Kategori: Blogg

Skiffervolymernas betydelse

Skifferoljan från USA har förändrat situationen på oljemarknaden på ett sätt få kunde läsa av bara för ett par år…

Sjunkande oljepris

På en månad har priset på Brent råolja sjunkit med ca 15 $/fat. Från 80 till 65 och priset på…

Oljan över 100 mbd i augusti

IEA: s (International Energy Agency) senaste månadsrapport visade på en tillgång på just över 100 mbd (miljoner fat per dag)…

IEA: s månadsrapport

IEA:s (International Energy Agency) månadsrapport visar på en något dämpad ökningstakt för det andra kvartalet. Det är framför allt OECD-länderna…

RED II

Lite oväntat blev det en överenskommelse i trilogen avseende REDII. Huvudingredienser är ett högre mål förnybart, 32 %, än enligt…

Vårens situation

Våren har varit bister för den som tycker att ett lågt bensinpris är att föredra. Det har varit ett relativt…

IEA: s månadsrapport

IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin rapport över mars där det framgår att den frivilliga produktionsbegränsningen mellan OPEC,…

IEA rapporterar

I IEA: s (International Energy Agency) senaste månadsrapport framgår att efterfrågeökningen ökar något snabbare än väntat för 2018. Nu spår…

Dollarn

Den märkliga kopplingen mellan dollarpris och oljepris som säger att dollarn går ned när oljepriset går upp och vice versa…