• Peak Oil framför eller bakom oss?

  8 december, 2011 07:25 0 kommentarer

  I två seminarier på WPCkongressen togs frågan om peak oil upp. Utgångspunkten i varje talares budskap var att olja och gas är uttömliga resurser och att de därmed inte räcker i evighet. De tekniska framsteg som görs kring utvinning av såväl befintliga källor som att hitta nya fyndigheter gör dock att datumet flyttas framåt hela tiden. Redan en ökad utvinningsgrad av 1 procent ur befintliga källor ger 2 år till. Konklusionen var att peaken är framför oss och att det är långt dit. Det som mer bekymrade talarna var de stora investeringarna branschen står inför. Mer sannolikt att klimatet skapar peaken före tillgången.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Giganternas kamp?

  7 december, 2011 01:23 0 kommentarer

  Med OPEC: s Abdulla Salem El Badri och IEA:s Maria van der Hoeven på scen i frågan om producent konsument dialog var det lite spänning i luften. Istället började de i stor sämja med att främja den dialog som de båda tror på för att säkra tillgång på olja med priser som importländerna och den globala ekonomin tål och som producentländerna kan leva med. De upprepade kända ståndpunkter. El Badri om spekulationens påverkan på priset. Krav på investeringar från IEA: s sida. I frågestunden blev skillnaderna tydligare. Pressad av moderatorn ville El Badri ändå inte ge något ”anständigt” pris han hela tiden sa att han ville ha. Van Hoeven nämnde inte heller något pris men varnade för att investeringarna måste upp för att möta efterfrågan. Ingen kamp utan en hövlig diskussion kring en fundamental faktor för global ekonomisk tillväxt. Kanske lite kamp hade behövts för att driva frågan framåt

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Oettinger på plats i Doha

  07:04 0 kommentarer

  Tisdagens WPC bjöd även på energikommissionären Oettinger. I sitt anförande framförde Oettinger att Europa vill ha ett globalt samarbete i energifrågorna och att Europa kommer att vara beroende av fossil energi under lång tid och att användningen kommer att öka innan den minskar. Lite oväntat menade han att Tysklands nedsläckning av kärnkraften kommer att innebära mer naturgas. Det står i kontrast till andra tyska uttalanden. Jag konstaterar att vi lever i en föränderlig värld.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Stora drakarna

  6 december, 2011 03:42 0 kommentarer

  Tisdagen startade med många av de stora oljebolagens CEO: s på scenen. De nyvunna möjligheterna inom skiffergasen förväntas spela en stor roll i de framtida scenariorna. Optimismen inom oljeområdet var också påtaglig mot bakgrund av nya möjligheter baserad på ny teknologi. Jag kan konstatera att olika CEO: s framhöll behovet av en energiomställning mot förnybart olika mycket. Från helt frånvarande till betydande. Såväl Saudi Aramco som Repsol var bland de som menade att omställningen är nödvändig och måste integreras mot bakgrund av klimatproblematiken och de stora energibehoven och framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • World Petroleum Council

  5 december, 2011 08:55 0 kommentarer

  WPC: s kongress återkommer var tredje år. I år hålls den i Doha Qatar och är större än någonsin. Mer än 5300 deltagare, 32 ministrar mer än 100 CEO: s 500 journalister m.m. Invigningsceremonin genomfördes i närvaro av HKH Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani. I sitt tal tog han upp klimatfrågan som en av de svåraste frågorna och att en utveckling av förnybara energikällor måste gå hand i hand med ansträngningarna med att minska påverkan från hanteringen av fossil utvinning. Intressant nog pekande också på de globala subventionerna på konsumentnivå. Efterfrågan och möjligheten att lösa den på olja och gas till 2035 låg i linje med IEA: s prognoser. En mycket intressanta start som sedan fortsatte i första ministersessionen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biodrivmedlens konkurrenskraft

  30 november, 2011 03:27 0 kommentarer

  Etanolens framtida konkurrenskraft är viktig för att öka andelen biodrivmedel. I Brasilien höjer nu etanolindustrin varningsflaggor kring etanolens framtida konkurrenskraft för den inhemska marknaden. Den Brasilianska skatten på bensin har sjunkit under åren och utgör nu 35 % av pumppriset. (Motsvarande skatter i Sverige är idag 57 %.) Skatten på etanol i Brasilien är 31 %.(Etanolen är skattefri i Sverige).  Den relativa förändringen i förhållande till bensin i Brasilien påverkar etanolens konkurrenskraft. Slutsatsen blir att situationen är densamma världen över. Om man vill öka andelen biodrivmedel krävs uppenbart ekonomiska fördelar för konsument eller, alternativt, kvotplikter av olika slag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Förhandlingarna i Durban

  28 november, 2011 02:57 0 kommentarer

  I ett tal i Riyadh inför COP 17 i Durban uppges Saudiarabiens representant ha sagt att diskussionerna måste innehålla beslut om hur man minimerar den negativa påverkan på länder som är beroende av fossil energi för sin utkomst. Det var ingen debatt om riktningen och Saudiarabien var bl.a. för en andra omgång av Kyotoprotokollet men knäckfrågan är att man inte kan lösa klimatfrågan utan att samtidigt lösa berörda länders försörjningsfråga samtidigt. Förhandlingarna blir än mer komplexa ju fler intressenter som visar korten.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nya uttalanden

  22 november, 2011 11:12 0 kommentarer

  Såväl IEA: s nya chef Maria Van der Hoeven som Saudi Aramcos CEO Khalid A. Al-Falih var på en konferens i Riyadh i måndags. I en intervju sa Khalid A. Al-Falih att Saudiarabien åtminstone tillfälligt skulle stoppa sina investeringar i ytterligare produktionskapacitet. Planen var att öka till 15 mbd (miljoner fat per dag) till 2020. Skälet skulle vara ökningar på andra ställen i världen och ökat fokus på naturgas. EIA: s Maria Van der Hoeven uttryckte samtidigt att dagens efterfråga på råolja möts av OPEC. Detta samtidigt som lagernivåerna i världen har minskat med motsvarande 8 dagars konsumtion sedan andra kvartalet 2010 enligt Centre för Global Energy Studies. Det är inte alltid lätt att få ihop alla ekvationer.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Etanolbussar i Thailand

  18 november, 2011 11:41 0 kommentarer

  Thailand har annonserat att de skall introducera etanoldrivna bussar för kollektivtrafiken. Efter att ha studerat frågan och tittat på erfarenheterna i såväl Brasilien som i Sverige och Stockholm kommer man att börja använda etanol som ett av bränslena i bussar. Något datum för introduktionen är inte bestämt ännu och beslutet skall bl.a. godkännas av parlamentet. Tanken är att Bangkok blir första stad. Etanol är framför allt ett bränsle som ersätter bensin men kan också användas i bussar. Kul för Sverige som står som exempel för såväl initiativet som för bussarna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC: s WOO

  14 november, 2011 04:31 0 kommentarer

  Nästan lite i skymundan av den redan flitigt och med rätta uppmärksammade IEA: s World Energy Outlook har även OPEC släppt sin WOO (World Oil Outlook). Två saker sticker ut vid första anblicken. Den första är att OPEC menar att de investeringar som är planerade inom OPEC kommer att höja kapacitetsreserven från dagens ca 4 mbd (miljoner fat per dag) till ca 8 mbd till 2015! Även prisnivån under 2010-talet överraskar. Referensscenariot ligger i prisnivån 85 – 95 $ per fat för ORB (OPEC Reference Basket) vilket med dagens prisrelation skulle innebära en nedgång i priset jämfört med dagens med lite drygt 10 $ per fat. Framtiden lär inte bara få utvisa utan blir dessutom mycket intressant.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD