• Miljöbilskritik

  10 februari, 2012 09:27 0 kommentarer

  I dagarna har vi hört om kritik mot miljöbilsreglerna mot bakgrund av att bilar för fossila bränslen faller in. Det är naturligtvis korrekt att bensin och diesel är fossila bränslen och att det därigenom aldrig kan vara förnybara även om branschen låginblandar mer och mer biodrivmedel. Vad man glömmer i debatten, är att vad miljöbilsreglerna har lett till är en kraftig ökning av försäljning av snåla bilar d.v.s bilar som drar mindre bränsle. Den sparade litern är den bästa litern ur klimat- och miljösynvinkeln och att reglerna leder till färre använda litrar ger en klimat- och miljöfördel även om bränslet är fossilt. Vi har en lång väg fram till en klimatneutral transportsektor och steg som leder i rätt riktning borde inte kritiseras för hårt. Det bästa får inte bli det godas fiende.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ord och jobb påverkar

  6 februari, 2012 09:56 0 kommentarer

  Hårda ord i ordkriget mellan Iran och väst tillsammans med bättre jobbsiffror från USA har sänt iväg råoljepriset till runt 114 dollar per fat. Största inverkan denna gång har förmodligen de jobbsiffror som släpptes av det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet på fredagen. 243 000 nya jobb hade skapats mot förväntade 150 000. Arbetslösheten sjönk 0,2 procent i januari och har sjunkit med 0,8 procent sedan i augusti. Förväntan på att det skall påverka efterfrågan på olja i världens största konsumentland är därmed höga. Intressant är att lagersiffrorna talar emot. Ser vi början på en tillväxt i USA som i lägre grad än tidigare är beroende av olja? Skall bli intressant att följa USA: s utveckling framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Vad menar Hedegaard?

  3 februari, 2012 10:02 0 kommentarer

  EU: s klimatkommissionär danskan Connie Hedegaard uttryckte i en intervju i EurActiv.com att hon alltid varit ”väldigt betänksam” (very cautious) när det gäller biodrivmedel. Hon tar som varnande exempel USA: s produktion av majsbaserad etanol. Vidare pekar hon på ILUC-diskussionerna som även framförts i Sverige. Det är självklart att nya landvinningar inte kan göras utan att säkra processen vilket också görs bl.a. via hållbarhetskriterier. Men det är olyckligt att inte EU: s klimatkommissionär är tydligt positiv till en en ökad användning av biodrivmedel som ett av de starkaste medlen att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Målet är idag 10 % till 2020 och om EU skall nå målen enligt sin ”Road map to 2050” med en 65 %: ig reduktion kommer biodrivmedel att vara en och kanske den viktigaste ingrediensen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Subvention och subvention

  1 februari, 2012 02:38 0 kommentarer

  Miljörapporten rapporterar idag om en OECD-rapport som presenterats av OECD:s klimatchef Simon Upton på ett seminarium. Rapporten pekar på det tveksamma i subventioner och är tänkt som en inspiration till en produktiv debatt i frågan. Från SPBI: s håll har vi åtskilliga gånger pekat på det tvivelaktiga i subventioner av fossil energi och välkomnar lika skatt för lika bränsle. Man kan då sätta kaffet i halsen när man läser att Sverige enligt rapporten subventionerar diesel med 12 miljarder kronor mot bakgrund av att energiskatten är lägre på diesel än bensin. Är detta att definieras som en subvention, när samma ord används när konsumentpriset i vissa länder sänks under världsmarknadspriset. Terminologi är viktigt. Det leder tanken och skall därmed hanteras med stor varsamhet. Däremot ser jag fram emot den produktiva debatten i frågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fler intressenter

  31 januari, 2012 11:59 0 kommentarer

  På avstånd glömmer man lätt att det finns fler intressenter i frågan om en eventuell stängning av Hormuzsundet. I vår del av världen pratar vi om oljan som måste igenom för att resten av världen skall få sina leveranser. Arabstaterna på insidan av sundet blir dubbelt drabbade vid en stängning då de dels inte skulle få ut sina produkter och därmed få sina exportintäkter och dels inte få tillgång till sin import. Länderna är i mycket hög grad beroende av sjötrafiken för att få mat, andra förnödenheter och produkter av alla de slag som krävs för ett normalt liv. De inblandade staterna har därför tagit fram planer för att möta hotet inkluderande kustbevakning, marinen och samarbete med övriga intressenter inklusive västliga marina styrkor.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Hur är det med tillväxten?

  26 januari, 2012 04:37 0 kommentarer

  Tre stora och välrenommerade bedömmare av efterfrågan på olja IEA (International Energy Agency), OPEC och CGES (Centre for Global Energy Studies) tror på en allt lägre efterfrågeökning för 2012. Alla är fortfarande på plus men sedan i juli har i stort sett alla prognoser för 2012 trappats ned. Lägst ligger CGES som tror på en uppgång på 0,6 mbd (miljoner fat per dag) medan IEA och OPEC ligger på ungefär 1,0 mbd. Eftersom efterfrågan på olja fortsatt har en klar koppling till utvecklingen i världsekonomin stämmer det till eftertanke.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bekymmersamt

  25 januari, 2012 01:16 0 kommentarer

  Gårdagen visade på två nyheter från raffinaderiindustrin med innehåll i samma riktning. Petroplus som är en stor aktör på raffinaderimarknaden i Europa med fem raffinaderier ansökte igår om tillfälligt skydd mot konkurs, som de i de tre länder där de har verksamhet har som en möjlighet enligt lag. Andra Europeiska raffinaderier ligger i malpåse. Samtidigt varslades på den svenska raffinaderimarknaden om personaltrimning. Låga raffinaderimarginaler är naturligtvis det som är huvudorsaken. Men mot bakgrund av det måste Europeiska och svenska politiker ta farhågorna från branschen om snedvridning av konkurrensen mot internationella konkurrenter genom enskilda Europeiska pålagor på allvar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Försäljning av drivmedel

  24 januari, 2012 11:27 0 kommentarer

  Försäljningen av drivmedel sjunker mellan 2011 och 2010 enligt vår preliminära statstik. Bensinens kraftiga nedgång med 320 tusen kubikmeter äter mer än väl upp uppgången på diesel med 125 tusen och E85 25 tusen kubikmeter. Kanske är det så att persontransportarbetet faktiskt har minskat? Det kommer att bli intressant att se Trafikverkets kommande statistik. Frågor man ställer sig är om det är förflyttning till andra alternativ än bil, en minskning eller en kombination av det. Den senaste statistiken från Trafikverket är från 2009 som visar uppgång precis som prognosen vilket inte ger några svar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA ökar produktionen

  23 januari, 2012 02:38 0 kommentarer

  USA visar preliminärt på en ökning av råoljeproduktionen under 2011. API (Amercian Petroleum Institute) rapporterar om en produktion på 5,6 mbd (miljoner fat per dag) en ökning på 2,5 %. Detta parat med en minskning i konsumtionen på 1,2 % till 18,9 mbd gör att behovet av import minskade under 2011. USA har vänt en trend med sjunkande produktion och för tredje året i rad kan USA öka vilket skall ses som ett resultat av förbättrad och ny teknik. Ny volym kommer att komma i allt högre takt från de oljeskifferförekomster som finns i stora kvantiteter i USA och som tidigare inte kunde utvinnas. Teknikutveckling visar igen vilken viktig pusselbit den är i all verksamhet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lägre ökningstakt

  19 januari, 2012 09:55 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) kom med sin Oil Market Report igår. Största nyheten är att sista kvartalet 2011 visade på lägre oljekonsumtion än 2010. Bl. a. det togs till utgångspunkt för att ytterligare revidera ned prognosen för 2012. Det är fortfarande en ökning men nu på 1,1 mbd (miljoner fat per dag) vilket i sig är en högre ökningstakt än för 2010 som stannade på 0,7 mbd. Det är framför allt de ekonomiska problemen i Europa men även USA som ger lägre global ekonomisk aktivitet än tidigare förutspått. Oljeprisets inblandning kommer säkert bli föremål för analys och diskussion. Ett kvartal är lite för lite för att bygga trender på, framför allt mot bakgrund att förra årets vinter var betydligt kallare på våra breddgrader än årets. Men det innebär trots allt att kommande rapporter blir än mer intressanta.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD