• Amerikansk etanoltull på väg bort?

  14 december, 2011 10:35 0 kommentarer

  Den brasilianska sockerrörsindustrins organisation UNICA rapporterar om att den tull som USA har på importerad brasiliansk etanol kan komma att försvinna efter december månads utgång. Uttalandet kommer från en inflytelserik U.S. senator Richard Lugar som har varit en stark förespråkare för inhemsk majsbaserad etanol. USA är det klart största producentlandet av etanol för transportsektorn och tillsammans med tvåan Brasilien står de för mer än 90 % av den globala produktionen tillsammans. Brasilien tog bort sin tull för amerikansk etanol för två år sedan och har sedan dess aktivt arbetat för att USA skall ta bort sin tull. Om så blir fallet skapar det en stor tullfri marknad som påverkar även utanför USA och Brasilien.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC: s möte

  13 december, 2011 10:50 0 kommentarer

  OPEC möts i Wien i morgon för att diskutera kvoter och priser. Förra mötet slutade i stor oenighet och det blev aldrig någon slutkommuniké. De arabiska gulfstaterna med Saudiarabien i spetsen gick därefter en egen väg och kompenserade Libyens bortfall. Det är osannolikt att morgondagens möte kommer att sluta på samma sett. Det vore en stor prestigeförlust för organisationen. Det är samtidigt inte sannolikt att det blir någon ändring i kvoterna. Med Libyen tillbaka med ungefär halva sin volym mot före upproret och stabila priser är det mer troligt att alla kan komma överens om status qou. WPC-kongressen i Doha förra veckan gav ingen vägledning. El Badri pratade om ”anständigar priser” och Saudi Aramco: s CEO Khalid Al Falih gav ingen ledtråd. Grundtips: Slutkommuniké utan ändring i produktionskvoterna 

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fatih Birols presentation av Word Energy Outlook 2011

  9 december, 2011 01:48 0 kommentarer

  Idag presenterade IEA:s chefsekonom Dr. Fatih Birol den årliga publikationen som IEA ger ut, World Energy Outlook. I årets upplaga gavs extra utrymme åt Ryssland, där Fatih Birrol faktiskt kunde vara lite positiv, i den bemärkelsen att det fanns en hel del att göra när det gäller Rysslands enegieffektiviseringar. I den resterande presentationen var tonläget inte särskilt otimistisk och han sade att dörren till att nå 2-graders målet, sakta håller på att stängas. De pågående finanskriserna lite runt om i världen gör att energi- och klimatarbetet dessvärre har hamnat längre ner på agendan. Han betonade även vikten av bra ekonomiska förutsättningar för företag för att kunna göra investeringar inom förnybar energi.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Peak Oil framför eller bakom oss?

  8 december, 2011 07:25 0 kommentarer

  I två seminarier på WPCkongressen togs frågan om peak oil upp. Utgångspunkten i varje talares budskap var att olja och gas är uttömliga resurser och att de därmed inte räcker i evighet. De tekniska framsteg som görs kring utvinning av såväl befintliga källor som att hitta nya fyndigheter gör dock att datumet flyttas framåt hela tiden. Redan en ökad utvinningsgrad av 1 procent ur befintliga källor ger 2 år till. Konklusionen var att peaken är framför oss och att det är långt dit. Det som mer bekymrade talarna var de stora investeringarna branschen står inför. Mer sannolikt att klimatet skapar peaken före tillgången.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Giganternas kamp?

  7 december, 2011 01:23 0 kommentarer

  Med OPEC: s Abdulla Salem El Badri och IEA:s Maria van der Hoeven på scen i frågan om producent konsument dialog var det lite spänning i luften. Istället började de i stor sämja med att främja den dialog som de båda tror på för att säkra tillgång på olja med priser som importländerna och den globala ekonomin tål och som producentländerna kan leva med. De upprepade kända ståndpunkter. El Badri om spekulationens påverkan på priset. Krav på investeringar från IEA: s sida. I frågestunden blev skillnaderna tydligare. Pressad av moderatorn ville El Badri ändå inte ge något ”anständigt” pris han hela tiden sa att han ville ha. Van Hoeven nämnde inte heller något pris men varnade för att investeringarna måste upp för att möta efterfrågan. Ingen kamp utan en hövlig diskussion kring en fundamental faktor för global ekonomisk tillväxt. Kanske lite kamp hade behövts för att driva frågan framåt

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Oettinger på plats i Doha

  07:04 0 kommentarer

  Tisdagens WPC bjöd även på energikommissionären Oettinger. I sitt anförande framförde Oettinger att Europa vill ha ett globalt samarbete i energifrågorna och att Europa kommer att vara beroende av fossil energi under lång tid och att användningen kommer att öka innan den minskar. Lite oväntat menade han att Tysklands nedsläckning av kärnkraften kommer att innebära mer naturgas. Det står i kontrast till andra tyska uttalanden. Jag konstaterar att vi lever i en föränderlig värld.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Stora drakarna

  6 december, 2011 03:42 0 kommentarer

  Tisdagen startade med många av de stora oljebolagens CEO: s på scenen. De nyvunna möjligheterna inom skiffergasen förväntas spela en stor roll i de framtida scenariorna. Optimismen inom oljeområdet var också påtaglig mot bakgrund av nya möjligheter baserad på ny teknologi. Jag kan konstatera att olika CEO: s framhöll behovet av en energiomställning mot förnybart olika mycket. Från helt frånvarande till betydande. Såväl Saudi Aramco som Repsol var bland de som menade att omställningen är nödvändig och måste integreras mot bakgrund av klimatproblematiken och de stora energibehoven och framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • World Petroleum Council

  5 december, 2011 08:55 0 kommentarer

  WPC: s kongress återkommer var tredje år. I år hålls den i Doha Qatar och är större än någonsin. Mer än 5300 deltagare, 32 ministrar mer än 100 CEO: s 500 journalister m.m. Invigningsceremonin genomfördes i närvaro av HKH Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani. I sitt tal tog han upp klimatfrågan som en av de svåraste frågorna och att en utveckling av förnybara energikällor måste gå hand i hand med ansträngningarna med att minska påverkan från hanteringen av fossil utvinning. Intressant nog pekande också på de globala subventionerna på konsumentnivå. Efterfrågan och möjligheten att lösa den på olja och gas till 2035 låg i linje med IEA: s prognoser. En mycket intressanta start som sedan fortsatte i första ministersessionen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biodrivmedlens konkurrenskraft

  30 november, 2011 03:27 0 kommentarer

  Etanolens framtida konkurrenskraft är viktig för att öka andelen biodrivmedel. I Brasilien höjer nu etanolindustrin varningsflaggor kring etanolens framtida konkurrenskraft för den inhemska marknaden. Den Brasilianska skatten på bensin har sjunkit under åren och utgör nu 35 % av pumppriset. (Motsvarande skatter i Sverige är idag 57 %.) Skatten på etanol i Brasilien är 31 %.(Etanolen är skattefri i Sverige).  Den relativa förändringen i förhållande till bensin i Brasilien påverkar etanolens konkurrenskraft. Slutsatsen blir att situationen är densamma världen över. Om man vill öka andelen biodrivmedel krävs uppenbart ekonomiska fördelar för konsument eller, alternativt, kvotplikter av olika slag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Förhandlingarna i Durban

  28 november, 2011 02:57 0 kommentarer

  I ett tal i Riyadh inför COP 17 i Durban uppges Saudiarabiens representant ha sagt att diskussionerna måste innehålla beslut om hur man minimerar den negativa påverkan på länder som är beroende av fossil energi för sin utkomst. Det var ingen debatt om riktningen och Saudiarabien var bl.a. för en andra omgång av Kyotoprotokollet men knäckfrågan är att man inte kan lösa klimatfrågan utan att samtidigt lösa berörda länders försörjningsfråga samtidigt. Förhandlingarna blir än mer komplexa ju fler intressenter som visar korten.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD