Andel förnybara drivmedel forsatte att öka under 2009


Under 2009 fortsattte andelen förnybara drivmedel att öka i Sverige. Det var främst den ökande andelen av låginblandad FAME som bidrog till det positiva resultatet och visar att låginblandning är det snabbaste sättet för Sverige att möta miljömålen.Författare: Ulf Svahn