Almedalsveckan inställd i år


Region Gotlands beslut tidigare i veckan om att ställa in årets upplaga av politikerveckan i Almedalen i Visby kom inte som en överraskning. SPBI hade tänkte att vara på plats, men kommer istället välja digitala möten.
– Även om vi alla befinner oss i en speciell situation för närvarande vill vi gärna ha en dialog om vägen framåt och vad vi behöver göra för att nå klimatmålen samt de politiska lösningar som vi ser behöver utvecklas, säger Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI. Behovet att diskutera och ha dialog kvarstår. I vårt fall ser vi nu över möjligheterna att ha digitala möten istället.

Författare: Sofie Quant