• Förnybar energi i Saudiarabien

  22 oktober, 2010 02:43 0 kommentarer

  Även bland oljestaterna finns det intresse av att utveckla alternativa energikällor. I ett uttalande säger Abdullah al-Shehri från Saudi Electricity and Co-Generation Regulatory Authority (ECRA) att han hoppas att Saudiarabien når en 10 procentig andel av förnybar elproduktion till 2020. Inte otippat är det solenergin som är tänkt att ta huvuddelen av det. Idag dominerar gas med 45 % men även råolja används till 20 % och då framför allt under de varma sommarmånaderna då luftkonditioneringarna går för fullt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Saudiarabiens oljeminister om oljetillgångar

  19 oktober, 2010 02:44 0 kommentarer

  Nya uttalande om vilka oljereserver som finns bland OPEC-länderna kommer i tät ström just nu. Nu senast är det Saudiarabiens oljeminister Ali Al-Naimi som uttalar sig om att det är för tidigt att döma ut eran om lättillgänglig olja. Han pekar på att det bara i Ghawar finns mer än 88 miljarder fat kvar att utvinna.

  http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE69H2CL20101018?sp=true


  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SMC Teamchefsutbildning i GESIP, Frankrike

  18 oktober, 2010 03:32 0 kommentarer

  Det var en mycket intressant vecka vid vår Teamchefsutbildning i GESIP i Vernon, Frankrike, i förra veckan. SMC AB har utbildat 20 brandmän som är unika i Sverige därför att de nu har utbildats till och övat på storskalig brandsläckning på oljedepåer.

  Skribent: Per Brännström
  HMS-ansvarig samt VD SMC

   

 • Intressant artikel av Jonas Fröberg om miljöbilar

  01:17 0 kommentarer

  Jonas Fröberg på Svenska Dagbladet skriver intressant och läsvärt om miljöbilar och miljöbilsdefintionen. Dessutom, att öka låginblandningen av etanol i bensin till 10 procent och FAME i diesel till 7 procent är något som SPI förespråkat sedan länge.

  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/nu-ar-e85-ute-i-kylan_5525241.svd 

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Etanol i USA

  15 oktober, 2010 10:13 0 kommentarer

  Det amerikanska naturvårdsverket öppnar för möjlighet att öka från 10 till 15 procentig låginblandning av etanol i bensin för bilar av 2007 års modell eller senare. Det får förmodligen ingen reell påverkan i det korta perspektivet men riktningen är intressant. SPI förordar sedan länge ökad låginblandning i takt med tekniska och kommersiella förutsättningar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Uppskrivningar inom OPEC

  13 oktober, 2010 11:39 0 kommentarer

  Intressant spel kring uppskrivning av reserver just nu inom OPEC. Först ut var Irak som höjde sina reserver med 25 procent. Nu flaggar Iran för en ökning med ca 15 procent och går därmed förbi Irak igen. Saudi Aramcos vd sade vid sitt tal på World Energy Congress i Montreal i september att deras reserver skulle räknas upp med 40 procent utan att vara specifik på produkt eller tidpunkt. Naturligtvis ligger kvoteringen av produktionen med i bilden. Man kan å andra sidan inte bortse ifrån att förväntningar på Irak om ökade reserver har varit stora mot bakgrund av att det inte har varit några stora undersökningar där under lång tid.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC möts 14 oktober

  8 oktober, 2010 12:16 0 kommentarer

  Då var det snart dags för OPEC att mötas igen (14 oktober i Wien) . Råoljepriset ligger stabilt runt de nivåer som har indikerats som acceptabla från flera producentländers sida. Just nu ligger OPEC:s produktion med ca  57 % uppfyllelse mot den kvoterade neddragningen. Det innebär att det finns spelrum både upp och ned. Den sjunkande dollarn har motverkats av de sista dagarnas uppgång i pris till just över 80 $ per fat. Jag tror på oförändrade produktionskvoter.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Världsmarknadspris på bensin

  7 oktober, 2010 01:58 0 kommentarer

  Jag noterar en snabb uppgång i världsmarknadspriset på bensin. Priset har stigit 35 dollar per ton på mindre än en vecka vilket inte är helt lättförklarat. Högre förbrukning än väntat och flera raffinaderier på underhållsstopp bidrar i alla fall.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biodrivmedel

  4 oktober, 2010 04:29 0 kommentarer

  Noterar att IEA i septembers OMR (Oil Market Report) förväntar sig att produktionen av förnybara drivmedel ökar till 2 mbd (miljoner fat per dag) nästa år. Utgående från att världens drivmedelskonsumtion blir ca 55 % av totala efterfrågan på olja eller ca 48 mbd blir det ca 4 %. Lite högre än tidigare estimerat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Andel förnybara drivmedel forsatte att öka under 2009

  6 september, 2010 09:57 0 kommentarer

  Under 2009 fortsattte andelen förnybara drivmedel att öka i Sverige. Det var främst den ökande andelen av låginblandad FAME som bidrog till det positiva resultatet och visar att låginblandning är det snabbaste sättet för Sverige att möta miljömålen.  Skribent: Göran Lindell
  Bitr direktör – Skatter, beredskapslager och statistik