• Ansökan om förlängd skattenedsättning

  13 oktober, 2015 09:17 0 kommentarer

  I en pressrelease igår beskrev finansdepartementet att de har gått in med kompletterande uppgifter för att få en förlängd skattenedsättning för biodrivmedel för perioden till och med 2018. För biogasens del till 2020. Igen rullar politiken frågan om de långsiktiga stabila förutsättningarna framför sig. De är inte ensamma. Den gamla regeringen tvingades till samma åtgärd då deras försök till styrmedel inte fick kommissionens godkännande. Det är uppenbart för alla idag att EU-reglerna är en förutsättning som inte kan tänkas bort. Därför måste antingen EU-reglerna ändras eller så måste Sverige anpassa sig. Vilken väg man än väljer börjar det bli bråttom. 2030 närmar sig och nu finns det risk att vi måste leva i osäkerhet till 2019 innan ett nytt regelverk är på plats. Det är hög tid att få ett kvotpliktssystem på plats.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA om biodrivmedel

  7 oktober, 2015 10:45 0 kommentarer

  I IEA:s (International Energy Agency) senaste utkomna publikation om förnybar energi finns mycket intressant information. För vår bransch är det status på biodrivmedel som är av störst intresse. Till 2020 prognosticerar IEA globalt med en liten ökning från 2014 års 127 Mm3 (miljoner kubikmeter) till 144 Mm3år 2020. Det motsvarar en andelsökning från 4 % till 4,3 %. Det låga oljepriset påverkar men eftersom användningen är beroende av styrmedel spelar inte den ökande differensen särskilt stor roll. Mer oroande är då styrmedlen. USA har sin blend wall på 10 % etanol som är svårflyttad och signalerna är otydliga. För EU:s del är det synen på grödebaserade råvaror som även IEA lyfter fram som en hämsko även om det inom taket på 7 % finns ett utrymme för liten tillväxt. Något som för övrigt inte gäller Sverige. Det otydliga läget efter 2020 skapar en osäkerhet för såväl investerare, producenter som för drivmedelsdistributörerna. Det är bara att hålla med. EU-kommissionens hållning i frågan och frågetecknen för vad som ska ske efter 2020 är de största frågetecknen för utvecklingen framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI:s nyhetsbrev

  30 september, 2015 10:31 0 kommentarer

  Läs gärna vårt senaste nyhetsbrev där vi lyfter upp intressanta områden och frågor både i Sverige och globalt. Vill du ha det varje månad, gå in på länken och registrera dig!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Det blir mörkare

  14 september, 2015 05:14 0 kommentarer

   

  Regeringen har idag remitterat en promemoria som handlar om EU:s krav på Sverige för att acceptera en ytterligare förlängning av statsstödsgodkännandet för biodrivmedel. Bekymret är livsmedelsbaserade råvaror. Regeringens bedömning är att ett godkännande kräver garantier för att inga driftsstöd utgår till anläggningar som använder livsmedelsbaserade råvaror och som tagits i drift efter 2013. Stödet ska dessutom fasas ut när anläggningen är avskriven. För att detta ska garanteras kommer det krävas ett s.k. anläggningsbesked. Allt detta kräver särskild lagstiftning och därmed mer byråkrati. EU går längre och längre in i sitt motstånd mot biodrivmedel gjorda på livsmedelsbaserade råvaror. Samtidigt skriver RFA att FN menar att produktion av biodrivmedel från grödor har “ensured that the global supply of crops available for non-biofuel uses has continued to grow over the long term.” Det blir snabbt mörkare nu, och det är inte bara hösten.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Tillgång på råolja

  11 september, 2015 11:05 0 kommentarer

  Priset på råolja har en tid legat stabilt under 50 dollar per fat. I skrivande stund är det på 48. I veckan kom en notis om att Mexico kan tänka sig att tillsammans med OPEC minska produktionen för att få upp priset. Samtidigt ser det ut som att Ryssland inte kan tänka sig att bidra. OPEC producerade 1,2 mbd (miljoner fat per dag) över augusti månad föregående år och de amerikanska lagernivåerna rapporterade en uppgång. Fortsatt press på priset med andra ord. Mot bakgrund av att Iran snart ska in på marknaden igen efter överenskommelsen kring sin kärnkraftsanvändning är det just frivilliga produktionsminskningar som är det enda som kan ändra på situationen utöver extraordinära händelser. Även om det finns krafter som verkar i den riktningen är det Saudiarabien med sina närliggande bundsförvanter som sitter på knappen och fingret verkar vara långt borta.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Etanolbränslet E85

  1 september, 2015 10:13 0 kommentarer

  Frågan om etanolbränslet E85 har idag lyfts av ekonomiekot utifrån sjunkande volymer och det faktum att världsmarknadspriset på etanol har stigit medan bensin sjunkit. Det är sant och naturligtvis ingen fördel för E85. Men i tillägg är det styrmedlen som är problematiken. Det finns tre parter inblandade i försöket att öka etanolanvändningen, fordonsindustrin, drivmedelsindustrin och konsumenten. Det enda kvarvarande styrmedlet är riktat mot drivmedelsindustrin som via pumplagen måste tillhandahålla ett förnybart bränsle. De styrmedel som tidigare omfattade fordonen är borttagna och därmed faller också konsumentens intresse och volymerna sjunker. Ett skolexempel på hur man inte ska genomföra en styrning i en för politiken önskad riktning. Man kan bara hoppas på att detta ger avtryck i kommande förslag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA analys och oljenota

  17 juni, 2015 09:59 0 kommentarer

   

  IEA (International Energy Agency) lyfter fram tre skäl till den oväntade uppgången i den globala efterfrågan på olja under första kvartalet 2015. Ekonomisk tillväxt, kallare än normalt i Europa och det låga priset. Intressant är att den gamla kopplingen till s.k. graddagar d.v.s. antalet dagar med temperaturer som kräver uppvärmning fortfarande gäller. I hela Europa var behovet av uppvärmning 15 % högre än normalt. Högsta sedan 2010. IEA tror på en minskning i ökningstakten under resten av året och landar på en ökning på ca 1,5 % mot 2014. Nedgången i pris betyder inget för efterfrågan i Sverige, men däremot för oljenotan. För nationen Sveriges del skulle en skillnad räknat på 40 dollar per fat råolja innebära ca 25 miljarder kronor per år.

   

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lugn

  10 juni, 2015 04:51 0 kommentarer

  Som väntat lät OPEC sin frivilliga och kollektiva produktionsnivå vara oförändrad på 30 mbd (miljoner fat per dag). En nivå som har överskridits närmast regelmässigt nu senast med mer än 1 mbd. Samtidigt förväntar USA:s energimyndighet, EIA, att produktionen av s.k. skifferolja kommer att minska mellan månaderna juli och juni i år. Dock förväntas juli 2015 ligga över juli 2014. Intressant var att den tidigare skönjbara oenigheten mellan de olika OPEC-länderna över prisstrategin verkar ha minskat och även tidigare prishökar uttryckte sitt stöd för inriktningen att prioritera marknadsandelar. Iran verkar få organisationens medgivande för en ökning av produktionen när väl sanktionerna hävs. Även om man beslutade om att noga följa marknaden är inget extra möte inlagt vilket gör att OPEC möts i december nästa gång. Marknadens reaktion har varit lugn vilket är en stark indikation i sig.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI Branschfakta 2015 med den senaste drivmedelsstatistiken!

  3 juni, 2015 10:55 0 kommentarer

  Publikationen som spänner över den svenska drivmedelsmarknaden och samtidigt ger en global utblick inom våra områden är nu klar! Här kan du läsa om hur marknadsandelarna i Sverige ser ut, hur stor del som är förnybart i transportsektorn och mycket mer! För att läsa mer klicka här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Nya kvoter i USA

  1 juni, 2015 10:42 0 kommentarer

  USA:s naturvårdsverk har nu släppt sina kvoter för biodrivmedel i USA för perioden 2014 – 2016. Ja 2014 har redan varit. Det har kritiserats enormt från många håll och givit en period av stor osäkerhet kring utvecklingen. De nya kvoterna för 2015 är 61,7 Mm3 varav 11 Mm3 från avancerade biodrivmedel. Det är klart lägre än det mål på 77,6 Mm3 som sattes 2007. Röster från drivmedelbranschen har kritiserat den lägre målsättningen även om målet för 2016 överstiger produktionen för 2014. Det är bra att världens största producent och konsument nu har fått ett gällande styrmedel för biodrivmedel då det sätter lite av ett märke för den globala användningen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD