Frukostseminarium om drivmedelsbranschens roll i trygg energiförsörjning

Plats: Hallvarsson & Halvarsson på Sveavägen 20 plan 9 Stockholm

Tid: 2019-10-15 08:30

Drivmedelsbranschen har en lång historik av att hantera beredskapslager för att kunna tillhandahålla en trygg beredskap och energiförsörjning i kris- och krigssituationer.

I samband med Sveriges fokus på Totalförsvaret, aktualiseras branschens roll än mer. I det här seminariet belyser vi och benar ut viktiga frågor för framtiden, hur ser myndigheters och näringslivets roller ut?

Finns det motstridiga mål i Totalförsvarsplaneringen och i klimat- och miljöarbetet? Hur ser möjligheter och utmaningar ut? Hur kan man bäst nyttja branschens infrastruktur i framtiden? Lyssna till branschen, myndigheter och politiker.

 

Mer detaljerad information och inbjudan kommer senare.