• Europas raffinaderisituation

  15 maj, 2012 04:23 0 kommentarer

  I IEA: s (International Energy Agency) senaste OMR (Oil Market Report) tas den Europeiska raffinaderisituationen upp i ett internationellt perspektiv. De två senaste åren med mycker låga raffinaderimarginaler har lett till nedstängningar och en minskning av Europeisk raffinerad volym med 1,7 mbd (Miljoner fat per dag) jämfört med 2007. 1 mbd har redan stängts och mer är att vänta om inte de 3 osålda raffinaderier som är kvar efter Petroplus konkurs tidigare i år säljs och startas upp igen. En viktig faktor är den efterfrågeminskning Europa är inne i och som kommer att fortsätta. USA med sjunkande volymer och att nya Asiatiska raffinaderier är på väg in på marknaden kommer att fortsätta påverka den europeiska raffinaderisituationen framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC i april

  11 maj, 2012 09:15 0 kommentarer

  Enligt Platts producerade OPEC 31,7 mbd (miljoner fat per dag) i april månad. Det är en intressant siffra mot bakgrund av den gemensamma produktionsnivå på 30 mbd OPEC satte upp när de övergav de nationella kvoterna. Nivån sätter tyngd bakom orden att förse världen med den olja som behövs och att det finns reservkapacitet åtminstone i det korta perspektivet. Inom gruppen börjar Iran bli påverkat av sanktionerna med en minskning på drygt 0,1 mbd. Ökningarna kommer från Angola, Kuwait, Nigeria, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Saudiarabien låg på en produktion på ca 10 mbd med en uttalad reservkapacitet på 2,5 mbd. Priset på Brent är fortsatt svagt sjunkande och ligger nu just över 110 $ per fat indikerande sjukande riskpremie och större tilltro till försörjningsmöjligheterna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Förändringar

  9 maj, 2012 02:21 0 kommentarer

  USA: s användning av raffinerade produkter är inne i en stark förändringsfas. Importen minskar kraftigt och exporten ökar. Det gäller framför allt destillater men även bensin som står för en snabb förändring sedan 2007. Minskande volymer men även en allt högre användning av biodrivmedel ligger bakom. USA är idag världens största användare av etanol och i princip all bensin innehåller upp till 10 % etanol. Konsumtionen av biodrivmedel har fördubblats sedan 2007. En trend som kan komma att stanna upp då framför allt etanol från avancerade processer låter vänta på sig. Det paradoxala kan då komma att inträffa att etanol både exporteras till och importeras från Brasilien. Styrmedel för ibland en del intressanta effekter med sig.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Upp och ned

  7 maj, 2012 11:14 0 kommentarer

  Under de första månaderna av 2012 har vi kunnat se höga råolje- såväl som bensinpriser. Skälen har varit geopolitisk oro och en knapp men ändå positiv syn på världsekonomin parat med problem inom den internationella raffinaderiindustrin med Petroplus konkurs och stängningar i USA. Den senaste tiden har signaler om situationen i framför allt Iran-konflikten och risk för en något sämre ekonomisk utveckling satt råoljepriset under tryck. Detta plus återuppstart av några av Petroplus raffinaderier samt det faktum att flygbolaget Delta köpte ett raffinaderi i USA är faktorer som nu pressat ned världsmarknadspriset på råolja och bensin.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Flygbränsle i fokus

  4 maj, 2012 10:28 0 kommentarer

  Det duggar tätt med nyheter kring flygindustrin och bränsle just nu. För några dagar sedan annonserades att Delta airlines i USA köper ett raffinaderi av ConocoPhillips för att kunna producera eget flygbränsle. Av informationen att döma är skälet tillgång och kostnadskontroll. Boeing, Airbus och Embraer har nyligen signerat ett avtal om att ta fram biobränsle för låginblandning i vanligt flygbränsle. Skälet är att man vill fortsätta arbetet med att reducera CO2-utsläppen relaterade till flyget. Detta bygger på tidigare avtal mellan Boeing och Embraer från 2011. En intressant utveckling.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Signaler från Saudi

  27 april, 2012 01:54 0 kommentarer

  Saudiarabiens oljeminister Ali Al Naimi har varit ovanligt tydlig den sista tiden med såväl ökad produktion och uttalande om ett oljepris för 2012 på 100 $/fat som en nivå som är bra för såväl kunder som producenter. Med ytterligare 2,5 mbd (miljoner fat per dag) i produktionskapacitet har han dessutom tyngd att sätta bakom orden. Kombinerat med att den ökade produktionen nu givit ett kvartal med tydligt ökade oljelager har reaktion blivit svagt nedåtgående råoljepriser. Den globala konsumtionsökningen estimeras nu av flera aktörer till ca 0,8 mbd vilket kopplat till en total produktionsreserv på, enligt CGES London, ca 4 mbd kan verka återhållande på prisutvecklingen. Irankonflikten är den största osäkerhetsfaktorn just nu.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Argentinas expropriation

  24 april, 2012 03:02 0 kommentarer

  Lite i skymundan utan större kommentarer nationaliserade Argentina spanska bolaget Repsols verksamhet i Argentina för en kort tid sedan. Det är visserligen bara ett företag, men det är en dramatisk åtgärd. Från Argentina sägs nu att Repsol inte skall kompenseras över huvud taget för expropriationen. Något som upprört såväl Repsol som officiella Spanien. Ärendet behandlas nu i media med anklagelser från olika håll. Gissningsvis är detta bara början på en lång process bolagen och länderna emellan. Man kan fråga sig om det ökar investeringsviljan från internationella investerare.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI Branschfakta 2012 är snart här!

  19 april, 2012 01:51 0 kommentarer

  Det känns väldigt roligt och spännande att äntligen kunna skicka iväg SPBI Branschfakta 2012 till tryckeriet. Som vanligt presenteras en mängd intressant statistik och annan information för både biodrivmedel och fossila drivmedel. Det finns även lite nyheter i årets upplaga, som jag räknar med kommer från tryckeriet i slutet av april.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Ökad sockerrörsskörd

  17 april, 2012 11:22 0 kommentarer

  Brasiliens branschorganisation för sockerrörsindustrin UNICA skriver upp skördeprognosen för skörden 2012/2013 med drygt 3 procent. De data som UNICA har som underlag kommer från observationer över odlingsarealen. Flyg- och sattelitdata pekar på en ökning i socksrörsarealen på ca 3 procent. Det innebär att man inte förväntar sig en ökning i avkastningen vilket är lite anmärkningsvärt då förra säsongen drabbades av en del bakslag. Ökningen är modest om man jämför med USA som har haft en exponentiell utveckling av etanolproduktionen och nu är klart största producentland. Tillsammans står de båda länderna för mer än 80 procent av den globala produktionen

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mars oil market report

  13 april, 2012 04:00 0 kommentarer

  Senaste utgåvan av IEA: s, (International Energy Agency)  Oil Market Report innehåller en intressant upplysning. Efter nio månader med nedgång i de globala oljelagren visade mars på en uppgång. Uppgången är på 1 mbd (miljoner fat per dag) under månaden och det är naturligtvis inte nivån utan riktningen som är det intressanta. OPEC: s produktion var den högsta på mer än tre år och låg på ca 31.4 mbd. Nivån skall ställas i relation till OPEC: s kollektiva mål på max 30 mbd och att Iran börjar känna av de internationella sanktionerna och hade en minskning på 50 tbd (tusen fat per dag). Marknadens reaktion har varit en nedgång på närmare 5 $ per fat till ca 120 $ per fat. Om det är uthålligt eller ej lär visa sig.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD