Dagens Industri uppmärksammar brister i förslaget om reduktionsplikten


I Dagens Industris artikel ”Investeringar bromsas” den 13 oktober 2020 skriver artikelförfattaren Kim Lundin att regeringens kraftigt försenade förslag om reduktionsplikten har stora brister, vilket innebär att investeringsviljan och omställningen av transportsektorn hotas. I artikeln poängterar Johan G Andersson, VD för SPBI, att det saknas centrala besked för att drivmedelsaktörerna ska kunna planera och fatta beslut.

I artikeln framgår det också att branschen har stora ambitioner och siktar på mångmiljardinvesteringar i förnybara drivmedel. Men eftersom regeringens besked är otillräckliga och dessutom motstridiga genom att skattereglerna i bonus-malus-systemet missgynnar fordon som drivs av biodrivmedel är det stor risk att investeringarna och därmed omställningen bromsas, säger Johan G Andersson.

Lagen om reduktionsplikt är ett av de viktigaste styrmedlen för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. I artikeln framgår att regeringen meddelade att den avsåg att fatta beslut om successivt ökade nivåer i reduktionsplikten fram till 2030 samt att den även ska omfatta flyget. Regeringens förhoppning var, att genom förslaget, skapa förtroende för en långsiktig efterfrågan på hållbara förnybara drivmedel så att industrin skulle kunna känna sig trygg att investera i produktionskapacitet.

Kim Lundin skriver att när nu förslaget har synats närmare kommer det kraftiga invändningar från branschorganisationen SPBI. Det saknas avgörande besked om regelverket föratt drivmedelsbolagen ska kunna planera och fatta beslut om bland annat stora investeringar. Det är också oklart när de nya reglerna ska träda i kraft.

Artikeln avslutas med att Johan G Andersson säger att han nu hoppas att regeringen så fort som möjligt kommer med ett fullständigt och genomtänkt förslag.

Författare: Sofie Quant