Från fossilt till förnybart

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedel, bränsle-, bitumen- och smörjmedelssektorerna i Sverige.

Vår uppgift är att bistå medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar, förmedla korrekt information samt sprida kunskap och främja branschens intressen.

IEA:s månadsrapport

Produktion September 2019 var en dramatisk månad med attacker på oljeanläggningar i Saudi Arabien som ledde till stora produktionsbortfall. Enligt…

Några reflektioner från World Energy Congress (WEC) i Abu Dhabi i början av september.

Vi som deltog på 24:e World Energy Congress i Abu Dhabi kan nu konstatera att klimatfrågan äntligen tas på riktigt…

Statistik

Ta del av statistik över drivmedels- och bränsleindustrin som vi på SPBI arbetar aktivt med att publicera.

Fakta

Sök svar på de vanligaste frågorna om användning, hantering och framställning av oljeprodukter.

Miljö & Säkerhet

Läs om vårt kontinuerliga arbete med frågor gällande miljö och säkerhet.

Våra medarbetare

SPBI bildades 1951 för att vara expertorgan med kunskap inom de områden som medlemsbolagen och branschen har behov av. För att klara av vår uppgift har vi samlat några av Sveriges främsta experter för att arbeta med branschens viktigaste frågor.