• Miljömålsberedningen

  17 juni, 2016 09:54 0 kommentarer

  I en debattartikel i dagens DN skriver beredningens politiker och ordförande om 5 olika områden de vill lyfta fram för att kunna uppnå netto nollutsläpp 2045. Helt riktigt pekar beredningen ut transporter som ett mycket väsentligt område med stora utmaningar kopplat till sig. Beredningen föreslår ett reduktionsmål på 70 % till 2030 vilket är 10 procentenheter lägre än FFF-utredningens förslag, som var minus 80 % för att uppnå visionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Vägen dit, skriver beredningen, är ökad användning av biodrivmedel och nya bilar med mycket låga utsläpp, framför allt elbilar. Det är lätt att hålla med om att biodrivmedel kommer att spela en central roll i möjligheterna att nå längre inom transportsektorn. Inte minst mot bakgrund av den befintliga fordonsflottan. Branschen har till idag uppnått 15 % biodrivmedel räknat på energiinnehållet. Dessa framgångar hotas av EU:s syn på biodrivmedel i allmänhet och från grödebaserade råvaror i synnerhet. Sverige ligger redan idag ungefär på den gräns på 7 % för grödebaserade råvaror som fastslagits. Inte heller skogsbaserad råvara verkar gå helt säker. Som beredningen skriver behövs ändringar inom EU:s regelverk för att kunna fortsätta den fina utvecklingen och då framför allt när det gäller tillgången till hållbara råvaror för biodrivmedelstillverkning. Här behövs att alla goda krafter arbetar för en förändring.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA Månadsrapport

  15 juni, 2016 10:30 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis kommit med sin månadsrapport. Som väntat minskade produktionen utanför OPEC jämfört med föregående år och månad. Skogsbranden i Kanada och minskande produktion från USA:s skifferoljefält var de stora orsakerna. IEA tror på en försiktig ökning från icke-OPEC länder under 2017 på 0,2 mbd (miljoner fat per dag). Även OPEC minskade produktionen i maj med blygsamma 0,1 mbd som en konsekvens av bl.a. sabotage i Nigeria. Iran väntas öka kraftigt under året med 0,7 mbd efter det att sanktionerna har släppts. På utbudssidan förväntar IEA en liten uppgång på 0,1 mbd i förhållande till tidigare prognos på 1,2 mbd för 2017 vilket ger totalt 97,4 mbd. Kanske lite oväntat är lagren fortsatt mycket höga vilket är återhållande på priset. Intressantas blir nog att se utvecklingen på USA:s skifferoljeproduktion nu när priserna nått 50$-nivån.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ovanligt år

  13 juni, 2016 11:12 0 kommentarer

  Vanligtvis brukar sommaren med sitt ökade privatåkande betyda stigande bensinpriser i takt med stigande efterfrågan. Jämfört med vinterpriserna brukar skillnaden mellan världsmarknadspriset på Brent råolja och bensin stiga kraftigt och ligga som ett genomsnitt närmare en krona högre per liter. Detta år är lite speciellt då vintern inte hade den genomsnittliga efterfrågebilden med sjunkande relativa bensinpriser. Det har inneburit att prisskillnaden på världsmarknaden mellan råolja och färdig bensin har fluktuerat mer än vanligt under våren och att den just nu dessutom ligger lägre än i januari vilket är mycket ovanligt. Uppgången som vi sett hittills under våren är helt att hänföra till högre råoljepriser. Om detta fortsätter under den s.k. driving season får vi helt enkelt vänta och se, och för de som vill ha lågt bensinpris är det naturligtvis välkommet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ny strategi

  7 juni, 2016 10:08 0 kommentarer

  Marknaden i högsätet när Saudiarabien under nye oljeministern Khalid al-Falih stakar ut strategin i en intervju i Asharq Al-Awsat. Genom att låta marknaden göra jobbet kommer såväl marknadsandelar som pris att stiga för lågkostnadsländerna. Det är lätt att hålla med. Ett artificiellt högt pris skapar utrymme för dyr produktion som om de ska motverkas kräver ytterligare neddragningar i billig produktion för att sätta press på priset uppåt. En spiral som är svårbruten. Intressant också med full enighet i de stater som brukar vara överens runt Saudiarabien. Långsam återhämtning i priset till balansläge är att vänta, med den intressantaste nivån nu mellan 50 och 60 $/fat där EIA indikerat möjlighet för en återkomst i amerikansk skifferoljeproduktion.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ingen överraskning från OPEC

  3 juni, 2016 10:10 0 kommentarer

  Helt i linje med i stort sett allas förväntningar blev det ingen överenskommelse om någon produktionskvot på OPEC:s möte i Wien. Den insikten var uppenbarligen väl inarbetad i marknaden då effekten på priset var mycket liten och det ligger kvar runt 50 $/fat. Intressantare var att man enades om en ny generalsekreterare Mohammed Sanusi Barkindo från Nigeria med en gedigen bakgrund inom Nigerias petroleumindustri men även inom OPEC. Den avgående generalsekreteraren Abdalla Salem El-Badri har fått sin period förlängd i omgångar då de underliggande konflikterna har blockerat olika kandidater. Mötet konkluderade också att balans är på väg att återställas i marknaden och att priset därmed sakta är på väg uppåt. Även om man öppnade för möjliga extra möten under hösten bestämdes inget nytt möte före det ordinarie mötet den 30 november.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Tyskland bröt mot statsstödsreglerna

  13 maj, 2016 04:08 0 kommentarer

  EU-domstolen har i en dom från den 10 maj slagit fast att Tyskland har brutit mot statsstödsreglerna och går därmed på Kommissionens linje. De drabbade företagen får inte heller någon återbetalning av avgifterna. Det här visar med all önskvärd tydlighet att statsstödsreglerna är viktiga och att det kan leda till tuffa konsekvenser att bryta mot dem. För drivmedelsbranschen är det risken att få återbetalningskrav vid överkompensation av biodrivmedel som ligger i korten. Det är därför viktigt att de bedömningar som görs vid bestämmandet av punktskattenivåer är korrekta. Utfallet bör stämma till eftertanke inför diskussionerna kring utformning av befintliga och framtida stödsystem.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Vaktombyte

  10 maj, 2016 12:28 0 kommentarer

  I lördags kom det som spekulerats i under lång tid. Bytet av Ali al-Naimi som oljeminister i Saudiarabien. Ali al-Naimi har varit oljeminister under lång tid och har varit allmänt respekterad även utanför Saudiarabien och stått för kontinuitet. Det är möjligt att mötet i Doha om en frysning av oljeproduktionen på januari månads nivå var den utlösande faktorn, men vid 81 års ålder och nya vindar i landet var det nog mer frågan om tidpunkt. Ny på platsen är den förra CEO:n i Aramco Khalid al-Falih. Händelsen ska ses i skenet av att den vice kronprinsen Mohammed bi Salman stärker sitt inflytande över politiken i landet. Al-Falih anses stå den vice kronprinsen nära och känner Saudi Aramco utan och innan vilket naturligtvis är en fördel då en liten del av bolaget ska börsnoteras som ett led i en framtid då olja och gas minskar i betydelse. Vad det kommer att innebära i förändringar lär vi märka och möjligen med start i juni när OPEC har sitt nästa ordinarie möte.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fel väg igen

  4 maj, 2016 04:29 0 kommentarer

  Marie C. Donnely directör för förnybar energi inom EU-kommissionen har enligt euractiv kommenterat biodrivmedel efter 2020 på ett seminarium i Bryssel. Vid 2020 går kravet på 10 % förnybart i transportsektorn ut och det kravet kommer enligt Donnely inte vidareföras. Skälet är kommissionens tveksamhet till biodrivmedel och dess negativa effekter. Bakom beslutet finns en stark miljölobby som i Europa menar att biodrivmedel kan vara värre än fossila drivmedel. Den här debatten är ett fortsatt slag mot hållbara biodrivmedel som enligt vår mening är en viktig källa till sänkta koldioxidutsläpp från transportsektorn. Den visar också åter på den skillnad som finns mellan europeiska och svenska miljöorganisationer. Det här gör inte arbetet med att minska utsläppen från transportsektorn lättare.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Utsläppssiffror för 2015

  29 april, 2016 09:57 0 kommentarer

  Naturvårdsverket har släppt sin preliminära statistik för utsläppen av växthusgaser för 2015. En liten minskning på 1 % är rätt riktning men på låga kanten. Utsläppen från transportsektorn ligger enligt Naturvårdsverket i nivå med 2014. Som det ser ut ökar transportarbetet under 2015. Noterbart är att det är den ökande användningen av biodrivmedel som räddar upp situationen och gör att transportsektorn hamnar på ungefär samma nivå som föregående år. Användningen av biodrivmedel med ungefär 15 % av den totala användningen av drivmedel för 2015 bidrar högst betydligt till minskningen av utsläppen från transportsektorn. Desto mer oroande är det då att framtiden är mer oviss än på länge mot bakgrund av EU-kommissionens syn på biodrivmedel i allmänhet och från grödebaserade råvaror i synnerhet. Ovissheten om vad som händer efter 2020 är stor och om ingen ändring i inställningen kommer till stånd kan det i värsta fall leda till lägre användning av biodrivmedel och därtill kopplade högre utsläpp av växthusgaser.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Inget beslut också ett beslut

  18 april, 2016 09:46 0 kommentarer

  Det blev inget beslut om produktionsbegränsning till januari/februari månads produktionsnivå från de oljeexporterande länder som hade samlats i Doha. Priset på världsmarknaden har under en tid stigit på grund av osäkerheten kring vad mötet skulle föra med sig. Inte helt oväntat blev det Saudiarabien som krävde att alla OPEC-länder skulle vara med i en frysning för att ställa sig bakom den. Då Iran, som inte var med på mötet, tydligt markerat att de inte anser sig kunna ställa sig bakom det då de ska återta marknadsandelar efter det att sanktionerna mot landet upphört fanns det inga förutsättningar för en uppgörelse. Eftersom det i praktiken inte finns något land utöver Saudiarabien som har stora kapacitetsreserver hade det varit de som skulle dra lasset då övriga producerar på eller nära sitt kapacitetstak. Priset sjönk som en reaktion och ligger i skrivande stund på 41 $/fat, sannolikt påverkat uppåt på grund av strejk i Kuwait. Då det är på utbudssidan som en anpassning måste göras för en snabb prisuppgång pekar allt på en fortsatt lugn utveckling på prissidan utifrån marknadsfundamentala faktorer.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD