E85-försäljningen fortsatt ned under september


Försäljningen av bensin och E85 sjönk under september månad. Försäljningen av diesel steg svagt. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin under september uppgick till ca 277 800, m3, en nedgång med ca 13 200 m3 eller ca 5 %. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 2 551 700 m3, en nedgång med ca 88 000 m3 eller ca 3 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning.

Dieselförsäljningen under september månad ökade och uppgick till ca 524 900 m3. Det är en ökning med ca 3 200 m3 eller ca 1 %. Den ackumulerade försäljningen omfattade ca 4 359 400 m3, en uppgång med ca 64 900 m3 eller ca 2 %. I siffrorna ingår biodrivmedlen HVO och FAME.

E85 försäljningen sjönk under september och såldes i ca 5 100 m3, en nedgång med ca 2 000 m3 eller ca 29 % jämfört med september föregående år. Den ackumulerade försäljningen av E85 till och med september är ca 33 100 m3, en minskning med ca 44 200 m3 eller 57 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”- Den ekonomiska fördelen för E85 i relation till bensin som funnits under september månad, visar att priset har betydelse för en konsument som kan välja drivmedel, då tappet i E85 försäljningen minskat något.”

Försäljningen av eldningsolja var under september ca 88 000 m3, en nedgång med ca 19 %. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 600 300 m3, en ökning med ca 10 %.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Sofie Quant