• Väder och vind och annat

  27 augusti, 2012 12:02 0 kommentarer

  Ovanpå ett redan högt pris på råolja kommer nu den amerikanska orkansäsongen. En storm med namnet Isac har just uppgraderats och enligt meterologer kan den leda till kortvarig nedstängning av stora delar av produktionen av såväl olja som gas från Mexikanska gulfen. Även signaler från Nordsjön med underhållsstopp och en eventuell ny strejk bidrar till prisdrivande information. Priset på Brent som ligger runt 115 $ per fat är nu ganska långt ifrån det riktmärke som Saudiarabien har satt upp på 100 $.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Tillägg till utsläppsdirektivet

  16 augusti, 2012 11:29 0 kommentarer

  EU-kommissionen har helt nyligen lagt fram förslag till anpassning av auktioneringen av utsläppsrätter. Syftet är att få ”en välordnad funktion av marknaden”. Bakgrunden är att priset har sjunkit då utsläppen har sjunkit till del som en konsekvens av en sämre ekonomisk utveckling än beräknat. Ett minskat behov av utsläppsrätter innebär ett sjunkande pris på utsläppsrätter visar på en väl fungerande tillgång och efterfrågestyrd marknad. Att då gå in och genomföra åtgärder för att de facto höja priset när man tycker det är för lågt är inte att skapa en välordnad funktion på marknaden. Det skapar osäkerhet hos aktörerna och visar på kortsiktigt agerande. Bättre är att hålla ut för det genomförda styrmedlet och om det över tid visar sig att EU inte når målen genomföra en väl förberedd åtgärd som kan gälla över tid.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA: s Oil Market Report

  13 augusti, 2012 11:59 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) släppte sin månadsrapport i fredags. Noterbart är att trots tongångar kring en förbättrad global ekonomisk tillväxt revideras ökningstakten i efterfrågan ned till under 1 mbd (miljoner fat per dag) för såväl 2012 som 2013. Tillgången ökade med 0,3 mbd jämfört med juni och det är NGL (Natural Gas Liquid) som spelar huvudrollen. Med ökad produktion av naturgas kommer NGL få en ökad betydelse på tillgångssidan. Irans export är utsatt för internationell bojkott ledd av EU och USA och visar på en trolig minskning av 1,0 mbd. Irans produktion i juli uppskattades till 2,9 mbd. Med en kvarvarande produktionskapacitetsreserv på ca 2,6 mbd exkluderande bl. a. Iran är tillgången inget ögonblickligt problem.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Trevlig sommar

  6 juli, 2012 01:41 0 kommentarer

  Efter en intensiv Almedalsvecka med många energiseminarier och paneldebatter tar bloggen en paus under sommaren och återkommer i augusti.

  SPBI önskar alla en skön avkopplande sommar!

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Utredare utsedd i Almedalen

  4 juli, 2012 07:36 0 kommentarer

  Det är snart tre år sedan dåvarande miljöministern Andreas Carlgren publicerade regeringens vision om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Kritik uppkom nästan omedelbart från många håll då tolkningen av visionen uteblev och därmed skapades osäkerhet. Det närmaste vi på SPBI kom en tolkning var när Carlgren på en SPI-branschdag beskrev det som att vitala samhällsintressen skulle kunna fingera utan att vara beroende av fossila drivmedel. Idag presenterade Energiminister Anna-Karin Hatt i Almedalen Thomas B Johansson som utredare av visionen. Huvudsekreterare i utredningen blir Per Kågeson. Det är glädjande att denna vision äntligen skall definieras och bidra till att skapa en långsiktig säkerhet i denna fundamentala fråga.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Almedalen

  2 juli, 2012 10:18 0 kommentarer

  Nu är årets upplaga igång på allvar och själv har jag lyssnat på Både Åsa Romson och Catharina Elmsäter Svärd. Tydligt är att transporter och infrastrukturfrågor är heta. Det är en spelplan som både inbegriper fungerande transporter och minimering av klimatpåverkan. Det syns även på antalet evenemang som berör frågorna. För SPBI: s och branschens del är det torsdagen och Wisby Hotell som gäller. I spegelsalen kommer bolagen och SPBI bjuda på seminarier och debatter från 8 till 5. Mer information på vår hemsida www.spbi.se

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA rekommenderar

  20 juni, 2012 11:43 0 kommentarer

  I sina rekommendationer till energiministrarna under sitt Nordic Technology meeting här i Stockholm i dagarna lyfter IEA (International Energy Agency) fram investeringsklimatet som första punkt. Industrin är nyckeln till övergången till vad man kallar för Clean Energy. IEA pekar vidare ut att stringent och förutsägbar politik är väsentlig för att skapa den trovärdigheten. Det är väldigt lätt att hålla med. Hur skall man kunna investera i ny och hållbar teknik när grundläggande faktorer vilar på ettåriga politiska beslut och korta politiska hänsyn. Långsiktighet kan skapas på flera sätt men att den behöver skapas är klart.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • BP Statistical Review of World Energy 2012

  18 juni, 2012 03:27 0 kommentarer

  BP: s nya årgång av världsstatistiken har precis släppts. Det mest spektakulära är att indexet bevisade reserver (proven reserves) genom produktion har höjts till 54,2 år. Förra året låg indexet på drygt 44 år. De flesta regionerna har ökat, men den största ökningen ligger i Nordamerika där Kanada har ökat från 32 miljarder fat till 175 miljarder fat. Det är naturligtvis oljesanden som ligger bakom och det faktum att det höga oljepriset gör det lönsamt att utvinna detta. Den mest konservativa bedömningsformen, bevisade reserver, kräver lönsam utvinning för att kunna räknas. Det är m.a.o. volymer som har varit kända som nu har blivit lönsamma att utvinna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lugnt i Wien

  15 juni, 2012 03:10 0 kommentarer

  OPEC-mötet i Wien på torsdagen beslutade att lämna den takproduktion på 30 mbd (miljoner fat per dag) som organisationen har satt upp oförändrad. I pressreleasen noterades att mötet hade diskuterat skälen till den senaste tidens utveckling och förväntan inför hösten. Problemen i den europeiska ekonomin uppmärksammades särskilt och medlemmarna deklarerade att de skulle reagera snabbt  vid behov. I sitt öppningstal tog den nuvarande presidenten inom OPEC, IRAK: s oljeminister Abdul-Kareem Luaibi Bahedh upp prisvolatiliteten och behovet av att kontrollera de finasiella sektorerna. Med andra ord ”business as usual”. Produktionen idag är klart över de 30 mbd som satts upp och marknaden reagerade med lugn och priset ligger just nu på ca 98 $ per fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC-möte på torsdag

  12 juni, 2012 11:19 0 kommentarer

  Det blir ett intressant OPEC-möte i Wien på torsdag. Saudiarabien har deklarerat att de vill ha ett högre tak i produktionen och ett pris på ca 100 $ per fat. De säger att deras produktion på 10 mbd (miljoner fat per dag) har hjälpt till att sänka priset till just ca 100 $ per fat, idag ca 98, och att det hjälper den europeiska och globala ekonomin. Andra länder som exempelvis Irak menar att priset är för lågt och att världen är mer än försörjd och tycker att produktionen skall ned till den sedan tidigare beslutade nivån på 30 mbd inom gruppen. I april producerades enligt CGES ca 32 mbd av OPEC-kollektivet inklusive Irak. Jokern i leken är Iran som enligt egen utsago producerar som tidigare medan importländer har sagt att de minskat p.g.a. konflikten över kärnvapenfrågan. Förra året slutade i djup oenighet. Knappast repris men oenigheten är tydlig.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD