Biodrivmedel


Noterar att IEA i septembers OMR (Oil Market Report) förväntar sig att produktionen av förnybara drivmedel ökar till 2 mbd (miljoner fat per dag) nästa år. Utgående från att världens drivmedelskonsumtion blir ca 55 % av totala efterfrågan på olja eller ca 48 mbd blir det ca 4 %. Lite högre än tidigare estimerat.

Författare: Ulf Svahn