Kategori: Nyheter

Information om E10

Riksdagen har genom implementeringen av bränslekvalitetsdirektivet i svensk lagstiftning givit möjlighet till en ökad låginblandning av etanol i bensin från dagens 5 % till upp till 10 %.