• Nya uttalanden

  22 november, 2011 11:12 0 kommentarer

  Såväl IEA: s nya chef Maria Van der Hoeven som Saudi Aramcos CEO Khalid A. Al-Falih var på en konferens i Riyadh i måndags. I en intervju sa Khalid A. Al-Falih att Saudiarabien åtminstone tillfälligt skulle stoppa sina investeringar i ytterligare produktionskapacitet. Planen var att öka till 15 mbd (miljoner fat per dag) till 2020. Skälet skulle vara ökningar på andra ställen i världen och ökat fokus på naturgas. EIA: s Maria Van der Hoeven uttryckte samtidigt att dagens efterfråga på råolja möts av OPEC. Detta samtidigt som lagernivåerna i världen har minskat med motsvarande 8 dagars konsumtion sedan andra kvartalet 2010 enligt Centre för Global Energy Studies. Det är inte alltid lätt att få ihop alla ekvationer.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Etanolbussar i Thailand

  18 november, 2011 11:41 0 kommentarer

  Thailand har annonserat att de skall introducera etanoldrivna bussar för kollektivtrafiken. Efter att ha studerat frågan och tittat på erfarenheterna i såväl Brasilien som i Sverige och Stockholm kommer man att börja använda etanol som ett av bränslena i bussar. Något datum för introduktionen är inte bestämt ännu och beslutet skall bl.a. godkännas av parlamentet. Tanken är att Bangkok blir första stad. Etanol är framför allt ett bränsle som ersätter bensin men kan också användas i bussar. Kul för Sverige som står som exempel för såväl initiativet som för bussarna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC: s WOO

  14 november, 2011 04:31 0 kommentarer

  Nästan lite i skymundan av den redan flitigt och med rätta uppmärksammade IEA: s World Energy Outlook har även OPEC släppt sin WOO (World Oil Outlook). Två saker sticker ut vid första anblicken. Den första är att OPEC menar att de investeringar som är planerade inom OPEC kommer att höja kapacitetsreserven från dagens ca 4 mbd (miljoner fat per dag) till ca 8 mbd till 2015! Även prisnivån under 2010-talet överraskar. Referensscenariot ligger i prisnivån 85 – 95 $ per fat för ORB (OPEC Reference Basket) vilket med dagens prisrelation skulle innebära en nedgång i priset jämfört med dagens med lite drygt 10 $ per fat. Framtiden lär inte bara få utvisa utan blir dessutom mycket intressant.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Expertgruppen för miljöstudier

  11 november, 2011 04:13 0 kommentarer

  Precis tillbaka från ett seminarium från regeringens expertgrupp för miljöstudier och frågan om investeringar på elmarknaden funderar jag åter över regeringens planer om att lägga ned gruppen. Gruppen har presenterat ett antal intressanta rapporter kring viktiga frågeställningar utifrån ett akademiskt perspektiv. Finansdepartementet som har bekräftat planerna säger enligt SvD att granskningen inte skall upphöra utan att en annan myndighet skall ta upp tråden. Det ställer en del krav på departementet att lösa frågan då det är angeläget att den akademiska debatten fortsätter och sätter väsentliga frågeställningar under lupp inför politiska beslut. Enklare kanske att behålla gruppen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA: s OMR

  10 november, 2011 10:23 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis släppt sitt novembernummer över oljemarknaden. En alltid lika intressant läsning över tillståndet i oljemarknaden. Det som slår en direkt är ökningen i produktionen på 1,1 mbd (miljoner fat per dag) mellan oktober och september. En ökning som kankse lite oväntat är driven av icke OPEC volymer. Det är framför allt Brasilien, USA och Canada som står för uppgången, men även Nordsjön kompletterar med återupptagen produktion efter underhållsstopp. Även om OPEC har de största reserverna och står för hela den outnyttjade produktionskapaciteten kommer 60 % av produktionen från icke OPEC-länder.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bio för flygplan

  7 november, 2011 01:37 0 kommentarer

  Idag sker den första reguljära flygningen med biodrivmedel i tankarna. I en flygning mellan Houston och Chicago kommer bränslet att uppgå till 60 % konventionell flygfotogen och 40 % av en algbaserad bioprodukt. Tidigare har testflygningar genomförts, men det är första gången en konventionell ordinarie flygning genomförs med bio i tankarna. Den produktion som finns är ännu för liten för att det skall handla om annat än en engångsföreteelser, men det ger förhoppningar om att bio även skall äta sig in i flyget som till skillnad från vägtransporterna hittills varit hänvisade till enbart petroleumbaserat bränsle.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC-möte igen

  2 november, 2011 02:40 0 kommentarer

  Det börjar lacka mot decembermöte inom OPEC och mot bakgrund av att junimötet slutade i oenighet utan slutkommuniké och att Saudiarabien med flera arabstater på eget initiativ beslutade att kompensera för bortfallet i Libyen börjar nu positioneringarna dugga tidigare än vanligt. Som varande en prishök har Iran nu varit ute och sagt att ett pris på 100 $ per fat är bra för såväl konsumenter som producenter. Förenade arabemiraten har indikerat ett spann på 80 – 100 $ per fat. OPEC: s generalsekreterare Abdullah al-Badri uttrycker sin förhoppning om att OPEC kan enas i sitt kommande möte. Det behövs om OPEC skall kunna vidmakthålla den roll de har spelat under senare år.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Oljelager

  31 oktober, 2011 01:37 0 kommentarer

  Diskussionen om tillgången på olja böljar hela tiden fram och tillbaka. OPEC menar att det finns nog och vidmakthåller sin kvotproduktion. IEA med flera pekar på att det inte produceras tillräckligt och kanske mer väsentligt, att det krävs större produktionskapacitet till den förväntade uppgången i ekonomin med tillhörande ökad oljekonsumtion. En analys man kan göra är att titta på lagerstatistiken. År 2008 då priset peakade och ekonomin föll tillbaka var globala lagerstatistiken enligt CGES 69 dagars behov. Under 2009 och 2010 steg den till över 70 med toppnoteringar på över 75. För 2011 estimeras ca 66 med ytterligare fallhöjd till 2012. Det säger inte allt naturligtvis men det är svårt att bortse ifrån dem.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Klimatnytt

  26 oktober, 2011 04:40 0 kommentarer

  På dagens klimatseminarium arrangerat av Naturskyddsföreningen, Tco, Hagainitiativet och Svenska kyrkan med bl.a. miljöministern kom flera intressanta diskussioner upp. Johan Rockström kunde bekräfta det klimatvetenskapliga läget med att uppvärmningen följer prognosen men effekterna kommer tidigare. Ett beskt piller att svälja mot bakgrund av de låga förväntningarna på Durbanmötet. Miljöministern var tydlig med att Sverige och EU arbetar för en förlängning av Kyotoprotokollet. Det är bra, men det som verkligen skulle stärka processen är ett tydligt positivt ställningstagande från USA som tillsammans med Kina står för 43 % av utsläppen. Kina har en agenda och har uppnått en del. Temperaturen höjs inför Durban.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fort

  17 oktober, 2011 11:01 0 kommentarer

  Ibland går det fort. I slutet av förra veckan var råoljepriset ned p.g.a. de sämre utsikterna för världsekonomin och tillväxten. Priset på råolja var nära att gå under 100 $ vallen. Idag är priset uppe runt 112 $ per fat. Skälet? Optimism kring att skuldproblematiken i Euroland skall lösas och att det därmed skall kunna sätta fart på ekonomin och tillväxten igen. 12 dollar per fat skillnad och inget reellt har hänt. Förväntningar och psykologi spelar allt större roll när osäkerheten är stor.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD