• Signaler från Saudi

  27 april, 2012 01:54 0 kommentarer

  Saudiarabiens oljeminister Ali Al Naimi har varit ovanligt tydlig den sista tiden med såväl ökad produktion och uttalande om ett oljepris för 2012 på 100 $/fat som en nivå som är bra för såväl kunder som producenter. Med ytterligare 2,5 mbd (miljoner fat per dag) i produktionskapacitet har han dessutom tyngd att sätta bakom orden. Kombinerat med att den ökade produktionen nu givit ett kvartal med tydligt ökade oljelager har reaktion blivit svagt nedåtgående råoljepriser. Den globala konsumtionsökningen estimeras nu av flera aktörer till ca 0,8 mbd vilket kopplat till en total produktionsreserv på, enligt CGES London, ca 4 mbd kan verka återhållande på prisutvecklingen. Irankonflikten är den största osäkerhetsfaktorn just nu.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Argentinas expropriation

  24 april, 2012 03:02 0 kommentarer

  Lite i skymundan utan större kommentarer nationaliserade Argentina spanska bolaget Repsols verksamhet i Argentina för en kort tid sedan. Det är visserligen bara ett företag, men det är en dramatisk åtgärd. Från Argentina sägs nu att Repsol inte skall kompenseras över huvud taget för expropriationen. Något som upprört såväl Repsol som officiella Spanien. Ärendet behandlas nu i media med anklagelser från olika håll. Gissningsvis är detta bara början på en lång process bolagen och länderna emellan. Man kan fråga sig om det ökar investeringsviljan från internationella investerare.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI Branschfakta 2012 är snart här!

  19 april, 2012 01:51 0 kommentarer

  Det känns väldigt roligt och spännande att äntligen kunna skicka iväg SPBI Branschfakta 2012 till tryckeriet. Som vanligt presenteras en mängd intressant statistik och annan information för både biodrivmedel och fossila drivmedel. Det finns även lite nyheter i årets upplaga, som jag räknar med kommer från tryckeriet i slutet av april.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Ökad sockerrörsskörd

  17 april, 2012 11:22 0 kommentarer

  Brasiliens branschorganisation för sockerrörsindustrin UNICA skriver upp skördeprognosen för skörden 2012/2013 med drygt 3 procent. De data som UNICA har som underlag kommer från observationer över odlingsarealen. Flyg- och sattelitdata pekar på en ökning i socksrörsarealen på ca 3 procent. Det innebär att man inte förväntar sig en ökning i avkastningen vilket är lite anmärkningsvärt då förra säsongen drabbades av en del bakslag. Ökningen är modest om man jämför med USA som har haft en exponentiell utveckling av etanolproduktionen och nu är klart största producentland. Tillsammans står de båda länderna för mer än 80 procent av den globala produktionen

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mars oil market report

  13 april, 2012 04:00 0 kommentarer

  Senaste utgåvan av IEA: s, (International Energy Agency)  Oil Market Report innehåller en intressant upplysning. Efter nio månader med nedgång i de globala oljelagren visade mars på en uppgång. Uppgången är på 1 mbd (miljoner fat per dag) under månaden och det är naturligtvis inte nivån utan riktningen som är det intressanta. OPEC: s produktion var den högsta på mer än tre år och låg på ca 31.4 mbd. Nivån skall ställas i relation till OPEC: s kollektiva mål på max 30 mbd och att Iran börjar känna av de internationella sanktionerna och hade en minskning på 50 tbd (tusen fat per dag). Marknadens reaktion har varit en nedgång på närmare 5 $ per fat till ca 120 $ per fat. Om det är uthålligt eller ej lär visa sig.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ministrar debatterar

  10 april, 2012 11:48 0 kommentarer

  Anna-Karin Hatt och Lena Ek pekar ut riktningen i arbetet med att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn i en debattartikel i DN. De lyfter fram den effektiva koldioxidskatten och att de förnybara alternativen måste vara ekonomiskt fördelaktiga för kunden. Det är bra. Det ekonomiska incitamentet för konsumenten är fortsatt mycket stort. Vad vi också skulle vilja se är en återgång i förmånsbeskattningsreglerna för tjänstebilar för E85. Branschen har investerat runt en miljard i pumpar och då får inte ändrade fårmånsbeskattningsregler rycka undan mattan för ett miljöbränsle. Försäljningen av bränslet är rekordhögt idag men utan nya flexifeul bilar på marknaden blir det ingen fortsättning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskad råolja i elsektorn

  4 april, 2012 12:12 0 kommentarer

  Saudiarabien använder varje år stora mängder el till sina luftkonditioneringsanläggningar under sommaren då temperaturen kan gå upp till över 40 grader. Under sommaren 2011 användes mer än 700 000 fat olja per dag för elgenerering. Ett mycket omdiskuterat användningsområde. Som referens kan nämnas att den totala svenska oljeanvändningen uppgår till ca 200 000 fat per dag. En ökad produktion av naturgas från såväl nya gasfält som från oljefält kommer att minska denna användning men den kommer likväl att uppgå till hudratusentals fat per dag. Olika länder har olika utmaningar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Riksrevisionens rapport

  30 mars, 2012 04:22 0 kommentarer

  Riksrevisionen har precis släppt sin andra rapport om hållbar utveckling. Agendan för dagen är Infrastrukturplanering. Som vanligt bjuder rapporten på intressant läsning. Rapporten pekar bl.a. på att det finns oklarheter mellan underlagen för de berörda myndigheternas planerande och de olika målen kring infrastrukturutveckling och klimat. Riksrevisionen pekar också på att energieffektivisering och övergång till biodrivmedel inte kommer att räcka för att uppnå klimatmålen utan ytterligare styrning måste till. I avsnitt 5 om fordonseffektivisering för minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn visas på ett tydligt sätt de olika blindskär man måste navigera kring. Det gäller att ha fokus klart för sig. Det är minskade utsläpp från sektorn som skall vara målet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Logistikens betydelse

  26 mars, 2012 01:17 0 kommentarer

  Raffinaderier på USA: s västkust har svåra tider just nu. Dålig lönsamhet och låg utnyttjandegrad har gjort att flera raffinaderier har stängts och fler kan vara på väg. Delvis beror detta på att ostkusten får sina leveranser av råolja bl.a. från Nordsjön vilket givit ett högre råoljepris än för de raffinaderier som har placering lägre västerut med den amerikanska WTI som råvarukälla. De inneslutna volymerna i Cushing Oklahoma hittar inte ut med betydligt lägre priser till följd. Man skall se den omdebatterade pipelinen genom USA i detta perspektiv. Ringar på vattnet i den globala bensinmarknaden påverkar sedan vidare även Europa. Logistik är viktigt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiministern hos SPBI

  22 mars, 2012 09:41 0 kommentarer

  Energiminister Anna-Karin Hatt var tydlig kring styrmedel på SPBI: s seminarium om styrmedel på onsdagen. Generella styrmedel är bra och fungerar och skapar fundamentet för aktörerna. Politiken skall inte peka ut tekniken utan skapa möjlighet för många olika tekniska lösningar att prövas. Mycket bra att energiministern dessutom tog upp de mindre bra aspekterna av det liggande förslaget till energieffektivitetsdirektiv. Där krävs en rejäl insats från regeringens sida för att försöka vända det till något positivt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD