• Tydligt från kommissionen

  9 november, 2016 12:34 0 kommentarer

  Peter Vis från kommissionen var mycket tydlig från scen igår på World Ethanol & Biofuels konferensen i Bryssel. De grödebaserade biodrivmedlen ska fasas ut även om det inte diskuterades någon tidplan. Peter menade att bara det faktum att de kan vara ett problem ur ett perspektiv av indirekt landanvändning, ILUC, räcker för att kommissionen ska dra i bromsen och att det får biodrivmedelsbranschen finna sig i. Peter tog också upp frågan om europeiska miljö- och andra organisationer som något branschen borde söka upp för att eventuellt få en ändring i deras hållning. Som om kommissionen inte har en egen syn utan endast speglar den av europeiska miljöorganisationernas framförda åsikten och i tillägg en vinkling av omvänd bevisbörda.

  Lång uppförsbacke kräver mycket arbete.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ny biodrivmedelsstatistik!

  20 oktober, 2016 10:28 0 kommentarer

  SPBI kommer framöver presentera månatlig statistik över biodrivmedelsförsäljningen i Sverige. Du kan läsa mer om försäljningen av biodrivmedel från perioden januari till augusti 2016 under pressmeddelanden.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • IEA:s månadsrapport

  11 oktober, 2016 03:18 0 kommentarer

  Enligt IEA:s (International Energy Agency) senaste månadsrapport ökade utbudet i september jämfört med augusti med 0,6 mbd (miljoner fat per dag). Ryssland med satellitstater stod för en ökning på 0,5 mbd. Detta kommer samtidigt som Vladimir Putin på WEC-kongressen i Istanbul ger uttryck för tänkbart stöd till en produktionsbegränsning som diskuterats inom OPEC. Priset hoppade något till över 53 men har sedan gått tillbaka något. Sammantaget låg utbudet på 1 mbd över efterfrågan vilket tillsammans med lagersituationen verkar återhållande. Om det verkligen blir någon begränsning återstår att se, och i så fall om det sätter fart på investeringarna i amerikansk skifferoljeproduktion. Tydligt högre prisnivå än idag känns fortfarande rätt avlägset.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Styrmedel i budgetproppen

  20 september, 2016 09:52 0 kommentarer

  Lång dags färd mot styrmedel. Den förra regeringen fick inte EU-kommissionens godkännande på sitt förslag för styrmedel utan tvingades fortsätta med den lösning vi dittills haft. Den nya regeringen ärvde problematiken och har nu efter halva mandatperioden i sin budgetproposition kommit fram till att den under mandatperioden ska lägga fram ett förslag som dessutom ska ligga inom ramen för den europeiska lagstiftningen. Saktfärdigheten förtjänar kritik. Att förslaget dessutom ska ligga inom befintlig lagstiftning är närmast ett axiom. Det är dock bra att regeringen nu tydligt lovar att ta fram och implementera ett styrmedel. Det har varit hög tid länge.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskad global efterfrågeökning

  13 september, 2016 02:07 0 kommentarer

  I IEAs (International Energy Agency) månadsrapportering Oil Market Report visar prognosen på något lägre efterfrågeökning än tidigare beräknat. Nuvarande ökningstakt estimeras till 1,3 mbd (miljoner fat per dag) en minskning med 0,1 mbd och sjunkande för 2017. OPEC producerade rekordhögt med en uppgång på nästan 1,0 mbd jämfört med föregående år vilket gav en total produktion i augusti på 96,9 mbd 0,2 mbd högre än efterfrågan. Iran är nu uppe i nivåer som de hade innan sanktionerna och låg på 3,6 mbd ungefär 1,0 mbd upp jämfört med sanktionsperioden. I närtid är det bara en produktionsbegränsning som kan sätta tryck på priset uppåt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Miljömålsberedningen

  17 juni, 2016 09:54 0 kommentarer

  I en debattartikel i dagens DN skriver beredningens politiker och ordförande om 5 olika områden de vill lyfta fram för att kunna uppnå netto nollutsläpp 2045. Helt riktigt pekar beredningen ut transporter som ett mycket väsentligt område med stora utmaningar kopplat till sig. Beredningen föreslår ett reduktionsmål på 70 % till 2030 vilket är 10 procentenheter lägre än FFF-utredningens förslag, som var minus 80 % för att uppnå visionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Vägen dit, skriver beredningen, är ökad användning av biodrivmedel och nya bilar med mycket låga utsläpp, framför allt elbilar. Det är lätt att hålla med om att biodrivmedel kommer att spela en central roll i möjligheterna att nå längre inom transportsektorn. Inte minst mot bakgrund av den befintliga fordonsflottan. Branschen har till idag uppnått 15 % biodrivmedel räknat på energiinnehållet. Dessa framgångar hotas av EU:s syn på biodrivmedel i allmänhet och från grödebaserade råvaror i synnerhet. Sverige ligger redan idag ungefär på den gräns på 7 % för grödebaserade råvaror som fastslagits. Inte heller skogsbaserad råvara verkar gå helt säker. Som beredningen skriver behövs ändringar inom EU:s regelverk för att kunna fortsätta den fina utvecklingen och då framför allt när det gäller tillgången till hållbara råvaror för biodrivmedelstillverkning. Här behövs att alla goda krafter arbetar för en förändring.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA Månadsrapport

  15 juni, 2016 10:30 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis kommit med sin månadsrapport. Som väntat minskade produktionen utanför OPEC jämfört med föregående år och månad. Skogsbranden i Kanada och minskande produktion från USA:s skifferoljefält var de stora orsakerna. IEA tror på en försiktig ökning från icke-OPEC länder under 2017 på 0,2 mbd (miljoner fat per dag). Även OPEC minskade produktionen i maj med blygsamma 0,1 mbd som en konsekvens av bl.a. sabotage i Nigeria. Iran väntas öka kraftigt under året med 0,7 mbd efter det att sanktionerna har släppts. På utbudssidan förväntar IEA en liten uppgång på 0,1 mbd i förhållande till tidigare prognos på 1,2 mbd för 2017 vilket ger totalt 97,4 mbd. Kanske lite oväntat är lagren fortsatt mycket höga vilket är återhållande på priset. Intressantas blir nog att se utvecklingen på USA:s skifferoljeproduktion nu när priserna nått 50$-nivån.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ovanligt år

  13 juni, 2016 11:12 0 kommentarer

  Vanligtvis brukar sommaren med sitt ökade privatåkande betyda stigande bensinpriser i takt med stigande efterfrågan. Jämfört med vinterpriserna brukar skillnaden mellan världsmarknadspriset på Brent råolja och bensin stiga kraftigt och ligga som ett genomsnitt närmare en krona högre per liter. Detta år är lite speciellt då vintern inte hade den genomsnittliga efterfrågebilden med sjunkande relativa bensinpriser. Det har inneburit att prisskillnaden på världsmarknaden mellan råolja och färdig bensin har fluktuerat mer än vanligt under våren och att den just nu dessutom ligger lägre än i januari vilket är mycket ovanligt. Uppgången som vi sett hittills under våren är helt att hänföra till högre råoljepriser. Om detta fortsätter under den s.k. driving season får vi helt enkelt vänta och se, och för de som vill ha lågt bensinpris är det naturligtvis välkommet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ny strategi

  7 juni, 2016 10:08 0 kommentarer

  Marknaden i högsätet när Saudiarabien under nye oljeministern Khalid al-Falih stakar ut strategin i en intervju i Asharq Al-Awsat. Genom att låta marknaden göra jobbet kommer såväl marknadsandelar som pris att stiga för lågkostnadsländerna. Det är lätt att hålla med. Ett artificiellt högt pris skapar utrymme för dyr produktion som om de ska motverkas kräver ytterligare neddragningar i billig produktion för att sätta press på priset uppåt. En spiral som är svårbruten. Intressant också med full enighet i de stater som brukar vara överens runt Saudiarabien. Långsam återhämtning i priset till balansläge är att vänta, med den intressantaste nivån nu mellan 50 och 60 $/fat där EIA indikerat möjlighet för en återkomst i amerikansk skifferoljeproduktion.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ingen överraskning från OPEC

  3 juni, 2016 10:10 0 kommentarer

  Helt i linje med i stort sett allas förväntningar blev det ingen överenskommelse om någon produktionskvot på OPEC:s möte i Wien. Den insikten var uppenbarligen väl inarbetad i marknaden då effekten på priset var mycket liten och det ligger kvar runt 50 $/fat. Intressantare var att man enades om en ny generalsekreterare Mohammed Sanusi Barkindo från Nigeria med en gedigen bakgrund inom Nigerias petroleumindustri men även inom OPEC. Den avgående generalsekreteraren Abdalla Salem El-Badri har fått sin period förlängd i omgångar då de underliggande konflikterna har blockerat olika kandidater. Mötet konkluderade också att balans är på väg att återställas i marknaden och att priset därmed sakta är på väg uppåt. Även om man öppnade för möjliga extra möten under hösten bestämdes inget nytt möte före det ordinarie mötet den 30 november.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD