Anvisningar, Rekommendationer & Regelverk

Rekommendationerna har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från SPBI och medlemsföretagen. Rekommendationerna riktar sig till drivmedelsbolag, leverantörer av utrustning, enskilda innehavare av anläggningar, miljömyndigheter och räddningstjänster.

Beslut om utgivning av dessa rekommendationer har fattats av SPBIs styrelse.