Etanol i USA


Det amerikanska naturvårdsverket öppnar för möjlighet att öka från 10 till 15 procentig låginblandning av etanol i bensin för bilar av 2007 års modell eller senare. Det får förmodligen ingen reell påverkan i det korta perspektivet men riktningen är intressant. SPI förordar sedan länge ökad låginblandning i takt med tekniska och kommersiella förutsättningar.

Författare: Ulf Svahn