Webinarium: Erfarenheter från Corona – Trygg energiförsörjning i vardag som kris

Plats: Webinarium

Tid: 2020-06-05 09:00

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen bjuder in till frukostseminarium.

I samband med Covid-19 krisen har frågan om svensk krisberedskap hamnat i fokus. Utgångspunkten har varit samhällets förmåga att hantera pandemier, men andra frågor kopplade till totalförsvaret av Sverige har också diskuterats, till exempel beredskapslager och säkra transporter.

Ett robust transportsystem är en avgörande del i Sveriges beredskap, oavsett vilken form av hot vi talar om. Men hur kan vi säkra nödvändiga transporter vid en kris? På vilket sätt kan en hållbar drivmedelsförsörjning bidra till ett tryggare och mer uthålligt Sverige vid kriser?

Vi föreslår en nationell plan för drivmedelsförsörjning, både genom inhemsk produktion samt import, lagring och logistik, både för civilsamhället och försvaret. Försvarets och andra samhällsviktiga funktioners framtida behov av drivmedel måste utredas och tydliga riktlinjer måste utarbetas i samarbete med de aktörer som finns inom drivmedels- och biodrivmedelsområdet.

Den pågående krisen har visat att samhället klarar mycket mer än vi tror om vi arbetar tillsammans i en akut situation. Den kraften ger också hopp inför den återhämtning som kommer efter Covid-19 krisen och den nya normalitet som samhället då kommer att möta. Trygga leveranser men också fokus på hållbarhetsfrågor.

I en tid då landets säkerhet diskuteras mot bakgrund av Covid-19 krisen, vill vi lyfta drivmedelsbranschens roll för trygg distribution av hållbara drivmedel. Därför bjuder vi in till ett webinarium för att samtala om dessa frågor. Välkommen att delta!

Medverkar gör bland annat:

Maria Stockhaus, Trafikpolitisk talesperson för M. Anna-Caren Sätherberg, Tredje vice ordförande i riksdagens trafikutskott S. Gustav Ebenå, Chef för Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och statistik Energimyndigheten. Johan G. Andersson, VD SPBI.

Moderator:

Sofie Quant, Kommunikationschef & Public Affairs SPBI

När: Fredagen den 5 juni 09:00-10:00

Plats: Seminariet sker i en digital plattform

Registrera dig här