Europeiska bilister kräver fler miljövänliga alternativ


EU:s medborgare efterfrågar fler alternativ till elbilar, under övergången till en klimatneutral och hållbar transportsektor fram till 2050. Det visar en undersökning med svar från 10 000 medborgare runt om i hela Europa. De efterfrågar ett brett urval teknologier, inklusive moderna förbränningsmotorer som drivs av biodrivmedel, vätgas eller syntetiska drivmedel.

Undersökningen genomfördes av det oberoende undersökningsföretaget Opinium på uppdrag av FuelsEurope. I den ber EU: s medborgare sina regeringar att göra mer för att stödja utvecklingen av flera lösningar med låga koldioxidutsläpp. De anger bristen på incitament som det största hindret för att betrakta miljövänliga flytande drivmedel som ett alternativ.

Den här undersökningen visar att konsumenterna tydligt efterfrågar överkomliga och hållbara tekniker som inte kräver en förändring av EU:s hela fordonsflotta. Framför allt visar det att konsumenterna vill ha alternativ. Med vår Vision2050 har vi visat att alternativa tekniker utvecklas och att dessa− förutsatt implementering av regelverk som underlättar investeringar för dessa − kan ge ett verkligt bidrag till att minska EU:s emissioner från transportsektorn säger John Cooper, generaldirektör för FuelsEurope.

En överväldigande andel av de tillfrågade är beroende av sina bilar och kommer att behöva tid för att anpassa sig till nya mobilitetslösningar. Även om respondenterna till stor del stöder utvecklingen av elbilar, nämns pris, räckvidd och infrastruktur som faktorer som skulle hindra dem från att välja en elbil vid deras nästa fordonsköp. Två tredjedelar av de svarande skulle välja hybrid- eller förbränningsmotorer som sin nästa bil, vilket innebär det ännu inte är helt realistiskt med total elektrifiering.

Undersökningen genomfördes online under september med 10 000 respondenter från tio EU-länder (Belgien, Kroatien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Spanien, Storbritannien). Alla frågor genomfördes på nationella språk.

Ta del av undersökningen här!

För ytterligare information kontakta:
Johan Andersson, VD SPBI. Mobil: 070–667 06 03, E-post: johan.g.andersson@spbi.se
Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

FuelsEurope: Alain Mathuren, Telefon +32 2 566 91 19,

E-post: alain.mathuren@fuelseurope.eu

 Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedelsbränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Anne Öberg