Kategori: Blogg

IEA:s månadsrapport

Produktion September 2019 var en dramatisk månad med attacker på oljeanläggningar i Saudi Arabien som ledde till stora produktionsbortfall. Enligt…

IEA: s Månadsrapport

Efterfrågan på oljeprodukter föll 160 kbd i maj 2019 jämfört med 2018, och i perioden jan-maj ökade den ’bara’ med…

IEA: s Månadsrapport

Tydlig minskning av ökningstakten i efterfrågan på olja i 4 Q 2018 med en ökning på 0,95 mbd (miljoner fat…

Riksrevisionen kritiserar Klimatklivet

Riksrevisionen kritiserar Klimatklivet för kostnadsineffektivitet när det gäller måluppfyllelse. Dessutom kritiserar man stöd till HVO-stationer då det finns redan etablerade…

Skiffervolymernas betydelse

Skifferoljan från USA har förändrat situationen på oljemarknaden på ett sätt få kunde läsa av bara för ett par år…

Sjunkande oljepris

På en månad har priset på Brent råolja sjunkit med ca 15 $/fat. Från 80 till 65 och priset på…