• Drivmedelsbolagen sanerar

  21 mars, 2011 09:58 0 kommentarer

  I P1 i morse kunde vi höra om att staten satsar 660 miljoner kr i saneringar av mark där ansvaret är oklart. De svenska drivmedelsbolagen har på frivilligt initiativ inom SPIMFAB sedan 1997 lagt ned ungefär 85 – 100 miljoner kronor per år i en gemensam satsning för att undersöka och vid behov sanera gamla bensinstationer nedlagda mellan 1969 – 1994. Som enda bransch har man bestämt sig för att ta ett kollektivt ansvar för föroreningar där det enligt svensk lagstiftning är svårt att avgöra var ansvaret ligger. Hittills har branschen lagt ned drygt 1 miljard i undersökningar och saneringar. Läs mer här.


  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Snart är SPI Branschfakta 2011 på gång!

  18 mars, 2011 02:15 0 kommentarer

  Full fart med att skriva klart texter och göra klar all statistik (se Göran Lindell) för att sedan skicka till vår reklambyrå! Vi får många frågor om när Branschfakta är klar och många är nyfikna på hur statistiken för 2010 ser ut. Som det ser ut så kommer den från tryckeriet i mitten av maj.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Japans raffinaderisituation

  16 mars, 2011 08:39 0 kommentarer

  Jordbävningen med efterföljande tsunami har tvingat mer än en fjärdedel eller ca 1,2 miljoner fat per dag av Japans raffinaderikapacitet att stänga ned. Detta kommer att få effekter på världsmarknaden och då tydligast på destillatkvaliteterna, framför allt diesel och lätt eldningsolja, då Japans export påverkas. Kombinerat med att Libyens lätta råoljor i hög grad är borta kan det förändra efterfrågesituationen och därmed prisbilden. Om det höga priset på bensin på världsmarknaden dessutom påverkar den säsongsmässiga uppgången på bensin återstår att se, men en effekt på balansen mellan produkterna på marknaden kan inte uteslutas.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Trendbrott?

  15 mars, 2011 12:07 0 kommentarer

  Är det ett trendbrott på gång i försäljningen av personbilar i Europa? Efter en rad av år med stigande dieselandel i försäljningssiffrorna avseende personbilar hamnade den under 50 % för fem stora marknaderna 2009 och i princip oförändrad 2010. Relativt sett stigande dieselpriser i förhållande till bensinpriser kan kanske ha bidragit. Mot bakgrund av att Europa har ett dieselunderskott och ett bensinöverskott i den egna produktionen kan det bidra till att stabilisera situationen och därmed det egna självförsörjningsgraden av färdiga produkter.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPI:s Branschdag

  10 mars, 2011 04:47 0 kommentarer

  En välbesökt och intressant seminariedag på Armemuseum med branschen, energiexperter och politiker, om framtiden, transporter, drivmedel och minskade växthusgasutsläpp. Niklas Ekdal var som vanligt en fantastisk moderator. Jean-Francois Larivés presentation om Well to Wheel utgår från CONCAWES rapport, som SPI kommer att presentera på sin hemsida när den är klar om några veckor. Rapporten visar att förnybara drivmedel har en stark CO2 minskande effekt och kommer att spela en viktig roll i övergången till ett mer klimatneutralt samhälle. Per Kågeson poängterade vikten av energieffektivitet och lösningar i ett globalt perspektiv.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Synen varierar

  9 mars, 2011 11:51 0 kommentarer

  Synen på bensinpriset varierar. Medan Europa menar att ett relativt sett högt bensinpris är bra bl.a. för att hålla ned konsumtionen är man i USA oroad över att priset skall nå över den kritiska 4 $ per US gallon. Det motsvarar ett bensinpris på 6,71 i svenska kronor. I USA förs nu diskussionen om att börja ta av de strategiska lagren för att dämpa prisutvecklingen. Det har tidigare bara gjorts vid leveransavbrott och senast gjordes det i samband med orkanen Katrinas härjningar och sannolikheten för att det skall ske nu är låg.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bensinpriset rekordhögt

  8 mars, 2011 05:20 0 kommentarer

  Krisen i nordafrika har nu slagit igenom rejält även på det internationella bensinpriset. Priset är nu över 1000 dollar per ton jämfört med under 800 i december. 2008 nådde priset nära 1200 dollar per ton men en betydligt lägre dollarkurs än idag höll ned effekten i svenska kronor. Situationen i Libyen är fortsatt osäker och råoljepriset har parkerat sig på ca 115 dollar per fat där det rör sig lite upp och ned. Enligt vissa uppgifter har det diskuterats inom OPEC om det finns anledning att öka produktionen. 115 är farligt nära de 120 – 125 dollar per fat som angetts av flera bedömare som en nivå då den globala återhämtningen påverkas.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Stormens öga?

  4 mars, 2011 12:34 0 kommentarer

  Även om situationen kan ändras snabbt i Libyen är läget nu något tydligare. Mellan 0,8 och 1,0 miljoner fat per dag (mb/d) av Libyens normala produktion på 1,6 mb/d är neddragen. Leveranser från Libyen sker fortfarande men från en betydligt lägre nivå än normalt. Saudiarabien har ökat sin produktion och även andra kan ha ökat för att möta minskningen från Libyen. Det har resulterat i att priset rör sig mellan 110 och 115 dollar per fat Brent råolja. Den ökande oron gäller nu främst spridningsrisken till andra länder.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Intressant rapport från Riksrevisionen

  3 mars, 2011 11:44 0 kommentarer

  Idag kom Riksrevisionens rapport ”Biodrivmedel för bättre klimat – hur används skattebefrielsen?” Skall bli mycket intressant läsning. Ladda ner rapporten här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Saudi fyller i efter Libyen

  28 februari, 2011 04:35 0 kommentarer

  Det står allt tydligare att oljeproduktionen i Libyen är påverkad. Det figurerar olika bedömningar. IEA: s bedömning är att produktionen har minskat med 0,5 – 0,75 miljoner fat per dag (mb/d). Samtidigt uppges att Saudiarabien har ökat sin produktion med 8 % vilket motsvarar ungefär 0,65 mb/d. Även Iran uppges ha fått ökade förfrågningar och exporterar mer. Priset har under alla omständigheter stabiliserat sig på runt 112 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD