• Saudi på väg öka produktionen?

  25 februari, 2011 09:32 0 kommentarer

  Flera källor säger att oljeexporten från Libyen påverkas. Uppgifter finns om en påverkan på 300 – 400 tusen fat per dag av de ca 1400 tusen fat per dag som Libyen normalt exporterar. Samtidigt finns uppgifter om att Saudiarabien diskuterar med europeiska bolag om en ökning av produktionen. Länder som importerar stor del från Libyen är Italien, Spanien och Frankrike. Som vanligt i en situation med stor osäkerhet måste all information tas med försiktighet innan den bekräftas. Marknaden har lugnat sig något och ligger just nu på 112 dollar per fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fortsatt oro

  24 februari, 2011 10:47 0 kommentarer

  Priset på Brent fortsätter snabbt uppåt och är just nu på 118 dollar per fat. Eskaleringen har sin grund i oroligheterna i Libyen och den eventuella påverkan på oljeexporten på ca 1,3 miljoner fat per dag. Den stora delen av Libyens produktion kommer ifrån Sirte sänkan i mellersta och östra delen av Libyen. Utskeppningshamnarna ligger från Tobruk i öster till Sidra i mitten av kustlinjen. Ytterligare en utskeppningshamn ligger väster om Tripoli med leverans från fälten söder om Tripoli.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Saudiarabien berett fylla upp

  23 februari, 2011 10:36 0 kommentarer

  I ett uttalande från igår har Saudiarabiens oljeminster Ali al-Naimi uttryckt att OPEC och Saudiarabien är berett att möta en eventuell minskning av leveranserna från Libyen rapporterar Bloomberg. Oljeminister al-Naimi säger samtidigt att OPEC tillsammans har 6 miljoner fat per dag varav Saudiarabien har 4 i produktionskapacitet som kan användas i händelse av avbräck. Libyen har idag en produktion på ca 1,6 miljoner fat per dag och exporterar drygt 1 miljon fat per dag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Oron påverkar

  21 februari, 2011 09:58 0 kommentarer

  Oron har åter tagit fart i mellanöstern och nu är mer oljerika nationer på rubrikerna. Länder som Libyen och Algeriet har betydligt mer olja och är med sina 1,6 respektive 1,8 miljoner fat per dag i produktion potentiellt större bekymmer för den globala försörjningen än Tunisien, Egypten och Jemen. Effekten på råoljepriset har inte låtit vänta på sig och Brent är i skrivande stund uppe över 104 dollar per fat. Marknaden visar ånyo sin reaktion vid oro för problem med försörjningen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bisonoxar och bilar

  15 februari, 2011 12:00 0 kommentarer

  Bisonoxar och bilar har inte mycket gemensamt, men om man får tro amerikanska forskare kan man få fram mer förnybara drivmedel från rödhirs eller switchgrass, bisonoxarnas föda från förr via genetisk förändring av växten. Genom att ”manipulera” lignininnehållet kunde utbytet av förnybara drivmedel öka med 38 procent med lägre kostnader för bearbetning. USA är störst användare i världen av etanol som drivmedel och den dominerade delen har majs som råvara. Bisonoxarnas gräs kanske kan bli något framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Spillvärme

  9 februari, 2011 05:37 0 kommentarer

  I pressmeddelandet från EU: s toppmöte den 4 februari tar man upp frågan om energieffektivisering. Oron över att inte vara på spåret är klart uttalad. Det ger Sverige en unik möjlighet att lyfta fram frågan om spillvärmeanvändning. T.ex. ger inte EU-direktiven inom ramen för ”Green Package” extra incitament för en ökad industriell spillvärmeanvändning. Vi är bra på det med många tydliga exempel som t. ex. Göteborg och Lysekil som till hög grad värms upp av spillvärme bl.a. från raffinaderierna. Men det är sällan något är så bra att det inte kan bli bättre. Tydligare styrmedel för spillvärmeanvändning kan vara ett sätt. Under alla omständigheter behöver spillvärmeanvändningen en förespråkare i Bryssel. Sverige borde ta den rollen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Saudiarabiens leveranser i februari

  8 februari, 2011 04:44 1 kommentar

  Saudiarabien meddelar att de inte har fått signaler från sina kunder om att de behöver mer råolja för leverans i februari. I en kommentar säger oljeminister Ali al-Naimi att de är beredda att öka när det finns fysiskt behov av mer olja. Det betyder att uppfattningen är att prisuppgången den senaste tiden inte har med marknadssitiationen att göra utan är länkad till händelserna i Tunisien och senare Egypten och marknadens reaktion på det. Priset har också gått tillbaka under 100 men det är fortfarande en bit ned till de 70 – 80 som angivits tidigare. 

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ryckiga miljöbilsregler

  3 februari, 2011 05:09 0 kommentarer

  I avvaktan på regeringens färdiga förslag till miljöbilsregler får man hålla till godo med de besked Miljöministern gav i gårdagens Aktuellt. Där kan man tolka det som att flexifuelbilar med etanol som förnybart bränsle blir utan subventioner medan andra förnybara drivmedel får ta del av kakan. För en bransch som via lagkrav tvingats investera hundratals miljoner mer än vad marknaden egentligen kräver i E85-pumpar är beskedet en kalldusch. SPI har länge framhållit behovet av långsiktiga konkurrensneutrala styrmedel som det bästa sättet att styra utvecklingen framåt. Det borde Miljöministern ta till sig inför den sista rundan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Med klimatet i tankarna

  28 januari, 2011 04:41 0 kommentarer

  Per Kågeson lade idag fram sin rapport om styrmedel till Expertgruppen för miljöstudier, en kommitté under Finansdepartementet. Styrmedel är samhällets sätt att styra utvecklingen och det är lätt att falla för frestelsen att göra många och kortsiktiga åtgärder i takt med den senaste utvecklingen. Något som Per Kågeson tar upp i sin rapport. Vidare tar Kågeson upp ett eventuellt införandet av en bonus-malusmodell för regestreringsavgift och beräkning av förmånsvärde med Frankrike som lite av en förebild. Det är lätt att hålla med Kågeson om EU-harmonisering, teknikneutralitet och likabehandling av alla fordon oavsett ägare. Rapporten är ett bra inlägg i en viktig debatt kring det viktigaste av allt i den framtida utvecklingen av klimatåtgärder, styrmedel. Hämta rapporten på http://www.ems.expertgrupp.se/


  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Landanvändning

  26 januari, 2011 12:13 0 kommentarer

  Hörnstenen i många kritikers argumentation mot förnybara drivmedel som etanol är de indirekta effekterna av markanvändning. Den brasilianska sockerrörsindustrin uttrycker nu sitt stöd för EU: s arbete med att förbättra mätmetoder kring påverkan med motivet att befintliga modeller inte är tillförlitliga. Samtidigt lyfter de fram det initiativ Brasilianska staten har tagit för att hantera problemen inom Brasilien via sitt ”AgroEcological Zoning” för sockerrör. Frågan om effekterna om indirekt landanvändning, ILUC, är och kommer fortsatt vara en het potatis.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD