Svenska drivmedelsföretag: Vi lovar klimatneutrala utsläpp senast 2045

I en debattartikel i Dagens Industri skriver Petroleum– och Biodrivmedelsbranschen om den färdplan för klimatneutralitet till 2045, som man håller på att ta fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Färdplanen kommer att färdigställas och presenteras i sin helhet i början av 2020. Redan nu ser branschen att man kommer att behöva regeringens stöd inom ett antal områden. Läs hela debattartikeln här!

Dieselförsäljningen fortsatt upp under mars månad

Försäljningen av bensin sjönk under mars månad, medan försäljningen av diesel steg svagt. Totalt sett sjönk förbrukningen något medan den är upp ackumulerat över året. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den ackumulerade försäljningen av bensin t.o.m. mars uppgick till 669 400 m3, vilket är en nedgång från föregående år med ca 39 000 m3 eller drygt 5 %. Bensinförsäljningen under mars månad var ca 8 % lägre jämfört med samma månad föregående år. I siffrorna ingår bio-drivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Dieselförsäljningen fortsatte att öka under mars och uppgick till ca 517 500 m3, vilket är en ökning med ca 2 % jämfört med februari månad. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 1 453 500 m3 vilket är ökning med drygt 4 % jämfört med samma period föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 – 50 % inblandning.

E85 försäljningen uppgick till ca 3 000 m3 vilket är en ökning med 23 % jämfört samma månad föregående år. Dock från låga nivåer. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 8 770 m3, en ökning med ca 22 %.

Ulf Svahn VD SPBI ” Idag kan man inte längre säga att bensin och diesel är fossilt eller att det finns fossila bilar. Det beror på drivmedel och hur stor del som är förnybart. Andelen biodrivmedel i produkterna ökar, vilket är positivt.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post:ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

SPBI söker Digital Kommunikatör

Vill du påverka miljöpolitiken digitalt?

SPBI är en branschorganisation för drivmedel, bränsle-, bitumen-, och smörjmedels-sektorerna i Sverige. Vår uppgift är att bistå medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar, förmedla korrekt information samt sprida kunskap och främja branschens intressen. 
Nu söker vi dig som vill arbeta praktiskt med kommunikation i våra digitala kanaler för ett grönare Sverige! Du kommer även arbeta med events, seminarier och PR.

Kunskaper:

  • Erfarenhet av WordPress, Facebook Business Manager, Mailchimp, Google
  • Analytics, content marketing, inbound marketing, grundläggande SEO/SEM etc.
  • Kreativ, korrekt och vindsnabb skribent som enkelt kan publicera och anpassa våra budskap efter kanal på både svenska och engelska.

Egenskaper:

  • Ett autentiskt intresse för miljö, politisk kommunikation, opinionsbildning och digital påverkan är viktigt då du kommer ha ett huvudansvar för skötseln av våra digitala kanaler.
  • En faktasäker förmåga att förvandla komplext grundmaterial till engagerande digital kommunikation i form av uppdateringar i sociala medier och texter på vår sajt.

Erbjudande:

  • Du får arbeta tillsammans med engagerade och kunniga experter som alla brinner för våra frågor och göra det på en bra adress i centrala Stockholm.
  • Vi erbjuder ett omväxlande påverkansarbete från maktens korridorer i Rosenbad till Almedalen där vi ser dina digitala kunskaper som värdefulla för vårt arbete.

Tjänsten är en tillsvidareanställning underställd Head of Communications/Public Affairs med placering i Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse. Är du intresserad? Skicka din ansökan till sofie.quant@spbi.se

Skicka ett personligt brev och ditt CV. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Sofie Quant 070-667 30 19. Vi ser fram emot din ansökan!

Sista dag för ansökan är den 4 december.

Försäljningen av drivmedel sjönk under september

Den totala försäljningen av drivmedel till och med september sjönk svagt med nästan 2,5 %, gentemot samma period 2016. Försäljningen av samtliga drivmedel sjönk under september månad, medan den ackumulerade dieselförsäljningen steg något. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den totala försäljningen av drivmedel minskade de första 9 månaderna under 2017. Minskningen är ca 80 600 m3 eller ca 1 %.

Försäljningen av bensin i september månad 2017 uppgick till ca 269 500 m3 vilket är en nedgång med ca 3,3 % jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 2 452 800 m3, en nedgång från föregående år med ca 102 8000 m3 eller ca 4 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Försäljningen av diesel omfattade i september månad 519 900 m3, en svag minskning med ca 0,3 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 4 373 800 m3, vilket dock är en liten uppgång på ca 0,5 % i jämförelse med föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 20 – 50 % inblandning.

E85 försäljningen sjönk även under september och uppgick till ca 3 900 m3 vilket är en nedgång med ca 28 % jämfört samma månad föregående år. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 31 800 m3, en minskning med ca 4,5 %.

Eldningsoljeförsäljningen för de första 9 månaderna uppgick till 434 500 m3. En minskning med nästan 20 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”Nedgången i drivmedelsförsäljningen speglar mer energieffektiva bilar där det går åt mindre med drivmedel”.

September 2017 har en färre leveransdagar än september 2016 vilket kan påverka siffrorna med upp till ca 5 %. Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Försäljningen av HVO steg under augusti

Försäljningen av HVO ökade under augusti, medan försäljningen av etanol och FAME sjönk. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av biodrivmedel ackumulerat över året uppgick till och med augusti 2017 till ca 1 267 600 m3, en ökning med ca 133 600 m3 eller ca 12 %. Den totala användningen av biodrivmedel i augusti månad uppgick till ca 176 400 m3. Ökningen gentemot augusti månad föregående år är ca 23 800 m3 eller ca 16 %.

HVO försäljningen fortsatte att öka och uppgick i augusti till 129 000 m3, en uppgång med ca 27 300 m3 eller 27 % i jämförelse med samma månad föregående år.

Försäljningen av FAME sjönk svagt med ca 3 500 m3 i jämförelse med samma månad föregående år.

Försäljningen av etanol under augusti 2017 sjönk svagt och uppgick till 19 900 m3.

Ulf Svahn VD SPBI ”Av biodrivmedelsförsäljningen är HVO den produkt som står för ökningen i augustis siffror och det är HVO 100 som ökar mest“.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59. E-post: göran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

SPBI avvisar kravet om miljöinformation för alla drivmedel

SPBI avvisar kravet från Energimyndigheten i remissen ”Miljöinformation om drivmedel; DNr: M2017/01118/Kl” om att drivmedelsleverantörerna ska tillhandahålla miljöinformation om samtliga drivmedel som säljs till konsument.  

Energimyndigheten anger att informationskrav om drivmedel har efterfrågats av branschen. Detta stämmer överhuvudtaget inte. Tvärtom är man utifrån ett flertal argument med goda grunder mycket kritisk till detta.

Drivmedelshandel är internationell med globala system, global produktion och global hantering. Utifrån detta är det inte möjligt att genomföra ett sådant här system isolerat i Sverige, utan kräver stora ansatser på global nivå.

Utöver detta finns det även depåsamarbeten och varulånssystem, med syfte att minska transporter, där man som drivmedelsföretag kan hämta ut drivmedelsprodukter ur andras depåer för att säkerställa produkter i hela landet.

En märkning vid pump innebär vilseledande information till konsumenten. Märkning av processtyrda varuflöden kan inte på något sätt likställas med märkning av en maskin som ett kylskåp. Dessutom skulle märkningen inte beskriva det innehåll som kunden tankar, då märkningen på pumpen skulle vara ett genomsnitt av det som levererades ut året innan. Lokala klimatanpassningar, marknadsfluktuationer m.m. kommer också innebära att nivåer och ursprung kommer att variera. Kundinformationen kommer inte att vara korrekt.

Ulf Svahn VD SPBI ” Detta är ett förslag som vi är mycket kritiska till. Meningen med information till konsument är ju att den ska spegla ett verkligt tillstånd, som idag inte är möjligt att uppnå. Vi är en bransch som är för transparens, men att visa information som är felaktig ligger inte i konsumentens intresse.”

Den mest överensstämmande informationen om drivmedelsprodukterna är den som finns på respektive företags hemsida och det är här som SPBI menar att man kan utveckla informationen ytterligare.

Läs hela SPBI:s remissvar här!

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Ebba Tamm, Civilingenjör Produkter och Miljöinformation, Mobil: 073- 381 80 82

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Ewa Björling ny styrelseordförande i SPBI

Den tidigare moderata handelsministern Ewa Björling valdes på SPBI:s stämma till styrelseordförande i SPBI. Avgående styrelseordförande är tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet SPBI är branschorganisationen för drivmedel, bränsle- bitumen- och smörjmedelssektorerna i Sverige. SPBI:s uppgift är att bistå medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar, förmedla korrekt information samt sprida kunskap och främja branschens intressen.

Drivmedelsbranschen har tagit ställning för att gå från fossilt till förnybart och det är den fortsatta inriktningen för SPBI. Utvecklingen mot mer förnybart har varit framgångsrik i Sverige och drivmedelsbranschen är en ledande och drivande aktör i det arbetet.

Ulf Svahn VD på SPBI säger ” Det är glädjande att SPBI får Ewa Björling som styrelseordförande. Det är värdefullt för branschen att få en ordförande med politisk förankring, intresse och kunskap om energi- och transportområdet.”

Ewa Björling är Med dr och docent från Karolinska Institutet och är idag verksam inom flera styrelser i publika aktiebolag.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Drivmedelsförsäljningen minskar svagt

Den totala försäljningen av drivmedel till och med augusti minskade med ca 1 %, gentemot samma period 2016. Försäljningen av bensin och E85 sjönk svagt under augusti månad, medan försäljningen av diesel steg något. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den totala försäljningen av drivmedel minskade svagt de första 8 månaderna under 2017. Nedgången är ca 69 700 m3 eller ca 1 %.

Försäljningen av bensin i augusti månad 2017 uppgick till ca 307 600 m3 vilket är en nedgång med ca 2 % jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 2 179 600 m3, en nedgång från föregående år med ca 97 300 m3 eller ca 4 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Försäljningen av diesel omfattade i augusti månad 537 400 m3, en svag ökning med ca 2 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 3 856 500 m3, vilket är en uppgång på ca 1 % i jämförelse med föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 – 50 % inblandning.

E85 försäljningen sjönk svagt även under augusti och uppgick till ca 4 000 m3 vilket är en liten nedgång med ca 4 % jämfört samma månad föregående år. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 27 600 m3, en minskning med ca 1 %.

Eldningsoljeförsäljningen för de första 8 månaderna uppgick till 492 300 m3. En uppgång med ca 2 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”Försäljningen av drivmedel ligger i ungefärlig nivå som föregående år, konjunkturen är fortsatt stabil och det ser vi i något ökande dieselsiffror.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Biodrivmedelsanvändningen fortsätter öka

Det är försäljningen av HVO som står för ökningen i användningen av biodrivmedel i jämförelse med juli månad förra året. Både försäljningen av etanol och FAME sjönk svagt. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den ackumulerade försäljningen av biodrivmedel över året uppgick till och med juli 2017 till ca 1 091 200 m3, en ökning med ca 109 800 m3 eller ca 11 %. Den totala användningen av biodrivmedel i juli månad uppgick till ca 156 000 m3. Ökningen gentemot juli månad föregående år är ca 21 000 m3 eller ca 16 %.

HVO försäljningen fortsatte att öka och uppgick i juli till 111 500 m3, en uppgång med ca 23 400 m3 eller 27 % i jämförelse med samma månad föregående år. Försäljningen av FAME sjönk med ca 6 % i jämförelse med juli föregående år.

Försäljningen av etanol under juli 2017 sjönk svagt med ca 4 % i jämförelse med föregående år och uppgick till 19 800 m3.

Ulf Svahn VD SPBI ”Det är glädjande att biodrivmedelsanvändningen ökar i jämförelse med föregående år“.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59. E-post: göran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

SPBI bedömer att det blir svårare att uppnå reduktionspliktens målnivåer

SPBI vill se en omarbetning av förslaget till ändring av hållbarhetskriterier för biodrivmedel då det är svårtolkat och skapar osäkerhet kring tillgången på råvaror för biodrivmedel. SPBI anser också att förslaget kräver en konsekvensbeskrivning.

I remissen ”Preciserade bestämmelser om slutprodukt i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen DNr: M2017/01738/ R” syftar föreslagen förändring till en ny definition av restprodukter. SPBI saknar en beskrivning över närmare syfte med förslaget.

Förslaget till ny paragraf är mycket kortfattat, svårtolkat och inger därmed osäkerhet om vilka nuvarande och framtida råvaror som kan komma att bedömas som rest- eller samprodukt. Detta innebär en stor risk och osäkerhet för hela drivmedelsindustrin. Konsekvensbeskrivning av den här genomgripande förändringen saknas helt och är något som SPBI efterlyser.

Om regeringens förslag till reduktionsplikt införs i Sverige blir målet för minskningen av växthusgaser för diesel 19,3 %. I och med om klassificeringen av råvarorna PFAD och TCO kommer dessa inte kunna användas. SPBI: s bedömning är att det kan leda till svårigheter att nå reduktionspliktens mål och att en konsekvensutredning därmed bör göras över vilka andra råvaror som kan ersätta dessa. 2016 kom 23 % av Sveriges HVO från PFAD och 4 % från TCO. Sverige kommer att behöva använda en stor del av Europas tillgängliga produktionskapacitet av HVO för att uppfylla reduktionsplikten där palmolja är en vanligt förekommande råvara.

Läs hela remissvaret här!

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Ebba Tamm, Produkt- och Miljöexpert, Mobil: 073-381 80 82, E-post: ebba.tamm@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel.