• OPEC mötet

  10 juni, 2011 10:53 0 kommentarer

  OPECs möte i Wien slutade utan slutkommuniké och i oenighet om kvoterna. Att det inte skulle bli någon enighet kring en ändring låg i korten, men att Saudiarabien, Kuwait, Förenade arabemiraten och Qatar drev frågan om en ökning så hårt att det inte blev enighet och inte heller en kommuniké är unikt. Dessa stater som sitter på den stora överskottskapaciteten inom OPEC kan om de vill öka produktionen självmant. Uttalande i den riktningen har hörts av Saudiarabiens oljeminister. IEA har också vädrat möjligheterna att släppa på de strategiska lagren för att få ned priset. Det blir intressant att se agerandet under den närmaste tiden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPI branschfakta 2011

  8 juni, 2011 04:36 0 kommentarer

  Vid slutet av 2010 hade över 60% av landets stationer ett förnybart drivmedel och drygt 1660 stationer hade vid utgången av året en E85 pump.  Mer om detta och annan branschstatistik hittar du i SPI branschfakta 2011 som finns att ladda ner från vår hemsida.

  SPI_Branschfakta_2011  Skribent: Göran Lindell
  Bitr direktör – Skatter, beredskapslager och statistik

   

 • Oroväckande från IEA

  30 maj, 2011 03:53 0 kommentarer

  IEA: s chefekonom Fatih Birol släppt preliminära data över utsläppen av koldioxid under 2010. De förväntas ha uppgått till 30,6 miljarder ton vilket är högsta utsläppssiffran hittills. Den globala recessionen minskade visserligen utsläppen något året innan men ökningen under 2010 har överraskat. Birol menar nu att möjligheten att förhindra en temperaturstegring på maximala 2 grader är ”en trevlig utopi”. Birol pekade på att 80 % av de elproduktionsanläggningar som kommer att finnas 2020 antingen är byggda eller under konstruktion och de är i hög grad baserade på fossila energikällor och står för 11,2 av sektorns 13,7 miljarder ton. 

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Technology roadmap

  25 maj, 2011 05:05 0 kommentarer

  IEA: s Technology roadmap innehåller intressant läsning. Man kan glädjas åt den snabba ökningen av biodrivmedel. Från 16 till över 100 mkb (miljoner kubikmeter) per år, motsvarande1,8 mbd (miljoner fat per dag), på 10 år. 1,8 mbd kan jämföras med de nära 50 mbd världen använder i transportsektorn idag. IEA slår också tydligt fast att energieffektivisering av fordonsparken är den viktigaste ingrediensen i arbetet med att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Fortfarande dominerar konventionella biodrivmedel men ca 1,75 mkb kommer från avancerad teknologi. Det som måste till för att få riktig fart på förändringen. Många projekt ligger i pipeline och förväntningarna är stora. Framtiden är på väg, om inte med stormsteg så i alla fall tydligt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nya bud

  23 maj, 2011 04:09 0 kommentarer

  OPEC: s kommande möte i Wien ser ut att bli en intressant tillställning. OECD: s energiorgan IEA har tydligt markerat behov av ökad produktion för att motverka risken för negativ konjunkturpåverkan. Irans president har via att ta över ansvaret för oljeministeriet aviserat närvaro i Wien. I och för sig något som Irans mäktiga väktarråd verkar ha motsatt sig av konstitutionella skäl. Libyens oljeminister har enligt flera källor hoppat av medan Libyska officiella källor hävdar motsatsen. Saudiarabien har enligt egen utsago försökt öka produktionen utan att ha fått avsättning för sin extra volym och kan kanske se närvaron av Irans president som ovälkommet framflyttande av positionerna. Ovanpå på detta skall en eventuell förändring av produktionskvoterna diskuteras. Grundtips, ingen ändring.  

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ahmadinejad till OPEC-mötet

  19 maj, 2011 10:31 0 kommentarer

  Irans president Mahmoud Ahmadinejad kan komma att leda den Iranska delegationen till OPEC: s nästa ordinarie möte i Wien 8 juni. Bakgrunden är en minskning av antalet ministerier i Iran där presidenten åtminstone tillfälligt har tagit över ansvaret för oljeministeriet. Om inte någon ny person utses innan OPEC-mötet kommer han därmed att vara med och leda den iranska delegationen till OPEC: s 159 möte. Iran anses tillhöra de stater som vill ha ett högt oljepris och argumenterar i den riktningen. 

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Budgetbehov

  16 maj, 2011 02:04 0 kommentarer

  På Platt’s konferens om Crude Oil Markets i slutet av förra veckan var bl. a. frågan om OPEC-ländernas behov av oljepris för att balansera sina budgetar uppe. Saudiarabiens behov, med stigande och dessutom ung befolkning har ett behov som tidigare har uppgraderats från 60 till 70 $/fat, har nu åter höjts och anges till ca 90 $/fat. Priset på råolja handlar mer och mer om fiskala behov i producentländerna än de basala marknadsfaktorerna tillgång och efterfrågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC-möte i juni

  11 maj, 2011 10:19 0 kommentarer

  Efter en kort men kraftig nedgång i råoljepriset har det succecivt börjar röra sig uppåt igen. OPEC producerade något lägre i april än i mars och kritik finns från flera håll mot att de inte höjer produktionen. Uttalande från OPEC-håll kan tolkas som att det inte är helt uteslutet med en justering av kvoterna på nästa möte för att motverka det höga oljepriset som i sin tur påverkar den ekonomiska utvecklingen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bra på flera sätt

  5 maj, 2011 04:54 0 kommentarer

  Odling av sockerrör har inte bara en positiv effekt ur ett klimatperspektiv, när den etanol den genererar används i transportsektorn. En studie framtagen av forskare på Stanford University in Palo Alto, California har påvisat att odlingarna även sänker den lokala temperaturen. Sockerrörens reflekterande blad och förmågan att binda fuktighet är orsakerna enligt studien.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nya insikter

  4 maj, 2011 11:58 0 kommentarer

  På gårdagens IVL-seminarium om tillståndet i miljön 2011 kunde vi i den inledande debatten höra ett uttalande från scen om att oljebranschen ”ändrar inriktning” och tar positioner inom den förnybara sfären med inriktningen att vara med i energisektorn även i framtiden. Ett korrekt uttalande som inte minst tydliggörs av de initiativ som aktörerna på den svenska marknaden tar. Även i det internationella perspektivet blir det mer och mer uppenbart. Det franska oljebolaget Total annonserade samma dag om ett köp av aktier i ett solcellsbolag SunPower för motsvarande 8,4 miljarder kronor.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD