Budgetpropositionen


Dagens budgetproposition innehåller inte väldigt många nyheter inom drivmedelsområdet utan är mer en fortsättning på den av regeringen sedan tidigare inslagna vägen. Där finns ökade satsningar på andra generationens drivmedel och en ökad användning av förnybara drivmedel i transportsektorn. Åtgärder som SPI i stort ställer sig bakom beroende av den slutliga utformningen. SPI vill framhålla betydelsen av att de styrmedel som regeringen använder sig av skall vara konkurrensneutrala i förhållande till vad man vill uppnå. Riktade styrmedel för enskilda drivmedel riskerar att skapa en konstlad situation som är beroende av fortsatta stöd och därmed en i realiteten en icke fungerande marknad.

I dagens budgetproposition slår regeringen fast att utsläppen även från transportsektorn har minskat och att skälen är bränslesnålare fordon och en ökad användning av låginblandning av förnybara drivmedel i bensin och diesel. Det är bra att det nu står klart för regeringen att detta är de effektivaste delarna i en fortsatt minskning av utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. Från SPI:s och branschens sida har vi sedan länge framfört dessa två åtgärder som de bästa ur såväl effektivitet, flexibilitet som kostnadseffektivitet. Det är däremot mindre bra att regeringen inte har gått hela vägen och givit skattereduktion på hela möjligheten till låginblandning. Detta äventyrar den kommande möjligheten att låginblanda upp till 10 procent etanol i bensin och 7 procent FAME i diesel och i längden möjligheterna att uppnå målet på 10 procent förnybart drivmedel till 2020.

Författare: Sofie Quant