• Amerikansk produktion

  12 december, 2016 09:40 0 kommentarer

  En av de viktigaste frågorna för oljeprisets utveckling framöver är om USA kommer att öka sin skifferoljeproduktion och därmed motverka den nu beslutade om än inte genomförda neddragningen inom OPEC med flera. Den amerikanska Energimyndigheten EIA tror på en ökning under 2017 vilket är ett tecken. Ett annat är att titta på aktiviteten i sektorn. Då skifferoljefältens karaktär kräver kontinuerlig borrning är antalet borriggar ett sätt att hålla koll på utvecklingen. I december 2014 var antalet borriggar 1920 vilket snabbt sjönk ned till 404 i maj 2016. Från den lägsta nivån har antalet nu stigit med 220 enheter. Den tillkommande produktionsnivån ligger inte i nivån med de 1,2 plus nästan 0,6 mbd (miljoner fat per dag) som OPEC och länder utanför OPEC kommit överens om att dra ned produktionen med men kommer ändå att påverka marknaden i en dämpande riktning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC:s beslut

  1 december, 2016 10:12 0 kommentarer

  Inte helt oväntat men långt ifrån säkert kom då OPECs beslut att frivilligt sänka produktionen med 1,2 mbd (miljoner fat per dag). Egentligen uttryckt som ett tak på 32,5 mbd. Det mest intressanta inslaget är att Ryssland är tänkt att bidra och nivån 0,3 mbd har synts i diskussionen. Ryssland har uttalat sitt stöd till inriktningen men budskapen har varit lite tveeggade. Saudiarabien kommer som vanligt att ta den stora biten med ca 0,5 och deras närmast allierade med ytterligare 0,3 mbd. Iran kommer inte att behöva ta något av nedgången då de får producera upp till nivån före sanktionerna. En annan överraskning var att Indonesien som igen blev fullvärdig medlem av OPEC så sent som i Januari i år blev suspenderade från organisationen. Vad det innebär får vi se tids nog. Marknaden reagerade något överraskat och priset på Brent steg från ca 47 $/fat den 25 november till ca 52 på morgonen den 1 december. En vinnare kommer vara den amerikanska skifferoljeproduktionen som med ett högre oljepris kan ta fart igen. Redan idag förväntar sig amerikanska energimyndigheten att produktionen ska stiga 0,3 mbd 2017 och den här utvecklingen kan sätta ytterligare fart med en prisdämpande effekt som resultat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA månadsrapporterar

  10 november, 2016 12:04 0 kommentarer

  IEAs (International Energy Agency) senaste månadsrapport visar på fortsatt mycket god tillgång på råolja. Oktober visade på en ökning på 0,8 mbd (miljoner fat per dag) jämfört med oktober 2015 och uppgick till 97,8 mbd. OPEC ökar kraftigt med 1,3 mbd genom ökningar i såväl Nigeria, Iran, Irak som Saudiarabien och deras närstående Kuwait och Förenade Arabemiraten. Icke OPEC producerar lägre än för ett år sedan men högre än i september. IEA räknar med att icke OPEC kommer att öka med 0,5 mbd under 2017 vilket skulle innebära att nedgången är över för denna gång. Brasilien, Kazakstan, Kanada och Ryssland är de stora bidragsgivarna. IEA förväntar att efterfrågan på råolja för 2016 stannar på lägre 1,2 mbd 96,3 mbd i genomsnitt över året och stiger med 1,3 mbd därmed 97,5 mbd för 2017. Gott om olja i marknaden och därmed blir det enda riktiga hotet med fortsatt låg prispress uppåt att producentländerna gör vidare och realiserar den minskning de har annonserat. Kommer det att ske? Höstens möten kommer ge svaret.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Tydligt från kommissionen

  9 november, 2016 12:34 0 kommentarer

  Peter Vis från kommissionen var mycket tydlig från scen igår på World Ethanol & Biofuels konferensen i Bryssel. De grödebaserade biodrivmedlen ska fasas ut även om det inte diskuterades någon tidplan. Peter menade att bara det faktum att de kan vara ett problem ur ett perspektiv av indirekt landanvändning, ILUC, räcker för att kommissionen ska dra i bromsen och att det får biodrivmedelsbranschen finna sig i. Peter tog också upp frågan om europeiska miljö- och andra organisationer som något branschen borde söka upp för att eventuellt få en ändring i deras hållning. Som om kommissionen inte har en egen syn utan endast speglar den av europeiska miljöorganisationernas framförda åsikten och i tillägg en vinkling av omvänd bevisbörda.

  Lång uppförsbacke kräver mycket arbete.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ny biodrivmedelsstatistik!

  20 oktober, 2016 10:28 0 kommentarer

  SPBI kommer framöver presentera månatlig statistik över biodrivmedelsförsäljningen i Sverige. Du kan läsa mer om försäljningen av biodrivmedel från perioden januari till augusti 2016 under pressmeddelanden.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • IEA:s månadsrapport

  11 oktober, 2016 03:18 0 kommentarer

  Enligt IEA:s (International Energy Agency) senaste månadsrapport ökade utbudet i september jämfört med augusti med 0,6 mbd (miljoner fat per dag). Ryssland med satellitstater stod för en ökning på 0,5 mbd. Detta kommer samtidigt som Vladimir Putin på WEC-kongressen i Istanbul ger uttryck för tänkbart stöd till en produktionsbegränsning som diskuterats inom OPEC. Priset hoppade något till över 53 men har sedan gått tillbaka något. Sammantaget låg utbudet på 1 mbd över efterfrågan vilket tillsammans med lagersituationen verkar återhållande. Om det verkligen blir någon begränsning återstår att se, och i så fall om det sätter fart på investeringarna i amerikansk skifferoljeproduktion. Tydligt högre prisnivå än idag känns fortfarande rätt avlägset.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Styrmedel i budgetproppen

  20 september, 2016 09:52 0 kommentarer

  Lång dags färd mot styrmedel. Den förra regeringen fick inte EU-kommissionens godkännande på sitt förslag för styrmedel utan tvingades fortsätta med den lösning vi dittills haft. Den nya regeringen ärvde problematiken och har nu efter halva mandatperioden i sin budgetproposition kommit fram till att den under mandatperioden ska lägga fram ett förslag som dessutom ska ligga inom ramen för den europeiska lagstiftningen. Saktfärdigheten förtjänar kritik. Att förslaget dessutom ska ligga inom befintlig lagstiftning är närmast ett axiom. Det är dock bra att regeringen nu tydligt lovar att ta fram och implementera ett styrmedel. Det har varit hög tid länge.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskad global efterfrågeökning

  13 september, 2016 02:07 0 kommentarer

  I IEAs (International Energy Agency) månadsrapportering Oil Market Report visar prognosen på något lägre efterfrågeökning än tidigare beräknat. Nuvarande ökningstakt estimeras till 1,3 mbd (miljoner fat per dag) en minskning med 0,1 mbd och sjunkande för 2017. OPEC producerade rekordhögt med en uppgång på nästan 1,0 mbd jämfört med föregående år vilket gav en total produktion i augusti på 96,9 mbd 0,2 mbd högre än efterfrågan. Iran är nu uppe i nivåer som de hade innan sanktionerna och låg på 3,6 mbd ungefär 1,0 mbd upp jämfört med sanktionsperioden. I närtid är det bara en produktionsbegränsning som kan sätta tryck på priset uppåt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Miljömålsberedningen

  17 juni, 2016 09:54 0 kommentarer

  I en debattartikel i dagens DN skriver beredningens politiker och ordförande om 5 olika områden de vill lyfta fram för att kunna uppnå netto nollutsläpp 2045. Helt riktigt pekar beredningen ut transporter som ett mycket väsentligt område med stora utmaningar kopplat till sig. Beredningen föreslår ett reduktionsmål på 70 % till 2030 vilket är 10 procentenheter lägre än FFF-utredningens förslag, som var minus 80 % för att uppnå visionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Vägen dit, skriver beredningen, är ökad användning av biodrivmedel och nya bilar med mycket låga utsläpp, framför allt elbilar. Det är lätt att hålla med om att biodrivmedel kommer att spela en central roll i möjligheterna att nå längre inom transportsektorn. Inte minst mot bakgrund av den befintliga fordonsflottan. Branschen har till idag uppnått 15 % biodrivmedel räknat på energiinnehållet. Dessa framgångar hotas av EU:s syn på biodrivmedel i allmänhet och från grödebaserade råvaror i synnerhet. Sverige ligger redan idag ungefär på den gräns på 7 % för grödebaserade råvaror som fastslagits. Inte heller skogsbaserad råvara verkar gå helt säker. Som beredningen skriver behövs ändringar inom EU:s regelverk för att kunna fortsätta den fina utvecklingen och då framför allt när det gäller tillgången till hållbara råvaror för biodrivmedelstillverkning. Här behövs att alla goda krafter arbetar för en förändring.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA Månadsrapport

  15 juni, 2016 10:30 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis kommit med sin månadsrapport. Som väntat minskade produktionen utanför OPEC jämfört med föregående år och månad. Skogsbranden i Kanada och minskande produktion från USA:s skifferoljefält var de stora orsakerna. IEA tror på en försiktig ökning från icke-OPEC länder under 2017 på 0,2 mbd (miljoner fat per dag). Även OPEC minskade produktionen i maj med blygsamma 0,1 mbd som en konsekvens av bl.a. sabotage i Nigeria. Iran väntas öka kraftigt under året med 0,7 mbd efter det att sanktionerna har släppts. På utbudssidan förväntar IEA en liten uppgång på 0,1 mbd i förhållande till tidigare prognos på 1,2 mbd för 2017 vilket ger totalt 97,4 mbd. Kanske lite oväntat är lagren fortsatt mycket höga vilket är återhållande på priset. Intressantas blir nog att se utvecklingen på USA:s skifferoljeproduktion nu när priserna nått 50$-nivån.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD