• Sopor eller spillvärme?

  8 juni, 2012 02:13 0 kommentarer

  I dagarna har det diskuterats mycket om sopförbränning. Stora investeringar i miljardklassen enligt tidningsuppgifter i ny- och utbyggnad av förbränningsanläggningar. Planerna överstiger den svenska sopmängden vilket innebär att man importerar sopor från andra länder. Oavsett om det är bra eller dåligt reagerar jag över att vi bygger sopförbränningsanläggningar och importerar sopor samtidigt som det fortfarande släpps ut mycket spillvärme från svenska industriella anläggningar av olika slag, rätt ut i sjön för att ta det bokstavligt. Frågan uppstår osökt om de politiska styrmedlen på nationell och lokal nivå som finns är optimalt utformade.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kortsiktiga problem

  30 maj, 2012 09:31 0 kommentarer

  På en konferens i Sevilla nyligen sa UNICA: s EU-representant Lola Cárdenas att de problem med etanolproduktionen som Brasilien haft senaste tiden är temporära. De var att hänföra till problem med skördar, den ekonomiska nedgången och etanolens konkurrenskraft mot bensin lokalt i Brasilien. De senaste årens kraftiga uppgång av etanolproduktionen i USA och problem i Brasilien har kraftigt ritat om produktionskartan. Från att tidigare har varit ungefär lika stora har USA nu en produktion som är ungefär dubbelt så stor som den Brasilianska. Brasilien importerade amerikansk etanol i slutet av 2011, och amerikansk etanol hittade även till Europa. Ur ett europeiskt perspektiv, där den huvudsakliga drivkraften för etanolanvändning är koldioxidreduktion, måste frågan bevakas då reduktionsgraden varierar påtagligt mellan olika typer av råvara och produktionsteknik.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Olika storheter

  28 maj, 2012 04:47 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) släppte nyligen siffror för koldioxidutsläppen för 2011.Globalt släppte världen ut 31,6 miljarder ton vilket är högsta siffran någonsin. Ett rekord man gärna skulle vilja sluppit. Kol stod för 45 % olja för 35 % och gas för 25 %. Bl.a. har Japan p.g.a av sina stängda kärnkraftverk ökat sina utsläpp med 28 miljoner ton. I Sverige minskade utsläppen enligt SPBI: s statistik från oljebaserade drivmedel och bränslen med 1,6 miljoner ton p.g.a. minskad försäljning och användning av biodrivmedel. Utsläppen totalt hamnade på ungefär samma nivå som Japan ökade med.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Påverkan på världsmarknadspriset

  25 maj, 2012 03:10 0 kommentarer

  De globala lagren av olja fortsätter att stiga bl.a. p.g.a. hög produktion från OPEC-länderna. Saudiarabien låg på en nivå över 10 mbd (miljoner fat per dag) i april trots att Iran enligt OPEC producerar ”normalt”. Det finns rapporter enligt CGES (Centre for Global Energy Studies) som säger att Iran producerar mot lager och att Irans egen tankerflotta i allt högre grad används som flytande lager. Även i USA stiger lagren, delvis som en konsekvens av allt högre produktion av råolja och NGL: s (Natural Gas Liquids). Detta har satt press på oljepriset nedåt och Brent handlas nu runt 107 $ per fat. Oturligt för konsumenten har detta parats med ett stigande pris på dollarn bl.a. p.g.a. eurokrisen och Greklands problem. Dollarns uppgång i förhållande till svenska kronan under maj månad gör 35 öre per liter på priset på råolja.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biobutanol

  23 maj, 2012 09:29 0 kommentarer

  Ett amerikanskt samarbete mellan BP och DuPont, Butamax, har tagit steg emot en produktion av biobutanol genom en ny tillverkningsmetod baserad på enzym i en nyligen patenterad process. Råvaran är majs och tillverkningen skall också ge värdefulla restprodukter som skall användas som foder i livsmedelsproduktion. Biobutanol kan ersätta bensin men även diesel eller andra närliggande applikationer. Intresse för tekniken finns i Brasilien där man ser möjligheter i bränslet. Bränslets fördel i förhållande till etanol är den högre energitätheten.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Europas raffinaderisituation

  15 maj, 2012 04:23 0 kommentarer

  I IEA: s (International Energy Agency) senaste OMR (Oil Market Report) tas den Europeiska raffinaderisituationen upp i ett internationellt perspektiv. De två senaste åren med mycker låga raffinaderimarginaler har lett till nedstängningar och en minskning av Europeisk raffinerad volym med 1,7 mbd (Miljoner fat per dag) jämfört med 2007. 1 mbd har redan stängts och mer är att vänta om inte de 3 osålda raffinaderier som är kvar efter Petroplus konkurs tidigare i år säljs och startas upp igen. En viktig faktor är den efterfrågeminskning Europa är inne i och som kommer att fortsätta. USA med sjunkande volymer och att nya Asiatiska raffinaderier är på väg in på marknaden kommer att fortsätta påverka den europeiska raffinaderisituationen framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC i april

  11 maj, 2012 09:15 0 kommentarer

  Enligt Platts producerade OPEC 31,7 mbd (miljoner fat per dag) i april månad. Det är en intressant siffra mot bakgrund av den gemensamma produktionsnivå på 30 mbd OPEC satte upp när de övergav de nationella kvoterna. Nivån sätter tyngd bakom orden att förse världen med den olja som behövs och att det finns reservkapacitet åtminstone i det korta perspektivet. Inom gruppen börjar Iran bli påverkat av sanktionerna med en minskning på drygt 0,1 mbd. Ökningarna kommer från Angola, Kuwait, Nigeria, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Saudiarabien låg på en produktion på ca 10 mbd med en uttalad reservkapacitet på 2,5 mbd. Priset på Brent är fortsatt svagt sjunkande och ligger nu just över 110 $ per fat indikerande sjukande riskpremie och större tilltro till försörjningsmöjligheterna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Förändringar

  9 maj, 2012 02:21 0 kommentarer

  USA: s användning av raffinerade produkter är inne i en stark förändringsfas. Importen minskar kraftigt och exporten ökar. Det gäller framför allt destillater men även bensin som står för en snabb förändring sedan 2007. Minskande volymer men även en allt högre användning av biodrivmedel ligger bakom. USA är idag världens största användare av etanol och i princip all bensin innehåller upp till 10 % etanol. Konsumtionen av biodrivmedel har fördubblats sedan 2007. En trend som kan komma att stanna upp då framför allt etanol från avancerade processer låter vänta på sig. Det paradoxala kan då komma att inträffa att etanol både exporteras till och importeras från Brasilien. Styrmedel för ibland en del intressanta effekter med sig.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Upp och ned

  7 maj, 2012 11:14 0 kommentarer

  Under de första månaderna av 2012 har vi kunnat se höga råolje- såväl som bensinpriser. Skälen har varit geopolitisk oro och en knapp men ändå positiv syn på världsekonomin parat med problem inom den internationella raffinaderiindustrin med Petroplus konkurs och stängningar i USA. Den senaste tiden har signaler om situationen i framför allt Iran-konflikten och risk för en något sämre ekonomisk utveckling satt råoljepriset under tryck. Detta plus återuppstart av några av Petroplus raffinaderier samt det faktum att flygbolaget Delta köpte ett raffinaderi i USA är faktorer som nu pressat ned världsmarknadspriset på råolja och bensin.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Flygbränsle i fokus

  4 maj, 2012 10:28 0 kommentarer

  Det duggar tätt med nyheter kring flygindustrin och bränsle just nu. För några dagar sedan annonserades att Delta airlines i USA köper ett raffinaderi av ConocoPhillips för att kunna producera eget flygbränsle. Av informationen att döma är skälet tillgång och kostnadskontroll. Boeing, Airbus och Embraer har nyligen signerat ett avtal om att ta fram biobränsle för låginblandning i vanligt flygbränsle. Skälet är att man vill fortsätta arbetet med att reducera CO2-utsläppen relaterade till flyget. Detta bygger på tidigare avtal mellan Boeing och Embraer från 2011. En intressant utveckling.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD