• SPBI Branschfakta 2015 med den senaste drivmedelsstatistiken!

  3 juni, 2015 10:55 0 kommentarer

  Publikationen som spänner över den svenska drivmedelsmarknaden och samtidigt ger en global utblick inom våra områden är nu klar! Här kan du läsa om hur marknadsandelarna i Sverige ser ut, hur stor del som är förnybart i transportsektorn och mycket mer! För att läsa mer klicka här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Nya kvoter i USA

  1 juni, 2015 10:42 0 kommentarer

  USA:s naturvårdsverk har nu släppt sina kvoter för biodrivmedel i USA för perioden 2014 – 2016. Ja 2014 har redan varit. Det har kritiserats enormt från många håll och givit en period av stor osäkerhet kring utvecklingen. De nya kvoterna för 2015 är 61,7 Mm3 varav 11 Mm3 från avancerade biodrivmedel. Det är klart lägre än det mål på 77,6 Mm3 som sattes 2007. Röster från drivmedelbranschen har kritiserat den lägre målsättningen även om målet för 2016 överstiger produktionen för 2014. Det är bra att världens största producent och konsument nu har fått ett gällande styrmedel för biodrivmedel då det sätter lite av ett märke för den globala användningen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC möts 5 juni

  28 maj, 2015 11:31 0 kommentarer

  Priset på råolja har den senaste tiden legat i en liten nedåtgående trend. I skrivande stund är priset drygt 62 $/fat för Brentkvaliteten. Fortsatt god tillgång på råolja är en av förklaringarna och OPEC hade i april en rekordproduktion. Det är framför allt Iran och Irak som tillsammans med Saudiarabien håller uppe produktionen på mer än 1 mbd (miljoner fat per dag) över den självpåtagna kvoten för OPEC på 30 mbd. Nedgången motverkas i svenska kronor något av att dollarn har blivit lite dyrare. OPEC möts igen den 5 juni men inget tyder på att kvoten kommer att ändras. Iran kommenterade nyligen förväntningarna i den riktningen och mot bakgrund av Irans historia som prishök blir därmed grundtipset oförändrad kvot.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Långsiktig prispåverkan mat

  18 maj, 2015 04:03 0 kommentarer

  Världsbanken har helt nyligen släppt en ny rapport kring vad som styr priset på mat mot bakgrund av den diskussion som pågår om biodrivmedel. Rapporten finns på deras hemsida. Rapporten slår fast att det tydligaste sambandet mellan höga matpriser och någon annan variabel är priset på råolja. Skälet är att petroleum som energi är viktig bl. a. p.g.a alla transporter. Andra variabler som påverkar är relationen mellan lagren på livsmedel och efterfrågan samt växelkurser mellan olika valutor. Påverkan från råoljepriset står för mer än 50 % av förklaringen, medan de andra står för ungefär 15 % vardera.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Marknadsstabilitetsreserv

  7 maj, 2015 03:36 0 kommentarer

  Parlamentet och ministerrådet har nu kommit överens om införandet av en marknadsstabilitetsreserv. Skälet är att priset på utsläppsrätter är lägre än förväntat. Däremot går minskningen av koldioxidutsläppen i enlighet med 2020-målen. Åtgärden för med sig att de som är på marknaden inser att det inte är en marknad, då politikerna från tid till annan går in och justerar systemet för att hålla priset på en önskad nivå. Det blir m.a.o. en koldioxidskatt inom ett visst spann som man inte vet vad det är. Det är olyckligt ur perspektivet att det höjer den politiska risken vid bedömningen av investeringar eller andra kommersiella planer. I den mån utsläppshandelssystemet är så dåligt utformat att det inte ger avsedd effekt vore det bättre med en grundläggande förändring av systemet. Onödigt klåfingrigt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nybyggt raffinaderi i USA

  5 maj, 2015 02:44 0 kommentarer

  Ett helt nybyggt raffinaderi startar i dagarna upp verksamheten i Dakota USA. Raffinaderiet är litet med en kapacitet på 20 000 fat per dag, men det är det första helt nya raffinaderiet som byggts sedan 1976. För övrigt endast året efter som det senast nybyggda raffinaderiet togs i bruk i Europa, nämligen Scanraff som idag heter Preemraff Lysekil. Tanken med Dakotaraffinaderiet är att producera framför allt diesel från det amerikanska skifferoljefältet Bakken.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA dominerar

  4 maj, 2015 05:48 0 kommentarer

  USA tog över ledartröjan från Brasilien avseende etanolexporten under 2014 enligt en sammanställning framtagen av FO Licht. Mycket goda skördar gav en export på 3,2 Mm3. Samtidigt som de brasilianska producenterna fokuserar på den inhemska marknaden. Lite paradoxalt är det en tydlig import och export mellan USA och Brasilien som står för en hel del eller närmare 1,2 Mm3. Olika politiska styrmedel i marknaden skapar en marknad för handel mellan länderna. På topp 10 listan över importörer hamnar Kanada överst med Tyskland på andra plats. Även Sverige kvalar in och hamnar på en 9:e plats på listan

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • NKDF fick besök av Anna König Jerlmyr (M)

  17 april, 2015 01:09 0 kommentarer

  Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsindustrin (NKDF) som arrangeras av BILsweden och SPBI hade sitt första möte igår! Gästtalare var oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr som talade om en modern och jämställd arbetsmarknad.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Tysklands CO2-utsläpp ned

  1 april, 2015 04:45 0 kommentarer

  För första gången på 3 år minskar Tysklands C02-utsläpp 2014 jämfört med 2013. Minskad användning av fossila bränslen i värmesektorn är en starkt bidragande orsak varför den milda vintern lyfts fram som förklaring. Negativt var att utsläppen av dikväveoxid från jordbrukssektorn ökade liksom mer oväntat även transportsektorn. I Sverige har ökad användning av biodrivmedel och en totalt sett minskad användning av drivmedel lett till en minskning. Återstår att se om Tysklands kvotsystem med fokus på CO2-utsläpp kan leda till bättre utfall framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Skatten på drivmedel höjs

  27 mars, 2015 02:46 0 kommentarer

  Finansminisister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund har precis släppt att energiskatten på bensin och diesel höjs med 44 respektive 48 ö/l per 1 januari 2016. Då moms utgår på skatt i Sverige blir effekten för kund 55 respektive 60 ö/l. Att det är just energiskatten och inte koldioxidskatten som höjs är kopplingen till beskattning av biodrivmedel och EU-lagstiftningen. Eftersom etanolbränslet uppenbarligen är överkompenserat i förhållande till de EU-regler som styr statsstöd kommer skatten höjas även på etanolbränslet. Hur mycket kommer regeringen att återkomma till men att det ska ske på ”motsvarande” sätt. Intressant är att regeringen gör kopplingen till BNP-utvecklingen. Det kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen vill hålla uppe skatten i förhållande till BNP-utvecklingen snarare än konsumentprisindexutvecklingen.
  Om höjningen hade genomförts idag hade det inneburit ett bensinpris på 14.42 kr, med hänsyn tagen till etanolen, med en total skattenivå på ca 65%.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD