• Trendbrott?

  15 mars, 2011 12:07 0 kommentarer

  Är det ett trendbrott på gång i försäljningen av personbilar i Europa? Efter en rad av år med stigande dieselandel i försäljningssiffrorna avseende personbilar hamnade den under 50 % för fem stora marknaderna 2009 och i princip oförändrad 2010. Relativt sett stigande dieselpriser i förhållande till bensinpriser kan kanske ha bidragit. Mot bakgrund av att Europa har ett dieselunderskott och ett bensinöverskott i den egna produktionen kan det bidra till att stabilisera situationen och därmed det egna självförsörjningsgraden av färdiga produkter.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPI:s Branschdag

  10 mars, 2011 04:47 0 kommentarer

  En välbesökt och intressant seminariedag på Armemuseum med branschen, energiexperter och politiker, om framtiden, transporter, drivmedel och minskade växthusgasutsläpp. Niklas Ekdal var som vanligt en fantastisk moderator. Jean-Francois Larivés presentation om Well to Wheel utgår från CONCAWES rapport, som SPI kommer att presentera på sin hemsida när den är klar om några veckor. Rapporten visar att förnybara drivmedel har en stark CO2 minskande effekt och kommer att spela en viktig roll i övergången till ett mer klimatneutralt samhälle. Per Kågeson poängterade vikten av energieffektivitet och lösningar i ett globalt perspektiv.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Synen varierar

  9 mars, 2011 11:51 0 kommentarer

  Synen på bensinpriset varierar. Medan Europa menar att ett relativt sett högt bensinpris är bra bl.a. för att hålla ned konsumtionen är man i USA oroad över att priset skall nå över den kritiska 4 $ per US gallon. Det motsvarar ett bensinpris på 6,71 i svenska kronor. I USA förs nu diskussionen om att börja ta av de strategiska lagren för att dämpa prisutvecklingen. Det har tidigare bara gjorts vid leveransavbrott och senast gjordes det i samband med orkanen Katrinas härjningar och sannolikheten för att det skall ske nu är låg.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bensinpriset rekordhögt

  8 mars, 2011 05:20 0 kommentarer

  Krisen i nordafrika har nu slagit igenom rejält även på det internationella bensinpriset. Priset är nu över 1000 dollar per ton jämfört med under 800 i december. 2008 nådde priset nära 1200 dollar per ton men en betydligt lägre dollarkurs än idag höll ned effekten i svenska kronor. Situationen i Libyen är fortsatt osäker och råoljepriset har parkerat sig på ca 115 dollar per fat där det rör sig lite upp och ned. Enligt vissa uppgifter har det diskuterats inom OPEC om det finns anledning att öka produktionen. 115 är farligt nära de 120 – 125 dollar per fat som angetts av flera bedömare som en nivå då den globala återhämtningen påverkas.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Stormens öga?

  4 mars, 2011 12:34 0 kommentarer

  Även om situationen kan ändras snabbt i Libyen är läget nu något tydligare. Mellan 0,8 och 1,0 miljoner fat per dag (mb/d) av Libyens normala produktion på 1,6 mb/d är neddragen. Leveranser från Libyen sker fortfarande men från en betydligt lägre nivå än normalt. Saudiarabien har ökat sin produktion och även andra kan ha ökat för att möta minskningen från Libyen. Det har resulterat i att priset rör sig mellan 110 och 115 dollar per fat Brent råolja. Den ökande oron gäller nu främst spridningsrisken till andra länder.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Intressant rapport från Riksrevisionen

  3 mars, 2011 11:44 0 kommentarer

  Idag kom Riksrevisionens rapport ”Biodrivmedel för bättre klimat – hur används skattebefrielsen?” Skall bli mycket intressant läsning. Ladda ner rapporten här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Saudi fyller i efter Libyen

  28 februari, 2011 04:35 0 kommentarer

  Det står allt tydligare att oljeproduktionen i Libyen är påverkad. Det figurerar olika bedömningar. IEA: s bedömning är att produktionen har minskat med 0,5 – 0,75 miljoner fat per dag (mb/d). Samtidigt uppges att Saudiarabien har ökat sin produktion med 8 % vilket motsvarar ungefär 0,65 mb/d. Även Iran uppges ha fått ökade förfrågningar och exporterar mer. Priset har under alla omständigheter stabiliserat sig på runt 112 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Saudi på väg öka produktionen?

  25 februari, 2011 09:32 0 kommentarer

  Flera källor säger att oljeexporten från Libyen påverkas. Uppgifter finns om en påverkan på 300 – 400 tusen fat per dag av de ca 1400 tusen fat per dag som Libyen normalt exporterar. Samtidigt finns uppgifter om att Saudiarabien diskuterar med europeiska bolag om en ökning av produktionen. Länder som importerar stor del från Libyen är Italien, Spanien och Frankrike. Som vanligt i en situation med stor osäkerhet måste all information tas med försiktighet innan den bekräftas. Marknaden har lugnat sig något och ligger just nu på 112 dollar per fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fortsatt oro

  24 februari, 2011 10:47 0 kommentarer

  Priset på Brent fortsätter snabbt uppåt och är just nu på 118 dollar per fat. Eskaleringen har sin grund i oroligheterna i Libyen och den eventuella påverkan på oljeexporten på ca 1,3 miljoner fat per dag. Den stora delen av Libyens produktion kommer ifrån Sirte sänkan i mellersta och östra delen av Libyen. Utskeppningshamnarna ligger från Tobruk i öster till Sidra i mitten av kustlinjen. Ytterligare en utskeppningshamn ligger väster om Tripoli med leverans från fälten söder om Tripoli.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Saudiarabien berett fylla upp

  23 februari, 2011 10:36 0 kommentarer

  I ett uttalande från igår har Saudiarabiens oljeminster Ali al-Naimi uttryckt att OPEC och Saudiarabien är berett att möta en eventuell minskning av leveranserna från Libyen rapporterar Bloomberg. Oljeminister al-Naimi säger samtidigt att OPEC tillsammans har 6 miljoner fat per dag varav Saudiarabien har 4 i produktionskapacitet som kan användas i händelse av avbräck. Libyen har idag en produktion på ca 1,6 miljoner fat per dag och exporterar drygt 1 miljon fat per dag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD