• Försäljning av drivmedel

  24 januari, 2012 11:27 0 kommentarer

  Försäljningen av drivmedel sjunker mellan 2011 och 2010 enligt vår preliminära statstik. Bensinens kraftiga nedgång med 320 tusen kubikmeter äter mer än väl upp uppgången på diesel med 125 tusen och E85 25 tusen kubikmeter. Kanske är det så att persontransportarbetet faktiskt har minskat? Det kommer att bli intressant att se Trafikverkets kommande statistik. Frågor man ställer sig är om det är förflyttning till andra alternativ än bil, en minskning eller en kombination av det. Den senaste statistiken från Trafikverket är från 2009 som visar uppgång precis som prognosen vilket inte ger några svar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA ökar produktionen

  23 januari, 2012 02:38 0 kommentarer

  USA visar preliminärt på en ökning av råoljeproduktionen under 2011. API (Amercian Petroleum Institute) rapporterar om en produktion på 5,6 mbd (miljoner fat per dag) en ökning på 2,5 %. Detta parat med en minskning i konsumtionen på 1,2 % till 18,9 mbd gör att behovet av import minskade under 2011. USA har vänt en trend med sjunkande produktion och för tredje året i rad kan USA öka vilket skall ses som ett resultat av förbättrad och ny teknik. Ny volym kommer att komma i allt högre takt från de oljeskifferförekomster som finns i stora kvantiteter i USA och som tidigare inte kunde utvinnas. Teknikutveckling visar igen vilken viktig pusselbit den är i all verksamhet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lägre ökningstakt

  19 januari, 2012 09:55 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) kom med sin Oil Market Report igår. Största nyheten är att sista kvartalet 2011 visade på lägre oljekonsumtion än 2010. Bl. a. det togs till utgångspunkt för att ytterligare revidera ned prognosen för 2012. Det är fortfarande en ökning men nu på 1,1 mbd (miljoner fat per dag) vilket i sig är en högre ökningstakt än för 2010 som stannade på 0,7 mbd. Det är framför allt de ekonomiska problemen i Europa men även USA som ger lägre global ekonomisk aktivitet än tidigare förutspått. Oljeprisets inblandning kommer säkert bli föremål för analys och diskussion. Ett kvartal är lite för lite för att bygga trender på, framför allt mot bakgrund att förra årets vinter var betydligt kallare på våra breddgrader än årets. Men det innebär trots allt att kommande rapporter blir än mer intressanta.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Miljöministern i SVT

  18 januari, 2012 03:32 0 kommentarer

  Miljöminister Lena Ek indikerade i SVT igår att det inte går att nå de högt ställda målen kring utsläppen från transportsektorn utan en direkt minskning av transportarbetet. En åsikt som står i kontrast emot sin företrädares. SPBI har framhållit att de tre områdena, energieffektivisering, biodrivmedel och effektivare transportsystem är de viktigaste för en minskning av utsläppen från transportsektorn vilket måste vara målet. Det miljöministern nu tar upp är den sistnämnda men vad den skall bestå av framkom inte. Olika styrmedel kommer därmed att bli nyckelfaktorer kring hur och med vilken acceptans det skall ske. Där får vi vänta på svaret. Tärningen är dock kastad.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Subventionernas dilemma

  13 januari, 2012 11:22 0 kommentarer

  Nigeria upplever en besvärlig tid med demonstrationer, hot om strejker och våld. Allt som en konsekvens av att presidenten har bestämt sig för att slopa subventionerna på fossila bränslen i landet. Nigeria använde tidigare mer än 56 miljarder kronor motsvarande 25 % av statsbudgeten i subventioner. Bensinpriset steg med mer än 100 % och även om det ur ett svenskt perspektiv ligger på beskedliga 6,58 kr/l är det tillräckligt för att röra upp känslorna. Subventioner av fossila bränslen är direkt kontraproduktivt i arbetet med att minska klimatpåverkan. Nigerias åtgärd är därmed ett beslut i rätt riktning. Dock visar det hur svårt det är att ta bort en fördel och därmed subventionernas dilemma.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Styrmedel

  10 januari, 2012 09:58 0 kommentarer

  I USA har man precis som i Europa en önskan om en ökad användning av biodrivmedel vilket är bra. Målen är ambitiösa och USA är också världens i särklass största producent av etanol för drivmedelsändamål. Ett av de styrmedel USA använder är att bötfälla drivmedelsbolag som inte klarar av att möta försäljningskrav av biodrivmedel vilket i sig inte är något märkligt. Dock är ett av kraven för 2011 och framåt som man nu bötfälls för att en andel av biodrivmedlen skall komma från cellulosaråvara, trots att tekniken inte är färdigutvecklad och att produkter inte finns att köpa på marknaden. Ett exempel på att det inte går att förutsäga när teknikgenombrott kommer med eller utan styrmedel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Libyen och Irak ökar

  28 december, 2011 10:00 0 kommentarer

  Både Libyen och Irak talar om ökande oljeproduktion. Libyen kommer snabbare än beräknat upp i allt högre produktionsvolymer och ligger nu enligt egen utsago på över 1 mpd (miljoner fat per dag). De ser framför sig en ökning av produktionen till 2-3 mbd inom två tre år. För Iraks del handlar det om att man når över 3 mbd och att man under slutet av 2012 skall nå en nivå på 3,6 mbd. Det är mer än 20 år sedan Irak låg på nivåer på 3 mbd. Åren av krig och sanktioner har tryckt ned produktionen och behoven av upprustning och uppgradering av utrustningen är betydande. Irak har annonserat att deras reserver är betydligt högre än vad som allmänt tillskrivs dem och har som ambition att nå 12 mbd. Det blir allt svårare att se hur OPEC skall kunna hålla sin gemensamma kvot på 30 mbd.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA tar bort etanoltull

  27 december, 2011 10:18 0 kommentarer

  Från och med årsskiftet kommer USA: s tull sedan 30 år på etanol för drivmedelsändamål att tas bort. Ett krav som framförts från Brasilien under lång tid. USA och Brasilien dominerar världsproduktionen av drivmedelsetanol, mer än 80 %, med USA som den snabbast växande just nu och nästan dubbelt så stor som Brasilien. Tullen har försvårat  Brasiliansk export och förhoppningarna är nu att detta skall sätta fart på investeringarna i Brasilien. Om beslutet leder till ökad global produktion eller mer en förskjutning av produktionen mellan USA och Brasilien som en konsekvens av förändrat konkurrensförhållande lär vi få återkomma till.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fossiloberoende fordonsflotta 2030

  19 december, 2011 04:10 0 kommentarer

  Regeringen har nu gått ut med att de skall tillsätta en utredning kring visionen att Sverige 2030 skall ha en fossiloberoende fordonsflotta. Det är bra med höga ambitioner och skarpa visioner. De måste sedan brytas ned i praktisk tillämpning och ge svar till marknadens aktörer vilka styrmedel som kommer att gälla, exempelvis inför kommande investering i infrastruktur, biodrivmedelsproduktion m.m.  Det klassiska svenska sättet är att tillsätta en utredning. SPBI har länge verkat för en ökad användning av biodrivmedel och ser fram emot att samarbeta med utredningen och regeringen i frågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Tolka OPEC

  15 december, 2011 02:28 0 kommentarer

  Hur skall man tolka resultatet av OPEC: s senaste möte? Det blev som väntat en slutkommuniké med enighet. Men vad innehöll den? De individuella kvoterna togs bort och istället lades ett tak på 30 mbd (miljoner fat per dag). Det är i och för sig högre än de ca 27 som kvoterna låg på inklusive Irak som var utan kvot, men eftersom medlemmarna producerar mer än kvoten och de facto låg över 30 mbd i november innebär det ingen ökning. Prishöken och nuvarande presidenten i OPEC Iran fick ge sig när det gäller bättre anpassning till kvoterna men fick stöd för att Saudiarabien inte skulle fylla upp eventuellt bortfall från Iran p.g.a. konflikten med omvärlden. Marknaden sjönk initialt då man inte tydligt ser vem som skall minska men har sedan stigit något igen. Nytt läge och närmaste månaderna blir intressanta.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD