SPBI:s ståndpunkter

Här har SPBI samlat sina officiella ståndpunkter i frågor som är ständigt aktuella för drivmedelsbranschen: