• Nu har det kommit!

  13 april, 2011 05:41 0 kommentarer

  Idag släppte kommissionen förslag till nytt energiskattedirektiv.

  Förslaget innehåller bland annat en delning av minimiskattenivåerna mellan energiskatt och koldioxidskatt vilket betyder att EU tar efter den svenska modellen för punktskatter.

  En annan effekt av förslaget är att likartade produkter får en likartad beskattning i och med att skattesatserna sätts efter energiinnehåll och CO2 innehåll. Detta är en princip som SPI förordar.

  Det finns anledning att återkomma om detta efter mer detaljerad genomgång.

  Skribent: Göran Lindell
  Bitr direktör – Skatter, beredskapslager och statistik

   

 • Kortsiktigheten råder

  8 april, 2011 04:52 1 kommentar

  I dagens GP kan vi läsa om regeringens förslag till nya styrmedel kring miljöbilar. Igen befästs den kortsiktighet som SPI tidigare har kritiserat. Att staten via lagens hjälp tvingar en bransch att investera i E85-pumpar och sedan överger den viktiga företagsmarknaden kan knappast kallas långsiktigt. SPI har sedan länge förordat långsiktiga konkurrensneutrala spelregler på marknaden. Det skapar den stabilitet som krävs för att de olika alternativen i ett längre perspektiv skall klara sig i en konkurrensutsatt värld. Uppenbarligen är det svårt att åstadkomma.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Leverans från Libyen

  6 april, 2011 08:41 0 kommentarer

  Enligt Oil & gas journal har en oljetanker ankommit till Marsa el-Hariga i östra Libyen för att lasta upp till en miljon fat råolja. Intäkterna kommer då gå till oppositionen. Det är första leveransen på drygt två veckor och har betydelse ur såväl ekonomisk som symbolisk synvinkel. Samtidigt visar det att viss oljeproduktion pågår och anges till ca 100 000 fat per dag från denna del av Libyens oljekällor.  

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Inte tillräckligt

  4 april, 2011 10:21 0 kommentarer

  Statistik över OPEC: s leveranser för mars har kommit och övriga länder i kretsen med Saudiarabien som den ledande leverantören har inte fullt ut matchat nedgången från Libyen enligt Bloomberg. Nedgången från Libyen uppgick till ca 1 miljon fat per dag (mb/d) i månaden. Det motsvarar ca 70 % av deras volym före konflikten startade. Saudiarabien ökade med ca 0,3 mb/d följd av Förenade arabemiraten med 0,16 mb/d. Kopplat till positiva signaler kring den ekonomiska aktiviteten har priset på råolja stigit igen och ligger nu nära 120 $/fat. 120 $/fat är den lägsta av de nivåer som ledande nationalekonomer har pekat på som den nivå då den internationella konjunkturen påverkas negativt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Japan och Libyeneffekter

  31 mars, 2011 09:21 0 kommentarer

  Effekterna av den till ca 1/3 utslagna raffinaderikapaciteten i Japan och att de lätta Libyska råoljorna har försvunnit på marknaden märks nu på världsmarknadspriset på bensin. Det internationella bensinpriset har relativt råoljepriset rört sig snabbare uppåt. Behovet av att köpa färdiga produkter istället för råolja för vidare raffinering i Japan stiger nu i takt med att samhället kommer igång efter katastrofen. De Libyska råoljorna är lätta och ger en hög andel bensin vid raffinering. Utbytet mot andra råoljor med lägre andel bensin har även det påverkat situationen på världsmarknaden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ny publikation!

  30 mars, 2011 10:51 0 kommentarer

  Nu finns vår nya SPI publikation om Tankbilstransporter.

  Här kan du få vägledning vid kravställandet på fordon från säkerhetssynpunkt. Publikationen skall också vara en hjälp till bl.a. depåerna runtom i landet för att säkerställa säkerheten vid tankbilstransporter. Läs mer här!


  Skribent: Per Brännström
  HMS-ansvarig samt VD SMC

   

 • Libyisk olja framöver

  23 mars, 2011 03:18 0 kommentarer

  Produktionen och framför allt exporten ligger i stort nere från Libyen och osäkerheten kring hur länge denna situation skall vara sätter sin prägel på marknaden. Bedömare pratar nu i termer om månader snarare än veckor, och osäkerhet finns också om installationerna på fälten har eller kommer att skadas. Övriga OPEC-stater med Saudiarabien har ökat sin produktion för att täcka upp. Jordbävningen i Japan har i sin åtminsonte tillfälligt slagit ut raffinaderikapacitet på ungefär 1 miljon fat per dag vilket har dämpat efterfrågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Drivmedelsbolagen sanerar

  21 mars, 2011 09:58 0 kommentarer

  I P1 i morse kunde vi höra om att staten satsar 660 miljoner kr i saneringar av mark där ansvaret är oklart. De svenska drivmedelsbolagen har på frivilligt initiativ inom SPIMFAB sedan 1997 lagt ned ungefär 85 – 100 miljoner kronor per år i en gemensam satsning för att undersöka och vid behov sanera gamla bensinstationer nedlagda mellan 1969 – 1994. Som enda bransch har man bestämt sig för att ta ett kollektivt ansvar för föroreningar där det enligt svensk lagstiftning är svårt att avgöra var ansvaret ligger. Hittills har branschen lagt ned drygt 1 miljard i undersökningar och saneringar. Läs mer här.


  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Snart är SPI Branschfakta 2011 på gång!

  18 mars, 2011 02:15 0 kommentarer

  Full fart med att skriva klart texter och göra klar all statistik (se Göran Lindell) för att sedan skicka till vår reklambyrå! Vi får många frågor om när Branschfakta är klar och många är nyfikna på hur statistiken för 2010 ser ut. Som det ser ut så kommer den från tryckeriet i mitten av maj.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Japans raffinaderisituation

  16 mars, 2011 08:39 0 kommentarer

  Jordbävningen med efterföljande tsunami har tvingat mer än en fjärdedel eller ca 1,2 miljoner fat per dag av Japans raffinaderikapacitet att stänga ned. Detta kommer att få effekter på världsmarknaden och då tydligast på destillatkvaliteterna, framför allt diesel och lätt eldningsolja, då Japans export påverkas. Kombinerat med att Libyens lätta råoljor i hög grad är borta kan det förändra efterfrågesituationen och därmed prisbilden. Om det höga priset på bensin på världsmarknaden dessutom påverkar den säsongsmässiga uppgången på bensin återstår att se, men en effekt på balansen mellan produkterna på marknaden kan inte uteslutas.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD