• Oron påverkar

  21 februari, 2011 09:58 0 kommentarer

  Oron har åter tagit fart i mellanöstern och nu är mer oljerika nationer på rubrikerna. Länder som Libyen och Algeriet har betydligt mer olja och är med sina 1,6 respektive 1,8 miljoner fat per dag i produktion potentiellt större bekymmer för den globala försörjningen än Tunisien, Egypten och Jemen. Effekten på råoljepriset har inte låtit vänta på sig och Brent är i skrivande stund uppe över 104 dollar per fat. Marknaden visar ånyo sin reaktion vid oro för problem med försörjningen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bisonoxar och bilar

  15 februari, 2011 12:00 0 kommentarer

  Bisonoxar och bilar har inte mycket gemensamt, men om man får tro amerikanska forskare kan man få fram mer förnybara drivmedel från rödhirs eller switchgrass, bisonoxarnas föda från förr via genetisk förändring av växten. Genom att ”manipulera” lignininnehållet kunde utbytet av förnybara drivmedel öka med 38 procent med lägre kostnader för bearbetning. USA är störst användare i världen av etanol som drivmedel och den dominerade delen har majs som råvara. Bisonoxarnas gräs kanske kan bli något framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Spillvärme

  9 februari, 2011 05:37 0 kommentarer

  I pressmeddelandet från EU: s toppmöte den 4 februari tar man upp frågan om energieffektivisering. Oron över att inte vara på spåret är klart uttalad. Det ger Sverige en unik möjlighet att lyfta fram frågan om spillvärmeanvändning. T.ex. ger inte EU-direktiven inom ramen för ”Green Package” extra incitament för en ökad industriell spillvärmeanvändning. Vi är bra på det med många tydliga exempel som t. ex. Göteborg och Lysekil som till hög grad värms upp av spillvärme bl.a. från raffinaderierna. Men det är sällan något är så bra att det inte kan bli bättre. Tydligare styrmedel för spillvärmeanvändning kan vara ett sätt. Under alla omständigheter behöver spillvärmeanvändningen en förespråkare i Bryssel. Sverige borde ta den rollen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Saudiarabiens leveranser i februari

  8 februari, 2011 04:44 1 kommentar

  Saudiarabien meddelar att de inte har fått signaler från sina kunder om att de behöver mer råolja för leverans i februari. I en kommentar säger oljeminister Ali al-Naimi att de är beredda att öka när det finns fysiskt behov av mer olja. Det betyder att uppfattningen är att prisuppgången den senaste tiden inte har med marknadssitiationen att göra utan är länkad till händelserna i Tunisien och senare Egypten och marknadens reaktion på det. Priset har också gått tillbaka under 100 men det är fortfarande en bit ned till de 70 – 80 som angivits tidigare. 

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ryckiga miljöbilsregler

  3 februari, 2011 05:09 0 kommentarer

  I avvaktan på regeringens färdiga förslag till miljöbilsregler får man hålla till godo med de besked Miljöministern gav i gårdagens Aktuellt. Där kan man tolka det som att flexifuelbilar med etanol som förnybart bränsle blir utan subventioner medan andra förnybara drivmedel får ta del av kakan. För en bransch som via lagkrav tvingats investera hundratals miljoner mer än vad marknaden egentligen kräver i E85-pumpar är beskedet en kalldusch. SPI har länge framhållit behovet av långsiktiga konkurrensneutrala styrmedel som det bästa sättet att styra utvecklingen framåt. Det borde Miljöministern ta till sig inför den sista rundan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Med klimatet i tankarna

  28 januari, 2011 04:41 0 kommentarer

  Per Kågeson lade idag fram sin rapport om styrmedel till Expertgruppen för miljöstudier, en kommitté under Finansdepartementet. Styrmedel är samhällets sätt att styra utvecklingen och det är lätt att falla för frestelsen att göra många och kortsiktiga åtgärder i takt med den senaste utvecklingen. Något som Per Kågeson tar upp i sin rapport. Vidare tar Kågeson upp ett eventuellt införandet av en bonus-malusmodell för regestreringsavgift och beräkning av förmånsvärde med Frankrike som lite av en förebild. Det är lätt att hålla med Kågeson om EU-harmonisering, teknikneutralitet och likabehandling av alla fordon oavsett ägare. Rapporten är ett bra inlägg i en viktig debatt kring det viktigaste av allt i den framtida utvecklingen av klimatåtgärder, styrmedel. Hämta rapporten på http://www.ems.expertgrupp.se/


  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Landanvändning

  26 januari, 2011 12:13 0 kommentarer

  Hörnstenen i många kritikers argumentation mot förnybara drivmedel som etanol är de indirekta effekterna av markanvändning. Den brasilianska sockerrörsindustrin uttrycker nu sitt stöd för EU: s arbete med att förbättra mätmetoder kring påverkan med motivet att befintliga modeller inte är tillförlitliga. Samtidigt lyfter de fram det initiativ Brasilianska staten har tagit för att hantera problemen inom Brasilien via sitt ”AgroEcological Zoning” för sockerrör. Frågan om effekterna om indirekt landanvändning, ILUC, är och kommer fortsatt vara en het potatis.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC ökar?

  25 januari, 2011 10:24 0 kommentarer

  Första signalen om att OPEC kan komma att öka produktionen kom från Saudiarabiens oljeminister i en intervju igår. Samtidigt ökar de finansiella positionerna för högre oljepris. Med nivåer nära den psykologiskt viktiga nivån 100 dollar per fat stiger nervositeten. Med en ökning på 1,5-2,0 miljoner fat per dag under 2011 minskar sannolikt kapacitetsöverskottet vilket indikeras av att OPEC: s följsamhet mot den gemensamt beslutade produktionsminskningen nu är nere i låga 45 procent. Ingen risk att priser blir en B-fråga under 2011.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nya prognoser

  21 januari, 2011 10:56 0 kommentarer

  BP har kommit med sin Energy Outlook för 2030. Den innehåller en del intressanta punkter. Bl. a. tror man på att platån för oljebaserade drivmedel globalt inträder under 2020-talet. Största skälet finns att hämta i en ökad användning av biodrivmedel där de tror på en 9 procentig andel på energibas. Mättnad och effektivare fordon spelar också en stor roll. Det är högre än IEA: s referensscenario men i linje med deras 450-scenario. Däremot ser de inte några markanta ökningar inom el och inte heller inom gas före 2030. Anmärkningsvärt är också att det är första generationens biodrivmedel som skall stå för bulken av ökningen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Dieseln större än bensinen

  19 januari, 2011 01:06 0 kommentarer

  2010 var det år då försäljningen av diesel blev större än bensin. Det är en milstolpe i dieselns segertåg över världen som allmänt kallas ”dieselization”. Trenden har pågått under många år och i hela världen. Den är dels en konsekvens av ökningen av tunga transporter både på väg och järnväg och dels en ökning av dieseldrivna personbilar. Ur klimatsynvinkel är dieseln bättre än bensinen avseende utsläpp av CO2 per km, men baksidan är att raffinaderiet är en processindustri där man inte kan styra produktflödet efter önskemål utan bensin, gas och tjocka eldningsoljor m.m. blir ett resultat av råoljan och raffinaderiets konfiguration. Vi kan därmed inte gå över till att bara producera och konsumera diesel. Värt att ha i åtanke vid konstruktionen av styrmedel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD