• Kommissionen igen

  25 januari, 2013 01:39 0 kommentarer

  Den Europeiska kommissionen lanserade igår via en pressrelease en ny strategi för rena drivmedel. Fokus denna gång är infrastrukturen. Med samma resonemang om höna och äggbeteende som användes vid introduktionen av den svenska pumplagen 2005 föreslår man utbyggnad av infrastruktur. Det innebär att risk för samma misstag finns igen fast på Europeisk nivå denna gång. Det märkliga är att kommissionen inte verkar förstå sambandet mellan pris och efterfrågan. Med högre konsumentpris kommer inte efterfrågan oavsett hur många tankställen man har. Kopplar man dessutom detta till kommissionens förslag till tilläggsdirektiv om biodrivmedel blir tänkandet ännu mer obegripligt. Man måste utgå ifrån att kommissionen vill väl, men just nu verkar man ha svårt med navigeringen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SVT Rapport igår

  22 januari, 2013 10:05 0 kommentarer

  Rapport tog igår och förrgår upp den viktiga frågan om stölder av drivmedel. Det är bra att det blir fokus på detta som i all tysthet är ett problem där ett större antal tiotals miljoner kronor försvinner varje år. I takt med att drivmedlet blir dyrare ökar intresset från fel kretsar med stora bekymmer som följd. Branschen arbetar hårt med tekniska och rutinmässiga åtgärder vilket också ger resultat. Bättre möjligheter till kameraövervakning skulle underlätta och ger också ökat skydd mot exempelvis miljöskador. En annan fråga gäller själva förlusten. Ca 60 % av priset är skatt och skatten skall in även om produkten är stulen. Det är rimligt att samhället tar sin del av skadan och ger aktörerna restitution på skatten vilket inte är fallet idag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fler synpunkter på framtiden

  21 januari, 2013 05:12 0 kommentarer

  Allt fler bedömare tror nu på en period med tydligt överskott i produktionsledet när det gäller råolja. I dagarna har BP släppt sin syn som pekar på en situation med en buffert på ca 6 mbd (miljoner fat per dag) till 2015. Bufferten kommer att ligga helt på OPEC då andra förväntas producera maximalt. USA: s produktion av skifferbaserad olja spelar naturligtvis en stor roll i förändringen men även Irak, Brasilien och Kanadas oljesand. Den stora frågan blir då hur priset på råolja skall kunna hållas uppe. Tidigare perioder med hög buffertkapacitet har resulterat i lägre priser. Saudiarabien har dragit ned på produktionen under december med ungefär 0,5 mbd och spelar rollen som den stora regulatorn i marknaden. Hur kommer de att möta ett Irak som ökar produktionen samtidigt som USA ökar kraftigt? Framtiden blir intressant som vanligt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA rapporterar

  18 januari, 2013 11:01 0 kommentarer

  I IEA: s (International Energy Agency) senaste Oil Market Report som kom idag är synen på konsumtionen högre än förväntat. Skälet är att det fjärde kvartalet var oväntat starkt och för 2012 som helhet beräknas uppgången mot 2011 bli ungefär 1 mbd (miljoner fat per dag). Det här förändrar naturligtvis konsumtionsbilden för 2013 uppåt vilket möjligtvis kan ge avtryck i marknaden. Produktionen från icke OPEC-länder förväntas öka med ca 1 mbd men det skapar ändå ett något ökat tryck på OPEC även om OPEC förväntas producera något mindre 2013. Reservkapaciteten ökar något till drygt 3 mbd oräknat framför allt Iran. Priset på Brentoljan ligger still på ca 110 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Pipeline till kusten

  14 januari, 2013 04:31 0 kommentarer

  Den Pipeline från Cushing Oklahoma i USA som kan transportera råolja ned från Cushing till Gulfkusten har nu fått ökad kapacitet till ca 400 000 fat per dag. När den är helt utbyggd 2014 skall den ha en kapacitet på ca 800 000 fat per dag. Att den tidigare utifrån prissättningen så viktiga WTI-kvaliteten har sjunkit i pris i förhållande till nordsjökvaliteten Brent har ansetts bero på att råolja som kommer till Cushing Oklahoma inte kan ta sig till havet och därmed konkurrera med andra råoljor på marknaden. Om detta långsiktigt medför att WT och Brent närmar sig varandra förändrar det inte bara priset på marknaden utan även USA: s östkustraffinaderiers konkurrenskraft. Närmaste tiden blir intressant.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • EIA: s prognos

  9 januari, 2013 01:56 0 kommentarer

  I sin senaste Short-Term Energy Outlook ger den amerikanska myndigheten EIA (Energy Information Administration ) sin syn på USA: s råoljeproduktion. Enligt EIA blev den genomsnittliga produktionen 6,4 mbd (miljoner fat per dag) under 2012 vilket var en ökning med 0,8 mbd jämfört med 2011. Noterbart är att siffran inte inkluderar LNG (Liquified Natural Gas) på ca 2,4 mbd. För 2013 beräknas ökningen ligga på 0,9 mbd vilket ger en produktion på 7,3 mbd. USA:  s konsumtion sjönk till 18,6 mbd från 20,8 2005. Med stigande produktion framför allt från skifferbaserad olja och sjunkande konsumtion minskar importbehovet under de kommande åren. Om det räcker till självförsörjning återstår att se. Förändringarna för med sig att EIA sällar sig till de som tror på sjunkande oljepris under såväl 2013 som 2014 med respektive 105 och 99 dollar per fat för Brentoljan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA behåller biodrivmedelstöd

  7 januari, 2013 11:32 0 kommentarer

  De amerikanska skattelättnaderna för cellulosabaserad biodrivmedel som egentligen skulle ha gått ut den sista december 2012 har förlängts med ett år. Skälet är att myndigheterna i USA anser att etanolindustrin behöver ytterligare stimulans för att öka produktionen av biodrivmedel med cellulosa som råvara. USA har en kvotplikt på raffinörerna att blanda in såväl etanol med valfri råvara som bas som cellulosabaserad etanol. Industrin har protesterat mot den straffavgift som den tvingats betala då det inte har funnits cellulosabaserad etanol att tillgå på marknaden. Skattelättnaden uppgår till 1,75 kr per liter.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Anti dumping mot etanolimport

  21 december, 2012 08:59 0 kommentarer

  EU har tagit ett steg emot en anti-dumping tull mot etanol producerad i och exporterad från USA. Frågan om den amerikanska etanolen har varit uppe på bordet under en tid då europeiska producenter menar att subventioner från den amerikanska staten ger en konkurrensfördel gentemot europeiskt producerad etanol. Den amerikanska producentorganisationen RFA ställer sig frågande till problematiken. En majoritet av de europeiska nationerna har nu ställt sig bakom införandet av en antidumping tull på 9,6 % av värdet på amerikanskproducerad etanol under en period av fem år. Ställningstagandet innebär inte ett formellt beslut utan är att steg på vägen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC: s möte i Wien

  14 december, 2012 10:04 0 kommentarer

  Att det är ganska lugnt på råoljesidan just nu illustreras av att det nyligen avhållna mötet i Wien mellan de 12 OPEC-länderna har gått ganska spårlöst förbi. Den stigande produktionen av länder utanför OPEC med USA och Kanada i spetsen gör att OPEC ser att efterfrågan på deras produkter kommer att sjunka något även om det är viss tillväxt i efterfrågan. De lämnar därmed produktionsmålet på 30 mbd (miljoner fat per dag) oförändrat. Det ger en situation på tillgång och efterfrågesidan som ser tämligen odramatisk ut för 2013.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Utsläppen minskar från vägtrafiken

  7 december, 2012 05:25 0 kommentarer

  Naturvårdsverkets årliga rapport om utsläpp av växthusgaser visar på en minskning av utsläppen från vägtrafiken mellan 2010 och 2011. Minskningen är 0,5 Mton (miljoner ton). Totalt uppgick utsläppen från vägtransporterna till 18,6 Mton. Det är en nedgång från den hittills högst siffran från år 2007 med 1,4 Mton då utsläppen uppgick till 19,9 Mton. Övergången till energieffektivare fordon är med stor sannolikhet huvudorsaken där övergången från bensin- till dieselbilar spelar in. Även den ökande användningen av biodrivmedel är en viktig orsak. Eftersom försäljningen av fossila drivmedel under 2012 hittills har gått ned med ca 4 % kommer trenden att fortsätta även under 2012.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD