaderiet producerar ca 50 tusen fat per dag att jämföra med USA: s konsumtion på ca 9 000 tusen fat, mindre än 1 procent. Inte ens i östkuststermer blir det imponerande, ca 3 %. Ändå diskuteras den som en utlösande faktor. Vad är det då som kan få råoljepriset att börja gunga. Från flera håll hörs idag tongångar om sjunkande råoljepriser. USA ökar sin produktion kraftigt, den ekonomiska tillväxten haltar, beroendet av OPEC är sjunkande och Saudiarabien som den stora regulatorn har sänkt produktionen. Ändå ligger priset på idag 118 dollar per fat. Vad blir den utlösande faktorn som sätter igång en nedgång, eller kommer den inte?

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mer etanol i Brasilien?

  12 februari, 2013 10:17 0 kommentarer

  Priset på Brasiliansk etanol har för första gången på två år handlats till ett högre pris än motsvarande pris för socker i den s.k. future marknaden som ligger framåt i tiden. Det här kan innebära att det bli lönsammare att producera etanol istället för socker. Detta kan dessutom komma att kombineras med en sänkt Brasiliansk skatt på etanol. En åtgärd som har som syfte att stimulera produktion av etanol för drivmedelsbruk. Brasilien är efter USA världens näst största producent av drivmedelsetanol och var tidigare också världens största exportör. Den Brasilianska produktionen har drabbats av ekonomiska svårigheter och minskat sedan finanskrisen. Kanske är det första signalen på en vändning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA bedömer och berömmer Sverige

  5 februari, 2013 01:51 0 kommentarer

  IEA med sin Exekutiv direktör Maria van der Hoeven lämnade idag sin syn på Sveriges energipolitik. IEA genomför en djupstudie av alla medlemsländer med ett 5-årsintervall. Det var idel glada tongångar och Sverige fick välförtjänt beröm för övergången från fossilt till förnybart och låga CO2-utsläpp. Förslagen till regeringen handlade om att analysera och genomföra planer, förstärka konsumentmakten, förbättra energieffektiviteten och att öka investeringar i clean tech. Maria Sunér Fleming tog som enda person i den till slut 10 man starka panelen upp frågan om svensk industris konkurrenskraft och priset på energi i ett internationellt perspektiv. Att IEA, åtminstone inte i sin Executive summary, inte tar upp den sidan av myntet manar till eftertanke. Sveriges välstånd är fortsatt mycket starkt kopplat till svensk industris internationella konkurrenskraft.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OECD: s rapport om ”fossilstöd”

  1 februari, 2013 04:13 0 kommentarer

  OECD rapporterar om fossila bränslens hantering inom OECD länderna. Man kommer fram till att stödet för fossila bränslen ökar från 70 till 90 miljarder dollar. (Summeringen från Veckans klimatnyheter). Stöd eller subvention av fossila energikällor är av ondo och bör naturligtvis tas bort. Där är det väldigt lätt att hålla med. Man får dock hålla ordning på vad man talar om. Om skatten på en produkt är högre än en annan kan man kalla det för stöd eller subvention men i jämförelse med länder som subventionerar fossil energi under marknadspriset på produkten leder det fel. Att välja att skatta koldioxidutsläpp högre från transportsektorn än från andra sektorer är en politisk prioritering. Med det sagt är det dock lätt att hålla med rapporten om att olika energislag borde beskattas lika inom respektive sektor. Det är inte fallet inom exempelvis transportsektorn i Sverige.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Produktionskostnader

  31 januari, 2013 10:28 0 kommentarer

  En ny studie som Londonbaserade CGES (Centre for Global Energy Studies) nyligen har släppt om produktionskostnaden för olika typer av råolja visar på vissa intressanta resultat. Enligt studien kostar en tredjedel av den globala produktionen mindre än 10 $/fat att producera. Vad som är något mer anmärkningsvärt är att närmare 90 % skulle kosta mindre än 20 $ samt att bedömningen av kostnaden för den Kanadensiska oljesanden inte överstiger 50 $/ fat. Tidigare bedömningar har legat klart högre. Studien ger en klar signal om att priset inte är relaterat ens till den inkrementella volymen på marknaden utan att det är andra faktorer som driver upp priset.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Inte enkelt

  29 januari, 2013 04:52 0 kommentarer

  En federal distriktsdomstol i Washington har avgjort API: s (American Petroleum Institute) stämning av EPA (Amerikanska naturvårdsverket). Stämningen avser kravet på böter raffinaderierna i USA fått p.g.a de inte kan leva upp till inblandning av den s.k. andra generationens biodrivmedel i bensin och diesel då det helt enkelt inte finns produkter på marknaden. Domstolen menade att EPA: s krav inte var kopplat till en bedömning av den tillgängliga volymen, samt att de inte kunde påverka tillgången. Å andra sidan avvisade domstolen kravet på en sänkning av EPA: s målsättning med hänvisning till bl.a. importmöjlighet av första generationens etanol med högre koldioxidreduktion från Brasilien. Teknikgenombrott kan varken lagstiftas eller målsättas fram. De är och förblir beroende av forskning och utveckling.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kommissionen igen

  25 januari, 2013 01:39 0 kommentarer

  Den Europeiska kommissionen lanserade igår via en pressrelease en ny strategi för rena drivmedel. Fokus denna gång är infrastrukturen. Med samma resonemang om höna och äggbeteende som användes vid introduktionen av den svenska pumplagen 2005 föreslår man utbyggnad av infrastruktur. Det innebär att risk för samma misstag finns igen fast på Europeisk nivå denna gång. Det märkliga är att kommissionen inte verkar förstå sambandet mellan pris och efterfrågan. Med högre konsumentpris kommer inte efterfrågan oavsett hur många tankställen man har. Kopplar man dessutom detta till kommissionens förslag till tilläggsdirektiv om biodrivmedel blir tänkandet ännu mer obegripligt. Man måste utgå ifrån att kommissionen vill väl, men just nu verkar man ha svårt med navigeringen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SVT Rapport igår

  22 januari, 2013 10:05 0 kommentarer

  Rapport tog igår och förrgår upp den viktiga frågan om stölder av drivmedel. Det är bra att det blir fokus på detta som i all tysthet är ett problem där ett större antal tiotals miljoner kronor försvinner varje år. I takt med att drivmedlet blir dyrare ökar intresset från fel kretsar med stora bekymmer som följd. Branschen arbetar hårt med tekniska och rutinmässiga åtgärder vilket också ger resultat. Bättre möjligheter till kameraövervakning skulle underlätta och ger också ökat skydd mot exempelvis miljöskador. En annan fråga gäller själva förlusten. Ca 60 % av priset är skatt och skatten skall in även om produkten är stulen. Det är rimligt att samhället tar sin del av skadan och ger aktörerna restitution på skatten vilket inte är fallet idag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fler synpunkter på framtiden

  21 januari, 2013 05:12 0 kommentarer

  Allt fler bedömare tror nu på en period med tydligt överskott i produktionsledet när det gäller råolja. I dagarna har BP släppt sin syn som pekar på en situation med en buffert på ca 6 mbd (miljoner fat per dag) till 2015. Bufferten kommer att ligga helt på OPEC då andra förväntas producera maximalt. USA: s produktion av skifferbaserad olja spelar naturligtvis en stor roll i förändringen men även Irak, Brasilien och Kanadas oljesand. Den stora frågan blir då hur priset på råolja skall kunna hållas uppe. Tidigare perioder med hög buffertkapacitet har resulterat i lägre priser. Saudiarabien har dragit ned på produktionen under december med ungefär 0,5 mbd och spelar rollen som den stora regulatorn i marknaden. Hur kommer de att möta ett Irak som ökar produktionen samtidigt som USA ökar kraftigt? Framtiden blir intressant som vanligt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD