Petroleum- och biodrivmedelsbranschen

Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft

Vår uppgift är att bistå medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar, förmedla korrekt information samt sprida kunskap och främja branschens intressen.

Almedalsveckan inställd i år

Region Gotlands beslut tidigare i veckan om att ställa in årets upplaga av politikerveckan i Almedalen i Visby kom inte…

DN Debatt. ”Så ska petroleumbranschen bli klimatneutral till 2045”

Den svenska petroleum- och biodriv­medelsbranschen har under lång tid varit världsledande i att finna nya, hållbara lösningar, effektivisera raffinaderier och…

Statistik

Ta del av statistik över drivmedels- och bränsleindustrin som vi på SPBI arbetar aktivt med att publicera.

Fakta

Sök svar på de vanligaste frågorna om användning, hantering och framställning av oljeprodukter.

Miljö & Säkerhet

Läs om vårt kontinuerliga arbete med frågor gällande miljö och säkerhet.

Våra medarbetare

SPBI bildades 1951 för att vara expertorgan med kunskap inom de områden som medlemsbolagen och branschen har behov av. För att klara av vår uppgift har vi samlat några av Sveriges främsta experter för att arbeta med branschens viktigaste frågor.