Kategori: Blogg

Marknadens reaktion

En snabb uppgång i råoljepriset på ca 6 % i svenska kronor har blivit reaktionen på sjunkande lager i USA…

Inte nöjda

Om nu Saudiarabiens oljeminister var nöjd igår är uppenbarligen inte de afrikanska staterna Nigeria och Angola det. De vill ha…

Nöjd?

Jag kan konstatera att Saudiarabiens oljeminister Ali Al-Naimi är nöjd med det rådande oljepriset. Han går till och med så…

Free trade

I kölvattnet efter USA: s Naturvårdsverks beslut om att tillåta en ökning av låginblandningen av etanol i bensin från 10…

Franska krisens påverkan

Nio av elva raffinaderier i Frankrike är stängda p.g.a av strejker och protester. Det börjar leda till påverkan i distributionsledet…

Förnybar energi i Saudiarabien

Även bland oljestaterna finns det intresse av att utveckla alternativa energikällor. I ett uttalande säger Abdullah al-Shehri från Saudi Electricity…