• Minskad klimatpåverkan från transporterna

  14 december, 2010 10:05 0 kommentarer

  Som Miljödepartementet meddelade måndag eftermiddag har koldioxidutsläppen i Sverige minskat kraftigt och då även i transportsektorn. Det är mycket glädjande. Minskningen från transportsektorn kommer framför allt från sjunkande försäljningsvolymer av bensin och branschens låginblandningen av etanol i 95-oktanig bensin och FAME i diesel. Låginblandning är det effektivaste och billigaste sättet att snabbt öka användningen av förnybara drivmedel i drivmedlespoolen. Det är därför olyckligt att regeringen inte har gått hela vägen i budgetpropositionen för att därmed skapa förutsättningar för att utnyttja hela potentialen i det EU-direktiv som styr möjlighet till låginblandning.  

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Orörda kvoter

  13 december, 2010 09:20 0 kommentarer

  Positionerna klargjordes under OPEC: s möte i Quito då man helt enligt förhandstipsen lämnade kvoterna oförändrade. Saudiarabien uttalade att nivån 70 – 80 $/fat var en bra nivå stod i tydlig kontrast mot Venezuela, Iran m.fl. som menar att 100 $/fat mer speglar ökade produktionskostnader. OPEC upprepade sina tidigare uttalande om att producera mer olja om det uppstår ett reellt behov menande att den nuvarande ökningen är driven av spekulation från finansiella placerare. Noterbart är att marknaden har gradvis har lämnat en situation med ett klart Contango (dyrare längre fram i tiden än idag). En indikation på en tajtare marknad.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC: s möte I Quito

  10 december, 2010 10:10 0 kommentarer

  Med ett tryck uppåt på oljepriserna stiger temperaturen kring OPEC: s möte i Quito imorgon och ländernas produktionskvoter. Det mesta pekar på oförändrade kvoter. Generalsekreteraren Abdullah al-Badri sa lite överraskande inför mötet att det inte var priset utan lagernivån som var den största frågan kring ökad produktion. Igen pekande på att priset är utsatt för spekulation och att det inte triggar någon ökad produktion från OPEC: s sida. Ett intressant uttalande mot bakgrund av tidigare uttalande om att priset har legat på en bekväm nivå för både producenter som konsumenter.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Subventionernas dilemma

  7 december, 2010 10:36 0 kommentarer

  Indonesien brottas nu med problemet att den subventionerade bensinen har ett så lågt pris (ca 4kr/l) att det är olönsamt att låginblanda inhemskt producerad etanol. Detta medför behov av ytterligare subventionering av etanolen för att nå det mål som den Indonesiska staten har satt upp på en inblandning på 3-5 procent. Ett tydligare exempel på problemen med subventioner får man leta efter.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Priset på råoljan stiger – varför då?

  6 december, 2010 11:27 0 kommentarer

  Råoljepriset stiger och driver därmed upp priset på färdiga produkter. Mot bakgrund av en kapacitetsreserv på ca 6 miljoner fat per dag är ökningen anmärkningsvärd. Andra faktorer än de fundamentala faktorerna tillgång och efterfrågan får ökad betydelse. Spekulation i att USA: s expansiva politik ”kan komma att öka efterfrågan” känns lika välunderbyggt som Commerzbank AG i Frankfurts råvaruchefs uttalande om att ”marknadsoptimism, geopolitisk oro och spekulation” driver upp priset. Hedgefonder har ökat sina långsiktiga positioner med 18 procent enligt Commodity Futures Trading Commissions veckorapport. Det var länge sedan olja endast var ett intresse för köpare och säljare av fysisk leverans.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Betydelsen av HMS

  2 december, 2010 09:32 0 kommentarer

  På NOG: s (Nätverket Olja Gas) seminarium 1 december berättade Sasja Beslik från Nordea om bakgrunden och resultatet av de genomgångar som gjorts kring säkerhetsarbetet med anledning av BP: s Macondoolycka. Ett arbete som ur ett finansiellt perspektiv resulterar i en tydlig inställning kring vissa bolag ur placeringssynvinkel. Ett intressant perspektiv som visar att HMS-frågor sträcker sig långt utöver de direkta konsekvenserna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Paradox

  25 november, 2010 02:31 0 kommentarer

  I morse kunde vi i P1 höra om fortsatta subventioner inom EU till olönsamma kolkraftverk i Europa till 2018. Samtidigt funderar svensk och europeisk exportindustri och internationellt konkurrensutsatt industri på hur de skall klara ökade kostnader och sämre konkurrenskraft på grund av de klimatrelaterade kostnader som de drabbas av i det viktiga arbetet att minska klimatpåverkan. Subventioner av fossil energi är ett av de stora problemen i ett globalt perspektiv och uppgick till 312 miljarder dollar under 2009 enligt IEA. Ibland blir politiska beslut mer än märkliga.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Godkännande från USA

  24 november, 2010 10:11 0 kommentarer

  Åtta Brasilianska etanolanläggningar har fått ett godkännande från det Amerikanska Naturvårdsverket (U.S. Environmental Protection Agency) för att vara ”advanced renewable fuel” enligt deras standard för förnybara drivmedel. Skälet är den höga reduktionen av växthusgaser, 61 procent, i förhållande till vanlig bensin. Kalifornien som har mer långtgående krav accepterar etanolen som ”low carbon fuel”. Ytterligare ett bekräftande steg för att etanol långsiktigt kommer att spela en viktig roll i reduktionen av växthusgaser från transportsektorn.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Positionerna klarnar

  23 november, 2010 01:16 0 kommentarer

  Positionerna inför OPECs möte 11 december börjar klarna. Tidigare har Nigeria och Angola velat ha upp frågan om kvoterna på mötet mot bakgrund av deras ökande kapacitet. Venezuelas energiminster Rafael Ramirez sa i en intervju igår att kvoterna inte skulle komma upp på mötet. Han stödde också Irans uttalande om att 100 $ per fat är en rimlig nivå på oljepriset. Grundtipset är fortfarande att det inte blir någon förändring av kvoterna totalt eller inbördes.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Åsikterna varierar

  22 november, 2010 04:47 0 kommentarer

  Irans OPEC chef Mohammad Ali Khatibi sa i fredags att marknaden är färdig för 100 dollar per fat för råoljan om den prisnivån garanterade långsiktiga investeringar. Varför just denna höjning skulle vara kopplad till investeringar framgick inte. Saudiarabien har indikerat 70 – 90 dollar. Fredagens pris var 84. Det är 70 öre litern i skillnad mellan 84 och 100 i svenska kronor. Vad den allmänna beredvilligheten är inför en höjning av råoljepriset på 70 ö/l med genomslag i det färdiga produktpriset kan man diskutera. Låg blir min gissning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD