SPTs Temadag i samarbete med SPBI

Plats: Clarion hotell Arlanda

Tid: 2019-11-06 09:30

Tema: Vattenskyddsområden och framtidens drivmedel

Vad är det egentligen som gäller? Vad kommer här näst? SPT Association och SPBI bjuder in till en intressant dag med information och nyheter om cisterner, lösa behållare och rörledningar inom vattenskyddsområden och utom vattenskyddsområden samt framtidens drivmedel och utmaningarna kring dem.

Plats Clarion hotell Arlanda kl 09,30 – 16,30 middag 19,00

Program_2019_20191106

För mer information och anmälan klicka här