E85-försäljningen ökade med 99% under oktober månad


 

Försäljningen av diesel ökade under oktober månad. Även   bensinförsäljningen ökade svagt i jämförelse med samma månad föregående år och E85 fortsatte med en stark uppgång. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin under oktober månad uppgick till ca 248 900 m3, vilket är en uppgång med ca 2 400 m3 eller ca 1 % i jämförelse med oktober månad 2017. Den ackumulerade försäljningen till och med oktober uppgick till ca 2 521 900 m3. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Dieselförsäljningen ökade under oktober och uppgick till ca 565 700 m3, vilket är en uppgång med ca 51 500 m3 eller en ökning med ca 10% om man jämfört med samma månad förra året. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 5 100 600 m3 vilket är en ökning med drygt 3% jämfört med samma period föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 – 50 % inblandning.

Under oktober 2018 uppgick E85 försäljningen till ca 7 100 m3 vilket är en ökning med ca 99 % eller ca 3 500 m3, jämfört samma månad föregående år. Ackumulerad försäljning uppgick till ca 64 100 m3, en ökning med ca 90 %.

Ulf Svahn VD SPBI ” Den starka försäljningen av E85 är resultatet av en prisfördel gentemot bensin. ”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. Oktober månad 2018 har en ytterligare leveransdag jämfört med oktober 2017.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, goran.lindell@spbi.se.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp