Drivmedelsförsäljningen under april – Inte lika stor nedgång i Sverige som i övriga Europa


Den preliminära statistiken över drivmedelsförsäljningen i Sverige i april 2020 visar en tydlig nedgång på grund av Covid-19, jämfört med april 2019. Bensinförsäljningen minskade med 16%, eller ca 39 900 m3 till ca 209 700 m3. Även dieselvolymerna gick ned med 5 % eller ca 26 500 m3 till ca 501 200 m3.

– Att försäljningen av bensin minskade mer än diesel kan tolkas som att privatbilismen påverkats betydligt mer än övrig trafik. Däremot har inte nedgången varit lika stor som i andra europeiska länder, där försäljningsvolymerna minskat med 20–70 procent säger Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet.

I och med att dieselvolymerna inte gått ned lika mycket som bensin indikerar det en fortsatt stadig efterfrågan från tung trafik, som lastbilar, bussar och sjötransporter.

– Försäljningsstatistiken visar att försörjningen av drivmedel fortsätter att fungera mitt under denna pågående pandemi. Det är en trygghet för privatpersoner, företag och samhällsviktiga verksamheter att det finns drivmedel och biodrivmedel för resor och transporter i hela landet.

Försäljningen av drivmedel var stark i början av året, men i takt med införandet av allt fler reserestriktioner, så har försäljningen påverkats något. Under mars månad började vi se en vikande försäljning och den utvecklingen har fortsatt under april.

Drivmedelsförsäljning april 2019/2020

 

Ackumulerad drivmedelsförsäljning januari – april 2019/2020

Preliminära volymer i m3

  1. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden. 
  2. På drivmedelsstation är inblandningen ca 25 – 50 % av HVO och max 7 % FAME. HVO100 och ren FAME säljs i separat pump och ingår inte i de här siffrorna.

 

 För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: Mobil: 070-667 06 03, E-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp