• Almedalen

  2 juli, 2012 10:18 0 kommentarer

  Nu är årets upplaga igång på allvar och själv har jag lyssnat på Både Åsa Romson och Catharina Elmsäter Svärd. Tydligt är att transporter och infrastrukturfrågor är heta. Det är en spelplan som både inbegriper fungerande transporter och minimering av klimatpåverkan. Det syns även på antalet evenemang som berör frågorna. För SPBI: s och branschens del är det torsdagen och Wisby Hotell som gäller. I spegelsalen kommer bolagen och SPBI bjuda på seminarier och debatter från 8 till 5. Mer information på vår hemsida www.spbi.se

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA rekommenderar

  20 juni, 2012 11:43 0 kommentarer

  I sina rekommendationer till energiministrarna under sitt Nordic Technology meeting här i Stockholm i dagarna lyfter IEA (International Energy Agency) fram investeringsklimatet som första punkt. Industrin är nyckeln till övergången till vad man kallar för Clean Energy. IEA pekar vidare ut att stringent och förutsägbar politik är väsentlig för att skapa den trovärdigheten. Det är väldigt lätt att hålla med. Hur skall man kunna investera i ny och hållbar teknik när grundläggande faktorer vilar på ettåriga politiska beslut och korta politiska hänsyn. Långsiktighet kan skapas på flera sätt men att den behöver skapas är klart.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • BP Statistical Review of World Energy 2012

  18 juni, 2012 03:27 0 kommentarer

  BP: s nya årgång av världsstatistiken har precis släppts. Det mest spektakulära är att indexet bevisade reserver (proven reserves) genom produktion har höjts till 54,2 år. Förra året låg indexet på drygt 44 år. De flesta regionerna har ökat, men den största ökningen ligger i Nordamerika där Kanada har ökat från 32 miljarder fat till 175 miljarder fat. Det är naturligtvis oljesanden som ligger bakom och det faktum att det höga oljepriset gör det lönsamt att utvinna detta. Den mest konservativa bedömningsformen, bevisade reserver, kräver lönsam utvinning för att kunna räknas. Det är m.a.o. volymer som har varit kända som nu har blivit lönsamma att utvinna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lugnt i Wien

  15 juni, 2012 03:10 0 kommentarer

  OPEC-mötet i Wien på torsdagen beslutade att lämna den takproduktion på 30 mbd (miljoner fat per dag) som organisationen har satt upp oförändrad. I pressreleasen noterades att mötet hade diskuterat skälen till den senaste tidens utveckling och förväntan inför hösten. Problemen i den europeiska ekonomin uppmärksammades särskilt och medlemmarna deklarerade att de skulle reagera snabbt  vid behov. I sitt öppningstal tog den nuvarande presidenten inom OPEC, IRAK: s oljeminister Abdul-Kareem Luaibi Bahedh upp prisvolatiliteten och behovet av att kontrollera de finasiella sektorerna. Med andra ord ”business as usual”. Produktionen idag är klart över de 30 mbd som satts upp och marknaden reagerade med lugn och priset ligger just nu på ca 98 $ per fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC-möte på torsdag

  12 juni, 2012 11:19 0 kommentarer

  Det blir ett intressant OPEC-möte i Wien på torsdag. Saudiarabien har deklarerat att de vill ha ett högre tak i produktionen och ett pris på ca 100 $ per fat. De säger att deras produktion på 10 mbd (miljoner fat per dag) har hjälpt till att sänka priset till just ca 100 $ per fat, idag ca 98, och att det hjälper den europeiska och globala ekonomin. Andra länder som exempelvis Irak menar att priset är för lågt och att världen är mer än försörjd och tycker att produktionen skall ned till den sedan tidigare beslutade nivån på 30 mbd inom gruppen. I april producerades enligt CGES ca 32 mbd av OPEC-kollektivet inklusive Irak. Jokern i leken är Iran som enligt egen utsago producerar som tidigare medan importländer har sagt att de minskat p.g.a. konflikten över kärnvapenfrågan. Förra året slutade i djup oenighet. Knappast repris men oenigheten är tydlig.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Sopor eller spillvärme?

