• EIA

  13 september, 2011 09:04 0 kommentarer

  EIA: s Medium Oil Market Review som kom i somras innehåller en prognos över de förnybara drivmedlens utveckling över tid. Från 2010 års utfall på ca 1,8 mbd (miljoner fat per dag) ökar de till 2,3 mbd till 2016. Inga större nyheter där, men EIA pekar på att de konventionella förnybara drivmedlen som ex etanol från grödor, sockerrör m.m. står för den stora delen under lång tid framöver. Avancerade förnybara drivmedel föväntas stå för 0,13 mbd 2016 och EIA menar att det kommer att ta fram till 2030 innan de blir konkurrenskraftiga.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lantmännen ny medlem i SPI

  5 september, 2011 04:55 0 kommentarer

  Lantmännen ekonomisk förening är ny medlem i Svenska Petroleuminstitutet. Lantmännen har tidigare varit representerade i smörjmedelskommittén men väljer nu ett fullständigt medlemskap. Lantmännen är stor producent av drivmedelsetanol vilket tydligt visar på branschglidningen inom drivmedelsverksamheten Lantmännen har också intressen inom petroleumverksamheten exempelvis via tillverkning och försäljning av alkylatbensin.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Världshandel

  26 augusti, 2011 10:04 0 kommentarer

  Gårdagens värlshandelsdag väl arrangerad av Stockholms Handelskammare och Internationella handelskammaren gav intressanta inblickar i handelns betydelse. Bl.a. beskrev handelsminister Ewa Björling kopplingen mellan exporten och sysselsättningen. 10 % ökad export ger 2 % ökad sysselsättning. Även importens betydelse för exporten tydliggjordes. Intressant för vår bransch som är den mest handlade i världen. Intressant också ur perspektivet att Sveriges petroleumindustri, framför allt genom raffinaderierna, exporterar för ungeför 80 miljarder kronor per år. Drygt 7 % av Sveriges totala export.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nigeria producerar mer

  25 augusti, 2011 11:27 0 kommentarer

  Nigeria producerade 2,6 mbd (miljoner fat per dag) i juli vilket är klart över den kvot som Nigeria har inom OPEC: s överenskommelse och en ökning mot föregående månad. Nigeria var dessutom ett av de länder som motsatte sig en ökning för att kompensera för bortfallet av den Libyens olja. Den intressanta förklaringen är att konflikterna i Nigerdeltat har förorsakat skador på oljeledningar vilket ifrågasatt ledningarnas tillstånd. När detta är utklarat kommer Nigeria att återgå till den tilldelade kvoten. Nigerias kvot är på 1,67 mbd och de har redan tidigare producerat över 2 mbd.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Brasiliansk oljeexport tar tid

  24 augusti, 2011 09:15 0 kommentarer

  Den snabbt ökande ekonomiska aktiviteten i Brasilien gör att prognosen att börja exportera olja och oljeprodukter låter vänta på sig. Istället kommer Brasilien vara beroende av import under åtminstone de närmaste åren. Inte heller en snabb ökning av etanoltillverkning är att förvänta i det korta perspektivet. Prisrelationen i Brasilien går inte heller i rätt riktning med ökat tryck på bensinkonsumtionen. 

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lägre etanolproduktion i Brasilien

  19 augusti, 2011 09:37 0 kommentarer

  Den Brasilianska sockerindustrins organisation (UNICA) reviderar ned skördeuttaget i de södra och centrala delarna av Brasilien jämfört med tidigare estimat och föregående år. Bl.a. har kyla påverkat negativt och skörden beräknas minska med drygt 8 % mot föregående år. Detta påverkar möjligheten till exporten av etanol som beräknas sjunka med mer än 20 %.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nytt fält i Nordsjön

  17 augusti, 2011 12:55 0 kommentarer

  Det nya fält som har upptäckts på den norska sockeln i Nordsjön kan eventuellt vara betydligt större än den första bedömningen visade. De båda fälten Aldous och Avaldsnes har nu bekräftats vara delar av ett större fält med upp till 1,2 miljarder fat oljeekvivalenter utvinnigsbar olja och gas. Det intressanta är egentligen inte att det hittas utan att ett så stort fält faktiskt hittas i nordsjön och på den norska sockeln. Fältet ligger 140 km väst om Stavanger och kan komma upp på 10 i topp listan på de största fälten i Nordsjön.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SMC Insats

  15 augusti, 2011 04:10 0 kommentarer

  Släckmedelscentralen SMC AB, oljebolagens organisation för storskalig brandsläckning, har sedan i lördags 13 augusti medverkat i en brandsläckningsinsats vid Södra Cells papper- och massafabrik i Mönsterås. Det är en större flisbrand som bedöms vara svårsläckt och därför har SMCs resurser blivit tagna i anspråk för brandsläckningsarbetet. SMC har fyra regioner och dessa avlöser varandra för att skapa kontinuitet och uthållighet i släckarbetet.

  Arbetet med brandsläckning med SMC utrustning bedöms fortgå veckan ut.

  Finns frågor kan dessa besvaras av Per Brännström, VD Släckmedelscentralen SMC AB, per.brannstrom@spbi.se; eller på 070-667 0948.


  Skribent: Per Brännström
  HMS-ansvarig samt VD SMC

   

 • Break even

  01:27 0 kommentarer

  I Arab Times Kuwait redovisas ett antal beräkningar gjorda kring det råoljepris olika länder behöver för att få sina statsbudgetar att gå ihop. Mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Nordafrika och andra länder har behovet ökat. Nivåerna varierar naturligtvis men enigheten kring en ökning på ca 10 -20 dollar mellan åren är relativt stor. Iran ligger nu på runt 90 dollar per fat hos flera bedömare medan Kuwait, Saudiarabien m.fl. ligger lägre.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskning av efterfrågan

  10 augusti, 2011 10:40 0 kommentarer

  Höga priser och knackig ekonomisk återhämtning kan nu skönjas i efterfrågan på oljeprodukter. I sin senaste prognos minskar IEA ökningstakten för året. 2 kvartalet hade en ökning på 0,6 mbd (miljoner fat per dag). Tidigare prognos låg på ytterligare 0,4 mbd. Även tredje kvartalet är nedjusterat. Japans behov av elkraft förväntas öka efterfrågan under fjärde kvartalet och för 2012 mer än tidigare.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD