Publikationer

Här kan du ladda ner SPBI:s publikationer i PDF format inom områdena:

  • Anvisningar, Rekommendationer & Regelverk
  • Böcker
  • Informationsbroschyrer
  • Pumpdekaler
  • Rapporter
  • SPBI Branschfakta

Önskar du beställa våra publikationer i tryckt format kan du kontakta SPBI:s kansli på

Email: info@spbi.se

Telefon: 08 667 09 25