• Lägre etanolproduktion i Brasilien

  19 augusti, 2011 09:37 0 kommentarer

  Den Brasilianska sockerindustrins organisation (UNICA) reviderar ned skördeuttaget i de södra och centrala delarna av Brasilien jämfört med tidigare estimat och föregående år. Bl.a. har kyla påverkat negativt och skörden beräknas minska med drygt 8 % mot föregående år. Detta påverkar möjligheten till exporten av etanol som beräknas sjunka med mer än 20 %.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nytt fält i Nordsjön

  17 augusti, 2011 12:55 0 kommentarer

  Det nya fält som har upptäckts på den norska sockeln i Nordsjön kan eventuellt vara betydligt större än den första bedömningen visade. De båda fälten Aldous och Avaldsnes har nu bekräftats vara delar av ett större fält med upp till 1,2 miljarder fat oljeekvivalenter utvinnigsbar olja och gas. Det intressanta är egentligen inte att det hittas utan att ett så stort fält faktiskt hittas i nordsjön och på den norska sockeln. Fältet ligger 140 km väst om Stavanger och kan komma upp på 10 i topp listan på de största fälten i Nordsjön.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SMC Insats

  15 augusti, 2011 04:10 0 kommentarer

  Släckmedelscentralen SMC AB, oljebolagens organisation för storskalig brandsläckning, har sedan i lördags 13 augusti medverkat i en brandsläckningsinsats vid Södra Cells papper- och massafabrik i Mönsterås. Det är en större flisbrand som bedöms vara svårsläckt och därför har SMCs resurser blivit tagna i anspråk för brandsläckningsarbetet. SMC har fyra regioner och dessa avlöser varandra för att skapa kontinuitet och uthållighet i släckarbetet.

  Arbetet med brandsläckning med SMC utrustning bedöms fortgå veckan ut.

  Finns frågor kan dessa besvaras av Per Brännström, VD Släckmedelscentralen SMC AB, per.brannstrom@spbi.se; eller på 070-667 0948.


  Skribent: Per Brännström
  HMS-ansvarig samt VD SMC

   

 • Break even

  01:27 0 kommentarer

  I Arab Times Kuwait redovisas ett antal beräkningar gjorda kring det råoljepris olika länder behöver för att få sina statsbudgetar att gå ihop. Mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Nordafrika och andra länder har behovet ökat. Nivåerna varierar naturligtvis men enigheten kring en ökning på ca 10 -20 dollar mellan åren är relativt stor. Iran ligger nu på runt 90 dollar per fat hos flera bedömare medan Kuwait, Saudiarabien m.fl. ligger lägre.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskning av efterfrågan

  10 augusti, 2011 10:40 0 kommentarer

  Höga priser och knackig ekonomisk återhämtning kan nu skönjas i efterfrågan på oljeprodukter. I sin senaste prognos minskar IEA ökningstakten för året. 2 kvartalet hade en ökning på 0,6 mbd (miljoner fat per dag). Tidigare prognos låg på ytterligare 0,4 mbd. Även tredje kvartalet är nedjusterat. Japans behov av elkraft förväntas öka efterfrågan under fjärde kvartalet och för 2012 mer än tidigare.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bloggen pausar

  8 juli, 2011 11:32 0 kommentarer

  En intensiv vecka i Visbys Almedalen med egna och andras arrangemang går mot sitt slut. Sommaren med ledigheter står för dörren och SPI: s blogg pausar och återkommer efter ledigheterna. Passar på tillfället att önska alla en riktigt skön sommar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nytt läge

  27 juni, 2011 11:52 0 kommentarer

  I och med IEA: s beslut att släppa 60 miljoner fat olja från de strategiska lagren gick priset på råolja ned kraftigt i förra veckan. Därmed har ett nytt steg tagits i åsiktsstriden kring oljeproduktionen. OPEC misslyckades med att enas om en inriktning kring kvoterna på senaste mötet och Saudiarabien m.fl. har varit tydliga med att de ensidigt kunde tänka sig att höja produktionen. Med sitt beslut har IEA adderat volym till marknaden för att överbrygga fram till de nya volymerna kommer ut på marknaden. OPEC har därmed tillfälligt minskat sin kontroll över priset på marknaden. Fortsättning följer.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC mötet

  10 juni, 2011 10:53 0 kommentarer

  OPECs möte i Wien slutade utan slutkommuniké och i oenighet om kvoterna. Att det inte skulle bli någon enighet kring en ändring låg i korten, men att Saudiarabien, Kuwait, Förenade arabemiraten och Qatar drev frågan om en ökning så hårt att det inte blev enighet och inte heller en kommuniké är unikt. Dessa stater som sitter på den stora överskottskapaciteten inom OPEC kan om de vill öka produktionen självmant. Uttalande i den riktningen har hörts av Saudiarabiens oljeminister. IEA har också vädrat möjligheterna att släppa på de strategiska lagren för att få ned priset. Det blir intressant att se agerandet under den närmaste tiden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPI branschfakta 2011

  8 juni, 2011 04:36 0 kommentarer

  Vid slutet av 2010 hade över 60% av landets stationer ett förnybart drivmedel och drygt 1660 stationer hade vid utgången av året en E85 pump.  Mer om detta och annan branschstatistik hittar du i SPI branschfakta 2011 som finns att ladda ner från vår hemsida.

  SPI_Branschfakta_2011  Skribent: Göran Lindell
  Bitr direktör – Skatter, beredskapslager och statistik

   

 • Oroväckande från IEA

  30 maj, 2011 03:53 0 kommentarer

  IEA: s chefekonom Fatih Birol släppt preliminära data över utsläppen av koldioxid under 2010. De förväntas ha uppgått till 30,6 miljarder ton vilket är högsta utsläppssiffran hittills. Den globala recessionen minskade visserligen utsläppen något året innan men ökningen under 2010 har överraskat. Birol menar nu att möjligheten att förhindra en temperaturstegring på maximala 2 grader är ”en trevlig utopi”. Birol pekade på att 80 % av de elproduktionsanläggningar som kommer att finnas 2020 antingen är byggda eller under konstruktion och de är i hög grad baserade på fossila energikällor och står för 11,2 av sektorns 13,7 miljarder ton. 

  Skribent: Ulf Svahn
  VD