• Minskad efterfrågan

  13 oktober, 2011 11:12 0 kommentarer

  IEA skriver i sitt oktobernummer av Oil Market Report ned efterfrågan för såväl 2011 som 2012. Det är inte första gången och det är relaterat till den försämrade globala ekonomin. Samtidigt balanserar OPEC nästan sin produktion i september där stigande produktion i Libyen motsvaras av nedgång i bl.a. Saudiarabien. Den nedgången förklaras delvis av minskat behov inom landet. Saudiarabiens oljeminister sa i en intervju i lördags att Saudiarabien kommer att förse marknaden med olja men att efterfrågan fluktuerar. IEA skriver vidare att Saudiarabien kommer att försvara intäkterna och att de har höjt novemberpriset.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Libysk olja

  11 oktober, 2011 11:59 0 kommentarer

  De olika internationella aktörerna börjar nu bygga upp verksamheten i Libyen igen med betoning på de östra delarna. Enligt uppgift är nu produktionen uppe i ca 0,4 mbd (miljoner fat per dag). Den tid som anges för att komma upp i förkrisvolymer, 1,6 mbd, är ca 15 månader. Samtidigt kunde vi som bevistade NOG: s (Nätverket Olja Gas) seminarium igår konstatera att tidigare konflikter i Iran, Irak m.fl. visar på svårigheter att komma i nivåerna som gällde före krisen. Tiden får utvisa om Libyen blir det lysande undantaget.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Irak och framtiden

  6 oktober, 2011 08:31 0 kommentarer

  Irak ger nu stor publicitet åt de planer som har funnits en tid, att under ca en tio-årsperiod öka oljeproduktionen till i nivå med Saudiarabien 12 mbd (miljoner fat per dag). Irak skrev under 2010 upp sina reserver med 25 procent. Någon brist på olja är inte problemet utan mer bristen på infrastruktur och det faktum att Irak är medlem i OPEC. Infrastrukturen behöver byggas ut ordentligt för att kunna möta en större produktion. Dels pipelines men även hamnar är en bristvara med den målsättningen. Irak står idag utanför OPEC: s produktionskvoter med sina ca 2,8 mbd men det är inte rimligt att tänka sig att den situationen kvarstår med en ambition på en fyrdubbling. Det återstår m.a.o. en hel del att få på plats.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Riksdagsbeslut om hållbarhet

  29 september, 2011 11:32 0 kommentarer

  Riksdagens beslut om regler för hållbarheten är ett efterlängtat besked för oss i drivmedelsbranschen som lever med frågorna i ett dagligt operativt perspektiv. Tydliga besked från en tillsynsmyndighet i förväg om att man som aktör gör rätt och därmed inte behöver oroa sig för retroaktiv återbetalning av skatt är en hygienfaktor. Fortsatt gäller att man utöver ett godkänt kontrollsystem skall ha dispensbeslut från regeringen i ryggen för att vara befriad från skatt på förnybara drivmedel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Amerikanska reserver

  27 september, 2011 04:08 0 kommentarer

  Amerikanska National Petroleum Council har utfört en studie kring USA: s petroleumreserver på uppdrag av energiministern. Resultatet sammanfattades i fyra punkter. 1. Mängden naturgas är betydligt större än tidigare uppskattat. 2. Mängden olja är större än tidigare uppskattat och kan reducera om än inte eliminera behovet av import. 3. USA kommer att behöva de inhemska resurserna trots energieffektiviseringar och större andel förnybara bränslen. 4. Utvinningen av dessa resurser kräver stort fokus kring säkerhet,och miljö för att minimera riskerna och få allmänhetens stöd. USA: s oljeutvinning minskade fram till 2008, 6,7 mbd (miljoner fat per dag) för att därefter öka. 2010 producerades 7,5 mbd.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nytt namn

  23 september, 2011 11:04 0 kommentarer

  Första dagen med det nya namnet på organisationen. Att inkludera Biodrivmedel i vårt namn är ett naturligt steg i den utveckling som vår bransch nu är inne i. Från att till 100 % vara petroleumbaserade är nu andelen hållbara förnybara drivmedel uppe i 5,7 % på energibas 2010. En andel som kommer att stiga över de närmaste åren. Hur mycket, till när, får framtiden utvisa men vägen är framåt är tydlig. Reaktionerna vi fick igår var enbart positiva. Det är kul och lovar gott.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Koldioxidreduktion

  16 september, 2011 11:21 0 kommentarer

  På ett av IEA (International Energy Agency) arrangerat möte kring sockerrörsetanolens koldioxidreducerande effekt i Brasilien nyligen, redovisade Luiz Fernando do Amaral från sockerrörsorganisationen i Brasilien att reduktionen i jämförelse med bensin är upp mot 90 %. En nivå som är högre än den förväntade reduktionsnivån från avancerade förnybara drivmedel. Konventionell etanol baserad på sockerrör och andra jordbruksråvaror förväntas leverera den huvudsakliga delen av förnybara drivmedel under lång tid framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Libyen kommenterar

  15 september, 2011 11:49 0 kommentarer

  För första gången tar övergångsrådet via Mustafa el-Huni ordet i frågan om oljepris och kvoter. I ett uttalande sägs att Libyen skall söka en höjd produktionskvot för egen del och vill se ett pris som inte överstiger 100 dollar per fat. Ett pris i nivån 80 – 100 dollar anges som ett bra pris. Det är en ändring i förhållande till den tidigare regimen som var bland hökarna och drev på för ett högre oljepris. Samtidigt meddelas att produktionen nu ligger på ca 0,16 mbd (miljoner fat per dag). Före krisen låg produktionen på ca 1,6 mbd

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • EIA

  13 september, 2011 09:04 0 kommentarer

  EIA: s Medium Oil Market Review som kom i somras innehåller en prognos över de förnybara drivmedlens utveckling över tid. Från 2010 års utfall på ca 1,8 mbd (miljoner fat per dag) ökar de till 2,3 mbd till 2016. Inga större nyheter där, men EIA pekar på att de konventionella förnybara drivmedlen som ex etanol från grödor, sockerrör m.m. står för den stora delen under lång tid framöver. Avancerade förnybara drivmedel föväntas stå för 0,13 mbd 2016 och EIA menar att det kommer att ta fram till 2030 innan de blir konkurrenskraftiga.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lantmännen ny medlem i SPI

  5 september, 2011 04:55 0 kommentarer

  Lantmännen ekonomisk förening är ny medlem i Svenska Petroleuminstitutet. Lantmännen har tidigare varit representerade i smörjmedelskommittén men väljer nu ett fullständigt medlemskap. Lantmännen är stor producent av drivmedelsetanol vilket tydligt visar på branschglidningen inom drivmedelsverksamheten Lantmännen har också intressen inom petroleumverksamheten exempelvis via tillverkning och försäljning av alkylatbensin.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD