• Marknadens reaktion

  11 november, 2010 11:49 0 kommentarer

  En snabb uppgång i råoljepriset på ca 6 % i svenska kronor har blivit reaktionen på sjunkande lager i USA och FEDs köp av statsobligationer. Kanske lite oväntat har dessutom dollarn stärkts i värde. Bensinen har gått samma väg. Förmodligen har även Kinas ökade raffinering p.g.a. ökad efterfrågan och problemen med rebeller i Nigeria spelat in. Ca 2000 stationer har stått tomma i södra och östra Kina. Även finanssidan har rört på sig. Dyrare har det blivit i alla fall. 

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Förändrad efterfråga på energi

  10 november, 2010 10:51 0 kommentarer

  IEA har precis släppt sin WEO 2010 och som vanligt innehåller den mycket intressant läsning. Det kommer ta tid innan man hinner läsa och smälta allt av intresse. Det framstår med all önskvärd tydlighet att de växande ekonomierna är de som kommer att driva ökningen av efterfrågan på energi under prognosperioden. 93 % d.v.s. i stort sett all ökning kommer från dessa länder med Kina och därefter Indien som de största. Kinas ökning i efterfrågan på energi mellan 2008 och 2035 beräknas uppgå till 75 %. Kartan över efterfrågan på energi ritas om i allt snabbare takt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Inte nöjda

  4 november, 2010 10:55 0 kommentarer

  Om nu Saudiarabiens oljeminister var nöjd igår är uppenbarligen inte de afrikanska staterna Nigeria och Angola det. De vill ha upp sina produktionskvoter mot bakgrund av att deras förmåga att producera går upp. Nigeria ser framför sig en ökning från dagens 2,7 miljoner fat per dag till 4 till 2012. Deras kvot är idag 1,7 Även Angola ser framför sig att produktionen skall gå upp. Ser man detta i skenet av de uppskrivningar som kommit från flera stater med Irak som den mest ambitiösa kan det bli intressanta diskussioner inom OPEC i kommande möten. Kvoterna skall upp på det extramöte som är planerat till Quito Ecuador den 11 december. Nigeria uttalar att de tror att kvoterna för deras del kommer att ökas. Grundtips… tveksamt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nöjd?

  3 november, 2010 04:03 0 kommentarer

  Jag kan konstatera att Saudiarabiens oljeminister Ali Al-Naimi är nöjd med det rådande oljepriset. Han går till och med så långt att han säger att såväl konsumenter som producenter är nöjda med priset. Det finns säkert åsikter på hela skalan från alltför lågt till alltför högt. Översatt till kr/l är dagens råoljepris 3.54. Var och en får döma själv.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Gigantiskt oljefält i Brasilien

  2 november, 2010 09:40 0 kommentarer

  En ny uppskrivning av oljereserver. Den här gången är det Brasilien som har kommit längre i bedömningen av Librafältet utanför Rio de Janeiros kust. Det är vanligt med uppskrivningar av fält i takt med att man utforskar dem bättre och även när de senare tas i produktion. En faktor sex är genomsnittet över amerikanska fält. Ett nytt fält igen i ett djuphavsområden. Vi kommer att se mer av det i takt med att prospekteringen ökar i djuphaven.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Free trade

  29 oktober, 2010 09:40 0 kommentarer

  I kölvattnet efter USA: s Naturvårdsverks beslut om att tillåta en ökning av låginblandningen av etanol i bensin från 10 till 15 procent kommer nu krav från Brasilianska tillverkare på att USA skall ta bort sina etanoltullar. USA har precis som Europa tullar för import av etanol. Kopplingen ligger i den ökade mängden etanol som därmed kan komma ut i den amerikanska drivmedelspoolen. Den ökade användningen av etanol för drivmedelsbruk i världen borde leda till ett minskat behov av skyddstullar. Petroleum handlas fritt världen över. På sikt borde även biodrivmedel kunna göra det för att skapa en väl fungerande global marknad.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Torrare än normalt i Brasiliens sockerrörsdistrikt

  26 oktober, 2010 08:19 0 kommentarer

  Med nya drivmedel kommer nya problemställningar. Torrare väder än normalt och färre nyplanteringar riskerar att ge lägre skörd av sockerrör i den mest betydelsefulla provinsen i Brasilien när nästa säsong börjar i april 2011. Låginblandningen av etanol i bensin ligger samtidigt på den höga nivån 25 procent sedan en tid tillbaka. För tidigt att uttala sig om konsekvenser innan man har sett hur vädret utvecklar sig men vädret är en viktig faktor för att hålla uppe nivån.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Franska krisens påverkan

  25 oktober, 2010 10:49 0 kommentarer

  Nio av elva raffinaderier i Frankrike är stängda p.g.a av strejker och protester. Det börjar leda till påverkan i distributionsledet även om man tullar på lager och importerar mer. 25 procent av landets bensinstationer sägs nu ha blivit påverkade på ett eller annat sätt. Det har redan påverkat världsmarknadspriserna på framför allt färdiga produkter men även viss påverkan på råoljan. I en global marknad sprids störningar snabbt och priser påverkas av såväl faktiska som fiktiva faktorer.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Förnybar energi i Saudiarabien

  22 oktober, 2010 02:43 0 kommentarer

  Även bland oljestaterna finns det intresse av att utveckla alternativa energikällor. I ett uttalande säger Abdullah al-Shehri från Saudi Electricity and Co-Generation Regulatory Authority (ECRA) att han hoppas att Saudiarabien når en 10 procentig andel av förnybar elproduktion till 2020. Inte otippat är det solenergin som är tänkt att ta huvuddelen av det. Idag dominerar gas med 45 % men även råolja används till 20 % och då framför allt under de varma sommarmånaderna då luftkonditioneringarna går för fullt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Saudiarabiens oljeminister om oljetillgångar

  19 oktober, 2010 02:44 0 kommentarer

  Nya uttalande om vilka oljereserver som finns bland OPEC-länderna kommer i tät ström just nu. Nu senast är det Saudiarabiens oljeminister Ali Al-Naimi som uttalar sig om att det är för tidigt att döma ut eran om lättillgänglig olja. Han pekar på att det bara i Ghawar finns mer än 88 miljarder fat kvar att utvinna.

  http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE69H2CL20101018?sp=true


  Skribent: Ulf Svahn
  VD