Biodrivmedel en av flera lösningar för att nå klimatmålen


I Expressens ledare den 14 oktober skriver Patrik Kronqvist att biodrivmedel är en återvändsgränd och att regeringen inte borde styra så hårt mot en teknisk lösning. Hans argument lutar sig mot att Kalifornien från år 2035 ska förbjuda försäljningen av nya bilar och lastbilar som drivs på bensin och diesel. Det är ett förenklat resonemang som inte är förankrat i verkligheten.

Visst är elektrifiering bra, men Sverige behöver flera lösningar för att nå klimatmålen. Drivmedelsbranschen arbetar intensivt med att Sverige ska nå det ambitiösa målet om ett klimatneutralt samhälle senast 2045. Att använda biodrivmedel är både kostnadseffektivt och kan göras här och nu för befintlig fordonsflotta och nya fordon. Biodrivmedel är även en av framtidens lösningar för att sänka koldioxidutsläppen från vägtransporter, flyg, sjöfart och arbetsmaskiner, både i Sverige och världen.

Klimatdebatten kännetecknas ofta av förenklade resonemang, där elektrifiering ses som den enda universallösningen. För att vi i Sverige och övriga världen ska lyckas med klimatmålen måste omställningen stå på flera ben. Ett faktum är att dagens befintliga fordonspark i Sverige utgörs av ca 99 procent av fordon med förbränningsmotorer. Huvuddelen av dessa kan köras på högkoncentrerade biodrivmedel som HVO 100, E85 och ED95 och sänka klimatutsläppen med upp till 90 %.

En ökande försäljning av personbilar med hybrid- och elmotorer är givetvis viktigt för att nå klimatmålen, men en omställning tar tid. Även om 80 procent av nybilsförsäljningen 2030 kommer att vara hybrid eller eldrivna bilar, innebär det att minst 75 procent av fordonsparken fortfarande kommer att ha förbränningsmotorer. Med en genomsnittlig livslängd på ca 17 år kommer de förbränningsmotorer som säljs 2030 fortfarande rulla på svenska vägar 2045. För tunga fordon, arbetsmaskiner, flyg och sjöfart kommer förbränningsmotorn att dominera även i framtiden.

För att biodrivmedel ska få säljas på den svenska marknaden måste de uppfylla EU:s hållbarhetskriterier och de standarder som krävs av fordonsindustrin. Det är ett kvitto på att de biodrivmedel som används är hållbart producerade av hållbara råvaror och verkligen minskar transporternas klimatpåverkan.

Under de senaste åren har utvecklingen av hållbara biodrivmedel gått framåt och man kan genom att helt byta ut diesel till helt biobaserade drivmedel, eller blanda in biodrivmedel, minska koldioxidutsläppen avsevärt. Till exempel kan man inom yrkestrafiken samt i nyare personbilar minska koldioxidutsläppen med ca 90 procent genom att tanka HVO 100 i stället för diesel. Det är tekniskt inte lika lätt att byta ut bensin mot helt förnybart, men ett alternativ är att konvertera en bil, som körs på bensin, så att den istället kan gå på etanol (E85), vilket skulle minska koldioxidutsläppen med ca 70 procent.

Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att nå klimatmålen är elektrifiering av bilar en viktig del i omställningen, men det är inte enda sättet. Olika lösningar bidrar till klimatmålen. Biodrivmedel är ett kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen för nya bilar och befintlig fordonsflotta.

 

 

 

 

 

Johan G Andersson,

VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

Författare: Johan G Andersson