• Världsmarknadspris på bensin

  7 oktober, 2010 01:58 0 kommentarer

  Jag noterar en snabb uppgång i världsmarknadspriset på bensin. Priset har stigit 35 dollar per ton på mindre än en vecka vilket inte är helt lättförklarat. Högre förbrukning än väntat och flera raffinaderier på underhållsstopp bidrar i alla fall.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biodrivmedel

  4 oktober, 2010 04:29 0 kommentarer

  Noterar att IEA i septembers OMR (Oil Market Report) förväntar sig att produktionen av förnybara drivmedel ökar till 2 mbd (miljoner fat per dag) nästa år. Utgående från att världens drivmedelskonsumtion blir ca 55 % av totala efterfrågan på olja eller ca 48 mbd blir det ca 4 %. Lite högre än tidigare estimerat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Andel förnybara drivmedel forsatte att öka under 2009

  6 september, 2010 09:57 0 kommentarer

  Under 2009 fortsattte andelen förnybara drivmedel att öka i Sverige. Det var främst den ökande andelen av låginblandad FAME som bidrog till det positiva resultatet och visar att låginblandning är det snabbaste sättet för Sverige att möta miljömålen.  Skribent: Göran Lindell
  Bitr direktör – Skatter, beredskapslager och statistik