  8 juni, 2012 02:13 0 kommentarer

  I dagarna har det diskuterats mycket om sopförbränning. Stora investeringar i miljardklassen enligt tidningsuppgifter i ny- och utbyggnad av förbränningsanläggningar. Planerna överstiger den svenska sopmängden vilket innebär att man importerar sopor från andra länder. Oavsett om det är bra eller dåligt reagerar jag över att vi bygger sopförbränningsanläggningar och importerar sopor samtidigt som det fortfarande släpps ut mycket spillvärme från svenska industriella anläggningar av olika slag, rätt ut i sjön för att ta det bokstavligt. Frågan uppstår osökt om de politiska styrmedlen på nationell och lokal nivå som finns är optimalt utformade.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kortsiktiga problem

  30 maj, 2012 09:31 0 kommentarer

  På en konferens i Sevilla nyligen sa UNICA: s EU-representant Lola Cárdenas att de problem med etanolproduktionen som Brasilien haft senaste tiden är temporära. De var att hänföra till problem med skördar, den ekonomiska nedgången och etanolens konkurrenskraft mot bensin lokalt i Brasilien. De senaste årens kraftiga uppgång av etanolproduktionen i USA och problem i Brasilien har kraftigt ritat om produktionskartan. Från att tidigare har varit ungefär lika stora har USA nu en produktion som är ungefär dubbelt så stor som den Brasilianska. Brasilien importerade amerikansk etanol i slutet av 2011, och amerikansk etanol hittade även till Europa. Ur ett europeiskt perspektiv, där den huvudsakliga drivkraften för etanolanvändning är koldioxidreduktion, måste frågan bevakas då reduktionsgraden varierar påtagligt mellan olika typer av råvara och produktionsteknik.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Olika storheter

  28 maj, 2012 04:47 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) släppte nyligen siffror för koldioxidutsläppen för 2011.Globalt släppte världen ut 31,6 miljarder ton vilket är högsta siffran någonsin. Ett rekord man gärna skulle vilja sluppit. Kol stod för 45 % olja för 35 % och gas för 25 %. Bl.a. har Japan p.g.a av sina stängda kärnkraftverk ökat sina utsläpp med 28 miljoner ton. I Sverige minskade utsläppen enligt SPBI: s statistik från oljebaserade drivmedel och bränslen med 1,6 miljoner ton p.g.a. minskad försäljning och användning av biodrivmedel. Utsläppen totalt hamnade på ungefär samma nivå som Japan ökade med.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Påverkan på världsmarknadspriset

  25 maj, 2012 03:10 0 kommentarer

  De globala lagren av olja fortsätter att stiga bl.a. p.g.a. hög produktion från OPEC-länderna. Saudiarabien låg på en nivå över 10 mbd (miljoner fat per dag) i april trots att Iran enligt OPEC producerar ”normalt”. Det finns rapporter enligt CGES (Centre for Global Energy Studies) som säger att Iran producerar mot lager och att Irans egen tankerflotta i allt högre grad används som flytande lager. Även i USA stiger lagren, delvis som en konsekvens av allt högre produktion av råolja och NGL: s (Natural Gas Liquids). Detta har satt press på oljepriset nedåt och Brent handlas nu runt 107 $ per fat. Oturligt för konsumenten har detta parats med ett stigande pris på dollarn bl.a. p.g.a. eurokrisen och Greklands problem. Dollarns uppgång i förhållande till svenska kronan under maj månad gör 35 öre per liter på priset på råolja.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biobutanol

  23 maj, 2012 09:29 0 kommentarer

  Ett amerikanskt samarbete mellan BP och DuPont, Butamax, har tagit steg emot en produktion av biobutanol genom en ny tillverkningsmetod baserad på enzym i en nyligen patenterad process. Råvaran är majs och tillverkningen skall också ge värdefulla restprodukter som skall användas som foder i livsmedelsproduktion. Biobutanol kan ersätta bensin men även diesel eller andra närliggande applikationer. Intresse för tekniken finns i Brasilien där man ser möjligheter i bränslet. Bränslets fördel i förhållande till etanol är den högre energitätheten.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD