Från fossilt till förnybart

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedel, bränsle-, bitumen- och smörjmedelssektorerna i Sverige.

Vår uppgift är att bistå medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar, förmedla korrekt information samt sprida kunskap och främja branschens intressen.

Svenska drivmedelsföretag: Vi lovar klimatneutrala utsläpp senast 2045

I en debattartikel i Dagens Industri skriver Petroleum– och Biodrivmedelsbranschen om den färdplan för klimatneutralitet till 2045, som man håller…

IEA:s månadsrapport

Produktion September 2019 var en dramatisk månad med attacker på oljeanläggningar i Saudi Arabien som ledde till stora produktionsbortfall. Enligt…

Statistik

Ta del av statistik över drivmedels- och bränsleindustrin som vi på SPBI arbetar aktivt med att publicera.

Fakta

Sök svar på de vanligaste frågorna om användning, hantering och framställning av oljeprodukter.

Miljö & Säkerhet

Läs om vårt kontinuerliga arbete med frågor gällande miljö och säkerhet.

Våra medarbetare

SPBI bildades 1951 för att vara expertorgan med kunskap inom de områden som medlemsbolagen och branschen har behov av. För att klara av vår uppgift har vi samlat några av Sveriges främsta experter för att arbeta med branschens viktigaste frågor.