Petroleum- och biodrivmedelsbranschen

Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft

Vår uppgift är att bistå medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar, förmedla korrekt information samt sprida kunskap och främja branschens intressen.

Biodrivmedel en av flera lösningar för att nå klimatmålen

I Expressens ledare den 14 oktober skriver Patrik Kronqvist att biodrivmedel är en återvändsgränd och att regeringen inte borde styra…

Dagens Industri uppmärksammar brister i förslaget om reduktionsplikten

I Dagens Industris artikel ”Investeringar bromsas” den 13 oktober 2020 skriver artikelförfattaren Kim Lundin att regeringens kraftigt försenade förslag om…

Statistik

Ta del av statistik över drivmedels- och bränsleindustrin som vi på SPBI arbetar aktivt med att publicera.

Fakta

Sök svar på de vanligaste frågorna om användning, hantering och framställning av oljeprodukter.

Miljö & Säkerhet

Läs om vårt kontinuerliga arbete med frågor gällande miljö och säkerhet.

Våra medarbetare

SPBI bildades 1951 för att vara expertorgan med kunskap inom de områden som medlemsbolagen och branschen har behov av. För att klara av vår uppgift har vi samlat några av Sveriges främsta experter för att arbeta med branschens viktigaste frågor.