• Technology roadmap

  25 maj, 2011 05:05 0 kommentarer

  IEA: s Technology roadmap innehåller intressant läsning. Man kan glädjas åt den snabba ökningen av biodrivmedel. Från 16 till över 100 mkb (miljoner kubikmeter) per år, motsvarande1,8 mbd (miljoner fat per dag), på 10 år. 1,8 mbd kan jämföras med de nära 50 mbd världen använder i transportsektorn idag. IEA slår också tydligt fast att energieffektivisering av fordonsparken är den viktigaste ingrediensen i arbetet med att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Fortfarande dominerar konventionella biodrivmedel men ca 1,75 mkb kommer från avancerad teknologi. Det som måste till för att få riktig fart på förändringen. Många projekt ligger i pipeline och förväntningarna är stora. Framtiden är på väg, om inte med stormsteg så i alla fall tydligt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nya bud

  23 maj, 2011 04:09 0 kommentarer

  OPEC: s kommande möte i Wien ser ut att bli en intressant tillställning. OECD: s energiorgan IEA har tydligt markerat behov av ökad produktion för att motverka risken för negativ konjunkturpåverkan. Irans president har via att ta över ansvaret för oljeministeriet aviserat närvaro i Wien. I och för sig något som Irans mäktiga väktarråd verkar ha motsatt sig av konstitutionella skäl. Libyens oljeminister har enligt flera källor hoppat av medan Libyska officiella källor hävdar motsatsen. Saudiarabien har enligt egen utsago försökt öka produktionen utan att ha fått avsättning för sin extra volym och kan kanske se närvaron av Irans president som ovälkommet framflyttande av positionerna. Ovanpå på detta skall en eventuell förändring av produktionskvoterna diskuteras. Grundtips, ingen ändring.  

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ahmadinejad till OPEC-mötet

  19 maj, 2011 10:31 0 kommentarer

  Irans president Mahmoud Ahmadinejad kan komma att leda den Iranska delegationen till OPEC: s nästa ordinarie möte i Wien 8 juni. Bakgrunden är en minskning av antalet ministerier i Iran där presidenten åtminstone tillfälligt har tagit över ansvaret för oljeministeriet. Om inte någon ny person utses innan OPEC-mötet kommer han därmed att vara med och leda den iranska delegationen till OPEC: s 159 möte. Iran anses tillhöra de stater som vill ha ett högt oljepris och argumenterar i den riktningen. 

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Budgetbehov

  16 maj, 2011 02:04 0 kommentarer

  På Platt’s konferens om Crude Oil Markets i slutet av förra veckan var bl. a. frågan om OPEC-ländernas behov av oljepris för att balansera sina budgetar uppe. Saudiarabiens behov, med stigande och dessutom ung befolkning har ett behov som tidigare har uppgraderats från 60 till 70 $/fat, har nu åter höjts och anges till ca 90 $/fat. Priset på råolja handlar mer och mer om fiskala behov i producentländerna än de basala marknadsfaktorerna tillgång och efterfrågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC-möte i juni

  11 maj, 2011 10:19 0 kommentarer

  Efter en kort men kraftig nedgång i råoljepriset har det succecivt börjar röra sig uppåt igen. OPEC producerade något lägre i april än i mars och kritik finns från flera håll mot att de inte höjer produktionen. Uttalande från OPEC-håll kan tolkas som att det inte är helt uteslutet med en justering av kvoterna på nästa möte för att motverka det höga oljepriset som i sin tur påverkar den ekonomiska utvecklingen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bra på flera sätt

  5 maj, 2011 04:54 0 kommentarer

  Odling av sockerrör har inte bara en positiv effekt ur ett klimatperspektiv, när den etanol den genererar används i transportsektorn. En studie framtagen av forskare på Stanford University in Palo Alto, California har påvisat att odlingarna även sänker den lokala temperaturen. Sockerrörens reflekterande blad och förmågan att binda fuktighet är orsakerna enligt studien.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nya insikter

  4 maj, 2011 11:58 0 kommentarer

  På gårdagens IVL-seminarium om tillståndet i miljön 2011 kunde vi i den inledande debatten höra ett uttalande från scen om att oljebranschen ”ändrar inriktning” och tar positioner inom den förnybara sfären med inriktningen att vara med i energisektorn även i framtiden. Ett korrekt uttalande som inte minst tydliggörs av de initiativ som aktörerna på den svenska marknaden tar. Även i det internationella perspektivet blir det mer och mer uppenbart. Det franska oljebolaget Total annonserade samma dag om ett köp av aktier i ett solcellsbolag SunPower för motsvarande 8,4 miljarder kronor.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Högt, men varför?

  27 april, 2011 03:24 0 kommentarer

  Saudiarabiens statliga bolag Aramcos CEO Khalid al-Falih uttryckte igår oro över att priset var för högt och att det kunde skada världsekonomin. Saudiarabien har varit tydliga med att de kommer att motverka brist i marknaden. Samtidigt säger Saudiarbaiens oljeminister Ali Al-Naimi att marknaden är väl försynad och att Saudiarabiens oljeleveranser i mars var 8,3 miljoner fat per dag och därmed lägre än i februari, indikerande bristande efterfråga. Andra bedömare pekar på sjunkande lager och att det behövs klart högre produktion frå nOPEC för att dämpa priset. President Obama tillsätter en utredning för att titta över spekulanters påverkan på priset. Alla vet att priset är högt, men varför?

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Olika syn

  19 april, 2011 10:16 0 kommentarer

  Irans oljeminister Massoud Mirkazemi sa, enligt Reuters, på en kongress i Teheran nyligen att priset på världsmarknaden är ”logiskt” och att det inte är ”extraordinärt”. Vidare uppges han ha sagt att det inte finns något skäl att anse att oljepriset är för högt. Iran har sedan länge tillhört de röster inom OPEC som verkar för ett högt oljepris. Uttalandet ger fog för att den uppfattningen inte har ändrats. Statistik från IEA visar samtidigt att ökningen i mars från OPEC inte har matchat nedgången från Libyen. Nedgången i OPECleveranser är i storleksordningen 1 miljon fat per dag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskad ökningstakt

  18 april, 2011 09:36 0 kommentarer

  Den brasilianska organisationen för sockerrörsindustrins CEO Marcos Jank tog i ett tal på den årliga sockerrörs- och etanolkongressen i Sao Paulo upp behovet av ökade investeringar i ny produktion. Den tidigare så starka ökningstakten på ca 10 % per år minskade bl.a. mot bakgrund av den senaste ekonomiska krisen och ligger nu på drygt 3 %. Marcos Jank tog också upp problemet med protektionism och pekade på USA: s importtullar som exempel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD