Drivmedelsförsäljningen påverkas fortfarande


Den preliminära statistiken över drivmedelsförsäljningen i Sverige i maj 2020 visar en nedgång i försäljningen i jämförelse med maj 2019. Bensinförsäljningen sjönk med ca 8 %, eller ca 21 300 m3 till ca 233 700 m3, även försäljningen av diesel sjönk med ca 8 % eller ca 43 200 m3, till ca 529 100 m3.

Försäljningen av drivmedel har påverkats av reserestriktioner i Sverige på grund av Covid-19. Logistikkedjor och leveranser har fungerat och drivmedelsstationerna har under hela pandemin varit öppna i Sverige. Nedgången i bensinförsäljningen med 8 % jämfört med maj 2019 är mindre än i april (16 %), samtidigt är nedgången i dieselvolymerna med 8 % något större än i april (5 %).

-Under ett normalt år ökar försäljningen av drivmedel under sommarmånaderna maj-augusti. ”Driving-season” är en global företeelse där ökad mobilitet under perioden återspeglas i ökad försäljning. Hur det utvecklas i år beror bland annat på hur stor påverkan Covid-19 får på resandet i sommar och Folkhälsomyndighetens reserestriktioner, säger Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet.

Drivmedelsförsäljningen maj 2019/2020

Ackumulerad drivmedelsförsäljning januari-maj 2019/2020

Preliminära volymer i m3

  1. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden. 
  2. På drivmedelsstation är inblandningen ca 25 – 50 % av HVO och max 7 % FAME. HVO100 och ren FAME säljs i separat pump och ingår inte i de här siffrorna.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Mobil: 070-667 06 03, E-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp