Presentation av Petroleum- och Biodrivmedelsbranschens färdplan för klimatneutralitet till 2045

Plats: SIS, Svenska institutet för standarder, Solnavägen 1E Stockholm

Tid: 2020-02-05 09:00

Onsdag den 5 februari bjuder branschen tillsammans med Fossilfritt Sverige in till ett seminarium där färdplanen för klimatneutral konkurrenskraft presenteras.

Det sker stora förändringar i Sverige och vår bransch ställer om och arbetar för en hållbar och konkurrenskraftig mobilitet och för att nå de klimatpolitiska målen till 2030 och 2045.

Många branscher har framställt sina färdplaner för hur de ska bidra till att de klimatpolitiska målen uppfylls och nu är det dags för oss att presentera vårt bidrag.

Färdplanen är framtagen inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och under seminariet medverkar Svante Axelsson Nationell Samordnare Fossilfritt Sverige, Malin Strand Projektledare Fossilfritt Sverige, Louise Meijer Riksdagsledomot M, Marlene Burwick Riksdagsledamot S, Lorentz Tovatt Riksdagsledamot MP, Anders Åkesson Riksdagsledamot C samt representanter från Circle K, Lantmännen, Neste, NYNAS, OKQ8, Preem, St1 och SPBI.

 

När: Onsdagen den 5 februari 09:00-11:00

Registrering och frukost från 08:30

Plats: SIS, Svenska institutet för standarder, Solnavägen 1E Stockholm

Lokal: Svartz+Bruhn

OSA senast 31 januari

Varmt välkommen!

Boka din biljett här 

För mer information kontakta oss på info@spbi.se eller 08 667 09 25