• Betydelsen av HMS

  2 december, 2010 09:32 0 kommentarer

  På NOG: s (Nätverket Olja Gas) seminarium 1 december berättade Sasja Beslik från Nordea om bakgrunden och resultatet av de genomgångar som gjorts kring säkerhetsarbetet med anledning av BP: s Macondoolycka. Ett arbete som ur ett finansiellt perspektiv resulterar i en tydlig inställning kring vissa bolag ur placeringssynvinkel. Ett intressant perspektiv som visar att HMS-frågor sträcker sig långt utöver de direkta konsekvenserna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Paradox

  25 november, 2010 02:31 0 kommentarer

  I morse kunde vi i P1 höra om fortsatta subventioner inom EU till olönsamma kolkraftverk i Europa till 2018. Samtidigt funderar svensk och europeisk exportindustri och internationellt konkurrensutsatt industri på hur de skall klara ökade kostnader och sämre konkurrenskraft på grund av de klimatrelaterade kostnader som de drabbas av i det viktiga arbetet att minska klimatpåverkan. Subventioner av fossil energi är ett av de stora problemen i ett globalt perspektiv och uppgick till 312 miljarder dollar under 2009 enligt IEA. Ibland blir politiska beslut mer än märkliga.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Godkännande från USA

  24 november, 2010 10:11 0 kommentarer

  Åtta Brasilianska etanolanläggningar har fått ett godkännande från det Amerikanska Naturvårdsverket (U.S. Environmental Protection Agency) för att vara ”advanced renewable fuel” enligt deras standard för förnybara drivmedel. Skälet är den höga reduktionen av växthusgaser, 61 procent, i förhållande till vanlig bensin. Kalifornien som har mer långtgående krav accepterar etanolen som ”low carbon fuel”. Ytterligare ett bekräftande steg för att etanol långsiktigt kommer att spela en viktig roll i reduktionen av växthusgaser från transportsektorn.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Positionerna klarnar

  23 november, 2010 01:16 0 kommentarer

  Positionerna inför OPECs möte 11 december börjar klarna. Tidigare har Nigeria och Angola velat ha upp frågan om kvoterna på mötet mot bakgrund av deras ökande kapacitet. Venezuelas energiminster Rafael Ramirez sa i en intervju igår att kvoterna inte skulle komma upp på mötet. Han stödde också Irans uttalande om att 100 $ per fat är en rimlig nivå på oljepriset. Grundtipset är fortfarande att det inte blir någon förändring av kvoterna totalt eller inbördes.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Åsikterna varierar

  22 november, 2010 04:47 0 kommentarer

  Irans OPEC chef Mohammad Ali Khatibi sa i fredags att marknaden är färdig för 100 dollar per fat för råoljan om den prisnivån garanterade långsiktiga investeringar. Varför just denna höjning skulle vara kopplad till investeringar framgick inte. Saudiarabien har indikerat 70 – 90 dollar. Fredagens pris var 84. Det är 70 öre litern i skillnad mellan 84 och 100 i svenska kronor. Vad den allmänna beredvilligheten är inför en höjning av råoljepriset på 70 ö/l med genomslag i det färdiga produktpriset kan man diskutera. Låg blir min gissning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Råolja som placering

  17 november, 2010 09:02 0 kommentarer

  I gårdagens Dagens Industri kunde vi läsa om Handelsbankens nya råvarufond där bl. a. olja och bensin finns med. Lite längre fram i tidningen kunde man läsa om att JP Morgan rekommenderade köp av råolja som placering i händelse av en nedgång i priset. Det blir allt svårare att tro på att de finansiella placeringarna inte påverkar oljpriset även om det aldrig har kunnat påvisas i några studier,  

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Höjda prognoser

  12 november, 2010 04:44 0 kommentarer

  Såväl IEA som OPEC har höjt sina prognoser för oljekonsumtionen för nästa år. Det handlar som vanligt om lite olika tal, men båda är överens om att det sannolikt blir en högre ökning än tidigare. Större ekonomisk aktivitet är orsaken. Den här gången gäller det både OECD och icke OECD. Om detta inte skall leda till höjda råoljepriser måste OPEC höja sin produktion i samma takt. De har tidigare sagt sig värna om ett pris i den nuvarande nivån. Det kanske blir upp till bevis under 2011.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Marknadens reaktion

  11 november, 2010 11:49 0 kommentarer

  En snabb uppgång i råoljepriset på ca 6 % i svenska kronor har blivit reaktionen på sjunkande lager i USA och FEDs köp av statsobligationer. Kanske lite oväntat har dessutom dollarn stärkts i värde. Bensinen har gått samma väg. Förmodligen har även Kinas ökade raffinering p.g.a. ökad efterfrågan och problemen med rebeller i Nigeria spelat in. Ca 2000 stationer har stått tomma i södra och östra Kina. Även finanssidan har rört på sig. Dyrare har det blivit i alla fall. 

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Förändrad efterfråga på energi

  10 november, 2010 10:51 0 kommentarer

  IEA har precis släppt sin WEO 2010 och som vanligt innehåller den mycket intressant läsning. Det kommer ta tid innan man hinner läsa och smälta allt av intresse. Det framstår med all önskvärd tydlighet att de växande ekonomierna är de som kommer att driva ökningen av efterfrågan på energi under prognosperioden. 93 % d.v.s. i stort sett all ökning kommer från dessa länder med Kina och därefter Indien som de största. Kinas ökning i efterfrågan på energi mellan 2008 och 2035 beräknas uppgå till 75 %. Kartan över efterfrågan på energi ritas om i allt snabbare takt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Inte nöjda

  4 november, 2010 10:55 0 kommentarer

  Om nu Saudiarabiens oljeminister var nöjd igår är uppenbarligen inte de afrikanska staterna Nigeria och Angola det. De vill ha upp sina produktionskvoter mot bakgrund av att deras förmåga att producera går upp. Nigeria ser framför sig en ökning från dagens 2,7 miljoner fat per dag till 4 till 2012. Deras kvot är idag 1,7 Även Angola ser framför sig att produktionen skall gå upp. Ser man detta i skenet av de uppskrivningar som kommit från flera stater med Irak som den mest ambitiösa kan det bli intressanta diskussioner inom OPEC i kommande möten. Kvoterna skall upp på det extramöte som är planerat till Quito Ecuador den 11 december. Nigeria uttalar att de tror att kvoterna för deras del kommer att ökas. Grundtips… tveksamt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD