Amerikansk produktion


En av de viktigaste frågorna för oljeprisets utveckling framöver är om USA kommer att öka sin skifferoljeproduktion och därmed motverka den nu beslutade om än inte genomförda neddragningen inom OPEC med flera. Den amerikanska Energimyndigheten EIA tror på en ökning under 2017 vilket är ett tecken. Ett annat är att titta på aktiviteten i sektorn. Då skifferoljefältens karaktär kräver kontinuerlig borrning är antalet borriggar ett sätt att hålla koll på utvecklingen. I december 2014 var antalet borriggar 1920 vilket snabbt sjönk ned till 404 i maj 2016. Från den lägsta nivån har antalet nu stigit med 220 enheter. Den tillkommande produktionsnivån ligger inte i nivån med de 1,2 plus nästan 0,6 mbd (miljoner fat per dag) som OPEC och länder utanför OPEC kommit överens om att dra ned produktionen med men kommer ändå att påverka marknaden i en dämpande riktning.

Författare: Ulf Svahn