• OPEC möts 5 juni

  28 maj, 2015 11:31 0 kommentarer

  Priset på råolja har den senaste tiden legat i en liten nedåtgående trend. I skrivande stund är priset drygt 62 $/fat för Brentkvaliteten. Fortsatt god tillgång på råolja är en av förklaringarna och OPEC hade i april en rekordproduktion. Det är framför allt Iran och Irak som tillsammans med Saudiarabien håller uppe produktionen på mer än 1 mbd (miljoner fat per dag) över den självpåtagna kvoten för OPEC på 30 mbd. Nedgången motverkas i svenska kronor något av att dollarn har blivit lite dyrare. OPEC möts igen den 5 juni men inget tyder på att kvoten kommer att ändras. Iran kommenterade nyligen förväntningarna i den riktningen och mot bakgrund av Irans historia som prishök blir därmed grundtipset oförändrad kvot.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Långsiktig prispåverkan mat

  18 maj, 2015 04:03 0 kommentarer

  Världsbanken har helt nyligen släppt en ny rapport kring vad som styr priset på mat mot bakgrund av den diskussion som pågår om biodrivmedel. Rapporten finns på deras hemsida. Rapporten slår fast att det tydligaste sambandet mellan höga matpriser och någon annan variabel är priset på råolja. Skälet är att petroleum som energi är viktig bl. a. p.g.a alla transporter. Andra variabler som påverkar är relationen mellan lagren på livsmedel och efterfrågan samt växelkurser mellan olika valutor. Påverkan från råoljepriset står för mer än 50 % av förklaringen, medan de andra står för ungefär 15 % vardera.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Marknadsstabilitetsreserv

  7 maj, 2015 03:36 0 kommentarer

  Parlamentet och ministerrådet har nu kommit överens om införandet av en marknadsstabilitetsreserv. Skälet är att priset på utsläppsrätter är lägre än förväntat. Däremot går minskningen av koldioxidutsläppen i enlighet med 2020-målen. Åtgärden för med sig att de som är på marknaden inser att det inte är en marknad, då politikerna från tid till annan går in och justerar systemet för att hålla priset på en önskad nivå. Det blir m.a.o. en koldioxidskatt inom ett visst spann som man inte vet vad det är. Det är olyckligt ur perspektivet att det höjer den politiska risken vid bedömningen av investeringar eller andra kommersiella planer. I den mån utsläppshandelssystemet är så dåligt utformat att det inte ger avsedd effekt vore det bättre med en grundläggande förändring av systemet. Onödigt klåfingrigt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nybyggt raffinaderi i USA

  5 maj, 2015 02:44 0 kommentarer

  Ett helt nybyggt raffinaderi startar i dagarna upp verksamheten i Dakota USA. Raffinaderiet är litet med en kapacitet på 20 000 fat per dag, men det är det första helt nya raffinaderiet som byggts sedan 1976. För övrigt endast året efter som det senast nybyggda raffinaderiet togs i bruk i Europa, nämligen Scanraff som idag heter Preemraff Lysekil. Tanken med Dakotaraffinaderiet är att producera framför allt diesel från det amerikanska skifferoljefältet Bakken.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA dominerar

  4 maj, 2015 05:48 0 kommentarer

  USA tog över ledartröjan från Brasilien avseende etanolexporten under 2014 enligt en sammanställning framtagen av FO Licht. Mycket goda skördar gav en export på 3,2 Mm3. Samtidigt som de brasilianska producenterna fokuserar på den inhemska marknaden. Lite paradoxalt är det en tydlig import och export mellan USA och Brasilien som står för en hel del eller närmare 1,2 Mm3. Olika politiska styrmedel i marknaden skapar en marknad för handel mellan länderna. På topp 10 listan över importörer hamnar Kanada överst med Tyskland på andra plats. Även Sverige kvalar in och hamnar på en 9:e plats på listan

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • NKDF fick besök av Anna König Jerlmyr (M)

  17 april, 2015 01:09 0 kommentarer

  Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsindustrin (NKDF) som arrangeras av BILsweden och SPBI hade sitt första möte igår! Gästtalare var oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr som talade om en modern och jämställd arbetsmarknad.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Tysklands CO2-utsläpp ned

  1 april, 2015 04:45 0 kommentarer

  För första gången på 3 år minskar Tysklands C02-utsläpp 2014 jämfört med 2013. Minskad användning av fossila bränslen i värmesektorn är en starkt bidragande orsak varför den milda vintern lyfts fram som förklaring. Negativt var att utsläppen av dikväveoxid från jordbrukssektorn ökade liksom mer oväntat även transportsektorn. I Sverige har ökad användning av biodrivmedel och en totalt sett minskad användning av drivmedel lett till en minskning. Återstår att se om Tysklands kvotsystem med fokus på CO2-utsläpp kan leda till bättre utfall framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Skatten på drivmedel höjs

  27 mars, 2015 02:46 0 kommentarer

  Finansminisister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund har precis släppt att energiskatten på bensin och diesel höjs med 44 respektive 48 ö/l per 1 januari 2016. Då moms utgår på skatt i Sverige blir effekten för kund 55 respektive 60 ö/l. Att det är just energiskatten och inte koldioxidskatten som höjs är kopplingen till beskattning av biodrivmedel och EU-lagstiftningen. Eftersom etanolbränslet uppenbarligen är överkompenserat i förhållande till de EU-regler som styr statsstöd kommer skatten höjas även på etanolbränslet. Hur mycket kommer regeringen att återkomma till men att det ska ske på ”motsvarande” sätt. Intressant är att regeringen gör kopplingen till BNP-utvecklingen. Det kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen vill hålla uppe skatten i förhållande till BNP-utvecklingen snarare än konsumentprisindexutvecklingen.
  Om höjningen hade genomförts idag hade det inneburit ett bensinpris på 14.42 kr, med hänsyn tagen till etanolen, med en total skattenivå på ca 65%.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Trendbrott x 2?

  16 mars, 2015 09:18 0 kommentarer

  Ett mycket glädjande trendbrott, om man vågar hoppas på det, kom sent på fredagen. Det var IEA (International Energy Agency) som rapporterade att de globala CO2 utsläppen inte ökade under 2014. Detta samtidigt som det var en om än försiktig uppgång i den globala ekonomiska aktiviteten. IEA tar detta till intäkt för en möjlig frånkoppling mellan ekonomisk tillväxt och koldioxidutsläpp. Något som också var temat för det för en kort tid sedan presenterade projektet New Climate Economy.
  Närmast paradoxalt kom samtidigt IEA:s månadsstatistik där man inte nedreviderat utan istället uppreviderat efterfrågan på råolja. Mycket beskedliga 75 tusen fat per dag, men möjligen är det botten på den internationella efterfrågan. Hur dessa två möjliga trendbrott ska utvecklas får vi anledning att återkomma till.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kommissionen på plats

  6 mars, 2015 12:50 0 kommentarer

  Energiministern informerade på förmiddagen om den kommande energikommissionen. Bred blocköverskridande kommission med samtliga partier. Energiministern betonade den öppna agendan, långsiktighet och ett deltagande för näringslivet och även andra intressenter. Transportsektorn är både med och inte med genom hänvisning till FFF-utredningen och kommande arbete med den.
  Det är bra att initiativ tas för att skapa långsiktiga spelregler för såväl energibolagen som för användarna. Det är ett fundament alla intressenter hela tiden återkommer till som en förutsättning för fortsatt utveckling. Det är också bra att ministern klargör att det är en öppen agenda och att näringslivet kommer att spela en viktig roll. SPBI har förespråkat att transportsektorn ska vara med och blir delvis bönhörd. Första steget är nu taget och det är upp till politiken att gå vidare. Från SPBI:s sida kommer vi se fram emot att samarbeta med kommissionen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD