• Riksdagsbeslut om hållbarhet

  29 september, 2011 11:32 0 kommentarer

  Riksdagens beslut om regler för hållbarheten är ett efterlängtat besked för oss i drivmedelsbranschen som lever med frågorna i ett dagligt operativt perspektiv. Tydliga besked från en tillsynsmyndighet i förväg om att man som aktör gör rätt och därmed inte behöver oroa sig för retroaktiv återbetalning av skatt är en hygienfaktor. Fortsatt gäller att man utöver ett godkänt kontrollsystem skall ha dispensbeslut från regeringen i ryggen för att vara befriad från skatt på förnybara drivmedel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Amerikanska reserver

  27 september, 2011 04:08 0 kommentarer

  Amerikanska National Petroleum Council har utfört en studie kring USA: s petroleumreserver på uppdrag av energiministern. Resultatet sammanfattades i fyra punkter. 1. Mängden naturgas är betydligt större än tidigare uppskattat. 2. Mängden olja är större än tidigare uppskattat och kan reducera om än inte eliminera behovet av import. 3. USA kommer att behöva de inhemska resurserna trots energieffektiviseringar och större andel förnybara bränslen. 4. Utvinningen av dessa resurser kräver stort fokus kring säkerhet,och miljö för att minimera riskerna och få allmänhetens stöd. USA: s oljeutvinning minskade fram till 2008, 6,7 mbd (miljoner fat per dag) för att därefter öka. 2010 producerades 7,5 mbd.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nytt namn

  23 september, 2011 11:04 0 kommentarer

  Första dagen med det nya namnet på organisationen. Att inkludera Biodrivmedel i vårt namn är ett naturligt steg i den utveckling som vår bransch nu är inne i. Från att till 100 % vara petroleumbaserade är nu andelen hållbara förnybara drivmedel uppe i 5,7 % på energibas 2010. En andel som kommer att stiga över de närmaste åren. Hur mycket, till när, får framtiden utvisa men vägen är framåt är tydlig. Reaktionerna vi fick igår var enbart positiva. Det är kul och lovar gott.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Koldioxidreduktion

  16 september, 2011 11:21 0 kommentarer

  På ett av IEA (International Energy Agency) arrangerat möte kring sockerrörsetanolens koldioxidreducerande effekt i Brasilien nyligen, redovisade Luiz Fernando do Amaral från sockerrörsorganisationen i Brasilien att reduktionen i jämförelse med bensin är upp mot 90 %. En nivå som är högre än den förväntade reduktionsnivån från avancerade förnybara drivmedel. Konventionell etanol baserad på sockerrör och andra jordbruksråvaror förväntas leverera den huvudsakliga delen av förnybara drivmedel under lång tid framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Libyen kommenterar

  15 september, 2011 11:49 0 kommentarer

  För första gången tar övergångsrådet via Mustafa el-Huni ordet i frågan om oljepris och kvoter. I ett uttalande sägs att Libyen skall söka en höjd produktionskvot för egen del och vill se ett pris som inte överstiger 100 dollar per fat. Ett pris i nivån 80 – 100 dollar anges som ett bra pris. Det är en ändring i förhållande till den tidigare regimen som var bland hökarna och drev på för ett högre oljepris. Samtidigt meddelas att produktionen nu ligger på ca 0,16 mbd (miljoner fat per dag). Före krisen låg produktionen på ca 1,6 mbd

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • EIA

  13 september, 2011 09:04 0 kommentarer

  EIA: s Medium Oil Market Review som kom i somras innehåller en prognos över de förnybara drivmedlens utveckling över tid. Från 2010 års utfall på ca 1,8 mbd (miljoner fat per dag) ökar de till 2,3 mbd till 2016. Inga större nyheter där, men EIA pekar på att de konventionella förnybara drivmedlen som ex etanol från grödor, sockerrör m.m. står för den stora delen under lång tid framöver. Avancerade förnybara drivmedel föväntas stå för 0,13 mbd 2016 och EIA menar att det kommer att ta fram till 2030 innan de blir konkurrenskraftiga.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lantmännen ny medlem i SPI

  5 september, 2011 04:55 0 kommentarer

  Lantmännen ekonomisk förening är ny medlem i Svenska Petroleuminstitutet. Lantmännen har tidigare varit representerade i smörjmedelskommittén men väljer nu ett fullständigt medlemskap. Lantmännen är stor producent av drivmedelsetanol vilket tydligt visar på branschglidningen inom drivmedelsverksamheten Lantmännen har också intressen inom petroleumverksamheten exempelvis via tillverkning och försäljning av alkylatbensin.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Världshandel

  26 augusti, 2011 10:04 0 kommentarer

  Gårdagens värlshandelsdag väl arrangerad av Stockholms Handelskammare och Internationella handelskammaren gav intressanta inblickar i handelns betydelse. Bl.a. beskrev handelsminister Ewa Björling kopplingen mellan exporten och sysselsättningen. 10 % ökad export ger 2 % ökad sysselsättning. Även importens betydelse för exporten tydliggjordes. Intressant för vår bransch som är den mest handlade i världen. Intressant också ur perspektivet att Sveriges petroleumindustri, framför allt genom raffinaderierna, exporterar för ungeför 80 miljarder kronor per år. Drygt 7 % av Sveriges totala export.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nigeria producerar mer

  25 augusti, 2011 11:27 0 kommentarer

  Nigeria producerade 2,6 mbd (miljoner fat per dag) i juli vilket är klart över den kvot som Nigeria har inom OPEC: s överenskommelse och en ökning mot föregående månad. Nigeria var dessutom ett av de länder som motsatte sig en ökning för att kompensera för bortfallet av den Libyens olja. Den intressanta förklaringen är att konflikterna i Nigerdeltat har förorsakat skador på oljeledningar vilket ifrågasatt ledningarnas tillstånd. När detta är utklarat kommer Nigeria att återgå till den tilldelade kvoten. Nigerias kvot är på 1,67 mbd och de har redan tidigare producerat över 2 mbd.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Brasiliansk oljeexport tar tid

  24 augusti, 2011 09:15 0 kommentarer

  Den snabbt ökande ekonomiska aktiviteten i Brasilien gör att prognosen att börja exportera olja och oljeprodukter låter vänta på sig. Istället kommer Brasilien vara beroende av import under åtminstone de närmaste åren. Inte heller en snabb ökning av etanoltillverkning är att förvänta i det korta perspektivet. Prisrelationen i Brasilien går inte heller i rätt riktning med ökat tryck på bensinkonsumtionen. 

  Skribent: Ulf Svahn
  VD