• Priset i vågskålen

  12 januari, 2017 11:57 0 kommentarer

  Priset på råolja på världsmarknaden står just nu och väger. De beslut som OPEC med Ryssland och andra har fattat om produktionsbegränsningar på sammanlagt 1,8 mbd (miljoner fat per dag) leder till underskott i marknaden om de genomförs vilket medför prispåverkan uppåt. Kuwait var tidigt ute och sa att de hade genomfört sin del. Förmodligen en del i spelet, men även Ryssland har offentliggjort en nedgång på 0,1 mbd. Trots det har priset fallit tillbaka något och ligger idag på 55 $/fat. Iraks produktionsrekord från Basra i december samt de fortsatt ökade antalet borriggar i USA motverkar en uppgång i priset. En uppgång på nästan 90 % från lägsta siffran i maj 2016. Dessa fakta kombinerat med det fortsatt höga lagerläget i världen håller emot. Vi går en intressant vår till mötes.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC pumpar på

  14 december, 2016 10:11 0 kommentarer

  OPEC med flera har beslutat om neddragningar i produktionen av råolja för att få upp priset som man menar är på för låg nivå. Inför beslutet pumpas det betydligt mer än föregående år. Enligt IEA:s (International Energy Agency) statistik från november producerade OPEC 0,3 mbd (miljoner fat per dag) mer i november än i oktober månad och 1,4 mbd mer än november 2015. Icke OPEC minskade jämfört med november 2015 med ca 1,1 mbd. Ökningen inom OPEC täcker alltså mer än väl minskningen från icke OPEC-länder. Totalt sett producerades 98,2 mbd under november månad. En siffra som ska jämföras med en konsumtion som gissningsvis uppgår till 97 ca mbd d.v.s. det produceras mer än vad som används. Om den överenskommelse som nu slutits genomförs kommer överskottet att bytas i ett underskott och på en nivå som är högre än den förväntade ökningen för 2017 från USA. Detta kommer leda till lagerminskningar och stigande pris. Viktiga punkter för utvecklingen framöver blir då vilken genomförandedisciplin länderna har och hur snabbt skifferoljeproduktionen i USA kan komma igång. Marknaden har reagerat uppåt men dämpat och ligger nu på ca 55 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Amerikansk produktion

  12 december, 2016 09:40 0 kommentarer

  En av de viktigaste frågorna för oljeprisets utveckling framöver är om USA kommer att öka sin skifferoljeproduktion och därmed motverka den nu beslutade om än inte genomförda neddragningen inom OPEC med flera. Den amerikanska Energimyndigheten EIA tror på en ökning under 2017 vilket är ett tecken. Ett annat är att titta på aktiviteten i sektorn. Då skifferoljefältens karaktär kräver kontinuerlig borrning är antalet borriggar ett sätt att hålla koll på utvecklingen. I december 2014 var antalet borriggar 1920 vilket snabbt sjönk ned till 404 i maj 2016. Från den lägsta nivån har antalet nu stigit med 220 enheter. Den tillkommande produktionsnivån ligger inte i nivån med de 1,2 plus nästan 0,6 mbd (miljoner fat per dag) som OPEC och länder utanför OPEC kommit överens om att dra ned produktionen med men kommer ändå att påverka marknaden i en dämpande riktning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC:s beslut

  1 december, 2016 10:12 0 kommentarer

  Inte helt oväntat men långt ifrån säkert kom då OPECs beslut att frivilligt sänka produktionen med 1,2 mbd (miljoner fat per dag). Egentligen uttryckt som ett tak på 32,5 mbd. Det mest intressanta inslaget är att Ryssland är tänkt att bidra och nivån 0,3 mbd har synts i diskussionen. Ryssland har uttalat sitt stöd till inriktningen men budskapen har varit lite tveeggade. Saudiarabien kommer som vanligt att ta den stora biten med ca 0,5 och deras närmast allierade med ytterligare 0,3 mbd. Iran kommer inte att behöva ta något av nedgången då de får producera upp till nivån före sanktionerna. En annan överraskning var att Indonesien som igen blev fullvärdig medlem av OPEC så sent som i Januari i år blev suspenderade från organisationen. Vad det innebär får vi se tids nog. Marknaden reagerade något överraskat och priset på Brent steg från ca 47 $/fat den 25 november till ca 52 på morgonen den 1 december. En vinnare kommer vara den amerikanska skifferoljeproduktionen som med ett högre oljepris kan ta fart igen. Redan idag förväntar sig amerikanska energimyndigheten att produktionen ska stiga 0,3 mbd 2017 och den här utvecklingen kan sätta ytterligare fart med en prisdämpande effekt som resultat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA månadsrapporterar

  10 november, 2016 12:04 0 kommentarer

  IEAs (International Energy Agency) senaste månadsrapport visar på fortsatt mycket god tillgång på råolja. Oktober visade på en ökning på 0,8 mbd (miljoner fat per dag) jämfört med oktober 2015 och uppgick till 97,8 mbd. OPEC ökar kraftigt med 1,3 mbd genom ökningar i såväl Nigeria, Iran, Irak som Saudiarabien och deras närstående Kuwait och Förenade Arabemiraten. Icke OPEC producerar lägre än för ett år sedan men högre än i september. IEA räknar med att icke OPEC kommer att öka med 0,5 mbd under 2017 vilket skulle innebära att nedgången är över för denna gång. Brasilien, Kazakstan, Kanada och Ryssland är de stora bidragsgivarna. IEA förväntar att efterfrågan på råolja för 2016 stannar på lägre 1,2 mbd 96,3 mbd i genomsnitt över året och stiger med 1,3 mbd därmed 97,5 mbd för 2017. Gott om olja i marknaden och därmed blir det enda riktiga hotet med fortsatt låg prispress uppåt att producentländerna gör vidare och realiserar den minskning de har annonserat. Kommer det att ske? Höstens möten kommer ge svaret.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Tydligt från kommissionen

  9 november, 2016 12:34 0 kommentarer

  Peter Vis från kommissionen var mycket tydlig från scen igår på World Ethanol & Biofuels konferensen i Bryssel. De grödebaserade biodrivmedlen ska fasas ut även om det inte diskuterades någon tidplan. Peter menade att bara det faktum att de kan vara ett problem ur ett perspektiv av indirekt landanvändning, ILUC, räcker för att kommissionen ska dra i bromsen och att det får biodrivmedelsbranschen finna sig i. Peter tog också upp frågan om europeiska miljö- och andra organisationer som något branschen borde söka upp för att eventuellt få en ändring i deras hållning. Som om kommissionen inte har en egen syn utan endast speglar den av europeiska miljöorganisationernas framförda åsikten och i tillägg en vinkling av omvänd bevisbörda.

  Lång uppförsbacke kräver mycket arbete.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ny biodrivmedelsstatistik!

  20 oktober, 2016 10:28 0 kommentarer

  SPBI kommer framöver presentera månatlig statistik över biodrivmedelsförsäljningen i Sverige. Du kan läsa mer om försäljningen av biodrivmedel från perioden januari till augusti 2016 under pressmeddelanden.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • IEA:s månadsrapport

  11 oktober, 2016 03:18 0 kommentarer

  Enligt IEA:s (International Energy Agency) senaste månadsrapport ökade utbudet i september jämfört med augusti med 0,6 mbd (miljoner fat per dag). Ryssland med satellitstater stod för en ökning på 0,5 mbd. Detta kommer samtidigt som Vladimir Putin på WEC-kongressen i Istanbul ger uttryck för tänkbart stöd till en produktionsbegränsning som diskuterats inom OPEC. Priset hoppade något till över 53 men har sedan gått tillbaka något. Sammantaget låg utbudet på 1 mbd över efterfrågan vilket tillsammans med lagersituationen verkar återhållande. Om det verkligen blir någon begränsning återstår att se, och i så fall om det sätter fart på investeringarna i amerikansk skifferoljeproduktion. Tydligt högre prisnivå än idag känns fortfarande rätt avlägset.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Styrmedel i budgetproppen

  20 september, 2016 09:52 0 kommentarer

  Lång dags färd mot styrmedel. Den förra regeringen fick inte EU-kommissionens godkännande på sitt förslag för styrmedel utan tvingades fortsätta med den lösning vi dittills haft. Den nya regeringen ärvde problematiken och har nu efter halva mandatperioden i sin budgetproposition kommit fram till att den under mandatperioden ska lägga fram ett förslag som dessutom ska ligga inom ramen för den europeiska lagstiftningen. Saktfärdigheten förtjänar kritik. Att förslaget dessutom ska ligga inom befintlig lagstiftning är närmast ett axiom. Det är dock bra att regeringen nu tydligt lovar att ta fram och implementera ett styrmedel. Det har varit hög tid länge.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskad global efterfrågeökning

  13 september, 2016 02:07 0 kommentarer

  I IEAs (International Energy Agency) månadsrapportering Oil Market Report visar prognosen på något lägre efterfrågeökning än tidigare beräknat. Nuvarande ökningstakt estimeras till 1,3 mbd (miljoner fat per dag) en minskning med 0,1 mbd och sjunkande för 2017. OPEC producerade rekordhögt med en uppgång på nästan 1,0 mbd jämfört med föregående år vilket gav en total produktion i augusti på 96,9 mbd 0,2 mbd högre än efterfrågan. Iran är nu uppe i nivåer som de hade innan sanktionerna och låg på 3,6 mbd ungefär 1,0 mbd upp jämfört med sanktionsperioden. I närtid är det bara en produktionsbegränsning som kan sätta tryck på priset uppåt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD