• Ovanligt år

  13 juni, 2016 11:12 0 kommentarer

  Vanligtvis brukar sommaren med sitt ökade privatåkande betyda stigande bensinpriser i takt med stigande efterfrågan. Jämfört med vinterpriserna brukar skillnaden mellan världsmarknadspriset på Brent råolja och bensin stiga kraftigt och ligga som ett genomsnitt närmare en krona högre per liter. Detta år är lite speciellt då vintern inte hade den genomsnittliga efterfrågebilden med sjunkande relativa bensinpriser. Det har inneburit att prisskillnaden på världsmarknaden mellan råolja och färdig bensin har fluktuerat mer än vanligt under våren och att den just nu dessutom ligger lägre än i januari vilket är mycket ovanligt. Uppgången som vi sett hittills under våren är helt att hänföra till högre råoljepriser. Om detta fortsätter under den s.k. driving season får vi helt enkelt vänta och se, och för de som vill ha lågt bensinpris är det naturligtvis välkommet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ny strategi

  7 juni, 2016 10:08 0 kommentarer

  Marknaden i högsätet när Saudiarabien under nye oljeministern Khalid al-Falih stakar ut strategin i en intervju i Asharq Al-Awsat. Genom att låta marknaden göra jobbet kommer såväl marknadsandelar som pris att stiga för lågkostnadsländerna. Det är lätt att hålla med. Ett artificiellt högt pris skapar utrymme för dyr produktion som om de ska motverkas kräver ytterligare neddragningar i billig produktion för att sätta press på priset uppåt. En spiral som är svårbruten. Intressant också med full enighet i de stater som brukar vara överens runt Saudiarabien. Långsam återhämtning i priset till balansläge är att vänta, med den intressantaste nivån nu mellan 50 och 60 $/fat där EIA indikerat möjlighet för en återkomst i amerikansk skifferoljeproduktion.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ingen överraskning från OPEC

  3 juni, 2016 10:10 0 kommentarer

  Helt i linje med i stort sett allas förväntningar blev det ingen överenskommelse om någon produktionskvot på OPEC:s möte i Wien. Den insikten var uppenbarligen väl inarbetad i marknaden då effekten på priset var mycket liten och det ligger kvar runt 50 $/fat. Intressantare var att man enades om en ny generalsekreterare Mohammed Sanusi Barkindo från Nigeria med en gedigen bakgrund inom Nigerias petroleumindustri men även inom OPEC. Den avgående generalsekreteraren Abdalla Salem El-Badri har fått sin period förlängd i omgångar då de underliggande konflikterna har blockerat olika kandidater. Mötet konkluderade också att balans är på väg att återställas i marknaden och att priset därmed sakta är på väg uppåt. Även om man öppnade för möjliga extra möten under hösten bestämdes inget nytt möte före det ordinarie mötet den 30 november.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Tyskland bröt mot statsstödsreglerna

  13 maj, 2016 04:08 0 kommentarer

  EU-domstolen har i en dom från den 10 maj slagit fast att Tyskland har brutit mot statsstödsreglerna och går därmed på Kommissionens linje. De drabbade företagen får inte heller någon återbetalning av avgifterna. Det här visar med all önskvärd tydlighet att statsstödsreglerna är viktiga och att det kan leda till tuffa konsekvenser att bryta mot dem. För drivmedelsbranschen är det risken att få återbetalningskrav vid överkompensation av biodrivmedel som ligger i korten. Det är därför viktigt att de bedömningar som görs vid bestämmandet av punktskattenivåer är korrekta. Utfallet bör stämma till eftertanke inför diskussionerna kring utformning av befintliga och framtida stödsystem.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Vaktombyte

  10 maj, 2016 12:28 0 kommentarer

  I lördags kom det som spekulerats i under lång tid. Bytet av Ali al-Naimi som oljeminister i Saudiarabien. Ali al-Naimi har varit oljeminister under lång tid och har varit allmänt respekterad även utanför Saudiarabien och stått för kontinuitet. Det är möjligt att mötet i Doha om en frysning av oljeproduktionen på januari månads nivå var den utlösande faktorn, men vid 81 års ålder och nya vindar i landet var det nog mer frågan om tidpunkt. Ny på platsen är den förra CEO:n i Aramco Khalid al-Falih. Händelsen ska ses i skenet av att den vice kronprinsen Mohammed bi Salman stärker sitt inflytande över politiken i landet. Al-Falih anses stå den vice kronprinsen nära och känner Saudi Aramco utan och innan vilket naturligtvis är en fördel då en liten del av bolaget ska börsnoteras som ett led i en framtid då olja och gas minskar i betydelse. Vad det kommer att innebära i förändringar lär vi märka och möjligen med start i juni när OPEC har sitt nästa ordinarie möte.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fel väg igen

  4 maj, 2016 04:29 0 kommentarer

  Marie C. Donnely directör för förnybar energi inom EU-kommissionen har enligt euractiv kommenterat biodrivmedel efter 2020 på ett seminarium i Bryssel. Vid 2020 går kravet på 10 % förnybart i transportsektorn ut och det kravet kommer enligt Donnely inte vidareföras. Skälet är kommissionens tveksamhet till biodrivmedel och dess negativa effekter. Bakom beslutet finns en stark miljölobby som i Europa menar att biodrivmedel kan vara värre än fossila drivmedel. Den här debatten är ett fortsatt slag mot hållbara biodrivmedel som enligt vår mening är en viktig källa till sänkta koldioxidutsläpp från transportsektorn. Den visar också åter på den skillnad som finns mellan europeiska och svenska miljöorganisationer. Det här gör inte arbetet med att minska utsläppen från transportsektorn lättare.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Utsläppssiffror för 2015

  29 april, 2016 09:57 0 kommentarer

  Naturvårdsverket har släppt sin preliminära statistik för utsläppen av växthusgaser för 2015. En liten minskning på 1 % är rätt riktning men på låga kanten. Utsläppen från transportsektorn ligger enligt Naturvårdsverket i nivå med 2014. Som det ser ut ökar transportarbetet under 2015. Noterbart är att det är den ökande användningen av biodrivmedel som räddar upp situationen och gör att transportsektorn hamnar på ungefär samma nivå som föregående år. Användningen av biodrivmedel med ungefär 15 % av den totala användningen av drivmedel för 2015 bidrar högst betydligt till minskningen av utsläppen från transportsektorn. Desto mer oroande är det då att framtiden är mer oviss än på länge mot bakgrund av EU-kommissionens syn på biodrivmedel i allmänhet och från grödebaserade råvaror i synnerhet. Ovissheten om vad som händer efter 2020 är stor och om ingen ändring i inställningen kommer till stånd kan det i värsta fall leda till lägre användning av biodrivmedel och därtill kopplade högre utsläpp av växthusgaser.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Inget beslut också ett beslut

  18 april, 2016 09:46 0 kommentarer

  Det blev inget beslut om produktionsbegränsning till januari/februari månads produktionsnivå från de oljeexporterande länder som hade samlats i Doha. Priset på världsmarknaden har under en tid stigit på grund av osäkerheten kring vad mötet skulle föra med sig. Inte helt oväntat blev det Saudiarabien som krävde att alla OPEC-länder skulle vara med i en frysning för att ställa sig bakom den. Då Iran, som inte var med på mötet, tydligt markerat att de inte anser sig kunna ställa sig bakom det då de ska återta marknadsandelar efter det att sanktionerna mot landet upphört fanns det inga förutsättningar för en uppgörelse. Eftersom det i praktiken inte finns något land utöver Saudiarabien som har stora kapacitetsreserver hade det varit de som skulle dra lasset då övriga producerar på eller nära sitt kapacitetstak. Priset sjönk som en reaktion och ligger i skrivande stund på 41 $/fat, sannolikt påverkat uppåt på grund av strejk i Kuwait. Då det är på utbudssidan som en anpassning måste göras för en snabb prisuppgång pekar allt på en fortsatt lugn utveckling på prissidan utifrån marknadsfundamentala faktorer.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Sjunkande priser minskar proven reserves

  15 april, 2016 11:58 0 kommentarer

  När vi i dagligt tal pratar om att vi har oljereserver motsvarande 52 års produktion bygger det på ett antal förutsättningar. En av dem är priset. För att betecknas som proven reserves, som är täljaren i indexet, måste det gå att utvinna volymerna inom ramen för oljepriset. Ett av skälen till den ökning från ca 40 år till ca 52 år för några år sedan, då Venezuela omvärderade sina reserver. Ett sjunkande oljepris bör därmed resultera i att indextalet sjunker även om den totala mängden olja inte påverkats. Mexico har nyligen skrivit ned sina proven reserves med ca 2 miljarder fat med en hänvisning till bl.a. priset. Det ska bli mycket intressant att se hur indexet ser ut när helårssiffrorna kommer från bl.a. BP i början av juni.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA:s månadsrapport

  14 april, 2016 11:23 0 kommentarer

  I mars månad föll utbudet med 0,3 mbd (miljoner fat per dag) jämfört med februari enligt IEA:s (International Energy Agency) statistik över råoljesituationen. Det är framför allt icke-OPEC länder som står för nedgången och då inte oväntat USA där den minskade aktiviteten i skifferoljefälten nu slår igenom på allvar. För icke-OPEC länderna är det dessutom en tydlig nedgång på 0,7 mbd jämfört med för ett år sedan. Efterfrågeökningen ligger på samma nivå som föregående månad på 1,2 mbd. Det här innebär att den tidigare överproduktionen på 1 mbd krymper ytterligare. Kombinerat med osäkerheten kring det möte som hålls på söndag mellan vissa OPEC-länder och bl.a. Ryssland om en eventuell frysning av produktionen på januari eller februari månads nivå ger det skälen till den senaste tidens snabba uppgång i priset. I skrivande stund över 43 $/fat. Söndagens möte kommer att blir viktigt för utvecklingen framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD