Drivmedelsförsäljningen ökade svagt under 2018


Den ackumulerade försäljningen av drivmedel 2018 ökade med ca 1 % jämfört med 2017. E85 och diesel ökade, medan försäljningen av bensin minskade gentemot 2017. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den totala försäljningen av drivmedel under 2018 uppgick till ca 9 152 100 m3.

Den ackumulerade försäljningen av bensin uppgick till ca 2 977 100 m3, en nedgång från föregående år med ca 4 %. Försäljningen i december månad 2018 uppgick till ca 227 300 m3 vilket är en nedgång med ca 1 % eller ca 1 500 m3 jämfört med samma månad föregående år. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden.

Den ackumulerade försäljningen av diesel uppgick till ca 6 102 200 m3, vilket är en ökning med ca 4 % i jämförelse med föregående år. Försäljningen under december månad uppgick till ca 472 900 m3, en ökning med ca 4 % eller ca 16 700 m3 jämfört med samma månad 2017. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 – 50 % inblandning. HVO 100 säljs i separat pump.

Ackumulerat ökade försäljningen av E85 med ca 85 % och uppgick till 72 800 m3. E85 försäljningen fortsatte att öka även i december och uppgick till ca 3 200 m3 vilket är en ökning med nästan 26 % jämfört samma månad föregående år.

Eldningsoljeförsäljningen för år 2018 var ca 535 600 m3. En minskning med drygt 3 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”Dieselförsäljningen är för första gången över 6 miljoner kubikmeter. En stark ekonomi med ökade transporter är en förklaring. ”

I den här rapporten inkluderas inte försäljningssiffrorna för höginblandade drivmedel såsom HVO100, FAME etc. för perioden 2018.

Allt enligt preliminära siffror från SPBI jämfört med samma period föregående år.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp